“Subsidies zijn een vorm van concurrentievervalsing.”

“Wie met mensen praat over investeringen of zakelijke projecten krijgt vaak als eerste vraag: ‘Kan je daar geen subsidies voor krijgen?'”

“Een zakelijk project, dat niet levensvatbaar is zonder subsidies, is niet levensvatbaar. Punt.”

Subsidies zijn niet alleen concurrentievervalsing, maar ook: “een vorm van betweterigheid. In een echt vrije markt zijn het burgers, klanten en consumenten die door hun aankoopgedrag bepalen welke bedrijven of ideeën overleven en welke niet. Vaak zijn politici of belangengroepen het niet met die keuze eens. Daarom delen ze subsidies uit. Aan bedrijven of ideeën die de populariteits-poll op de vrije markt anders niet zouden overleven. Subsidies zijn dan ook een manier om de mening van burgers op de vrije markt terzijde te schuiven.”

Lees verder…

2 gedachten over ““Subsidies zijn een vorm van concurrentievervalsing.”

  1. Ooit werkte ik met een collega wiens schoonzoon struisvogels kweekte in Vlaanderen. Hij kocht zich een boerderij in Wallonië, startte daar ook met struisvogels en richtte een deel van de boerderij in voor toeristische doeleinden. Hij trok van het Waals gewest subsidies voor aankoop van machines (die hij in Vlaanderen gebruikte). En kreeg ook subsidies om in de boerderij een gedeelte voor toerisme in te richten, het toeristisch gedeelte van de boerderij werd in de weekends door de familie gretig gebruikt voor een uitstap in de Ardennen. Met andere woorden, de subsidies die hij in Vlaanderen niet kon vangen ging hij in Wallonië halen, en de familie had gesubsidieerd gratis onderdak. Dit zal zo +/- 20 jaar geleden zijn. Misbruik van subsidies, of gebruik maken van de mogelijkheid???

Reacties zijn gesloten.