Stel je dit even voor met een imam en een moskee

 

Marion Le Pen reacted with outrage Een priester, die zijn mis niet wou verlaten die hij hield als protest voor de afbraak van zijn kerk St. Rita., wordt door de oproerpolitie hardhandig buitengegooid.

 

Lees meer: http://www.express.co.uk/news/world/696194/Marion-Le-Pen-catholic-priest-dragged-church-Sainte-Rita-France

20 gedachten over “Stel je dit even voor met een imam en een moskee

 1. Een imam hardhandig uit zijn moskee gezet door oproerpolitie ! Ik denk zelfs dat onze heilige vader dat scherp zou veroordelen samen met zijn kardinalen en de hele sliert . Gewoon schandalig , onbegrijpelijk het zou volledig indruisen tegen
  Christelijke opvattingen van begrip , verdraagzaamheid , liefde en heel die jannekensnest Het Christendom is een uitstervend ras en moet plaats ruimen voor de Neandertalers en hun gelijkwaardiger godsdienst

 2. Van buitenuit oogt die Sainte Rita-kerk er nog mooi uit, doch, (alvast volgens de media van de Françoistjes) ZOU ze nogal sterk verloederd zijn zodat de restauratie tèveel zou kosten.
  Die kerk staat ook NIET op de lijst van de “beschermde bouwwerken” vermits zij gebouwd is rond 1900.
  Maarrrr… dè reden voor de afbraak is te zien op…nog géén 100 meter van die kerk: een super-moderne woonkazerne ! (en nog-zo-ééntje zou béter- èn véél méér opbrengen dan die kerk-met-nog-een-handjevol-gelovigen)–> althans volgens de “overheid” & bouwpromotoren.
  😉 OF 🙁 volgens de opvattingen van de lezers.

 3. Kerkasiel en … ANTI-KATHOLICISME wat in tegenstelling tot islamfobie en anti-semitisme niet strafbaar wordt gesteld, noch als discriminatie wordt aanzien.

  De wetgevers weten dat asielzoekers die zich ophouden in een kerk niet door de politie kunnen worden uitgezet, net zomin als uit een ambassade.

  Evenmin mag een ambassadeur uit zijn ambassade worden gehaald door de verlengde arm van de wet, de politie. Wat voor de ambassadeur geldt, geldt eveneens voor de priester in zijn kerk. Maar daar trekken we ons lekker niets van aan, daar vegen wij wetten en overeenkomsten aan onze laars. Uiteindelijk zijn het maar katholieken en geen moslims noch Israëlieten, die ietsje meer tam tam maken mocht het hen overkomen.

  • dag Anna Bijns,
   wat betreft de bescherming tegen de ordediensten binnen een ambassade, dat is zo

   maar ik denk dat het kerkasiel een fabeltje is uit het verleden, wat je zegt heeft geen enkele rechtsgrond meer, “men” (de mensenrechters en hunne santeboetiek) doet alsof de wet dit toelaat. En de Gutmenschen bij de burgers, de pastoors, èn de politiekers, èn de ordediensten doen alsof en ze spelen mee in dat bedrog, want het past in hun kraam.

   Een suggestie: Misschien kan een partij als het vb een dure advocaat inhuren en de pastoors die dat spelletje spelen aanklagen wegens bouwmisdrijf (overnachtingen organiseren, eten geven, douches geven, speelzaal en kantine houden, hospitaaltje spelen, enz in een Kerk ! dat is toch helemaal niet de functie van een kerk…).

   De ervaring leert mij dat de bouwovertredingen in ons landje zwaarder gestraft worden dan terroristje spelen. Maar ja, bouwovertreders zijn meestal kredietwaardig hé, die worden dus deskundig gepluimd. —les uns et les autres n’est-ce pas ?

   • quousque,

    immuniteit van kerk en grond rondom kerk die onder kerkelijk bestuur valt. Wet tot op heden van kracht op papier.

    • quousque,

     in verband met dat kerkasiel geef ik toch nog een woordje meer uitleg, want ik vermoed dat we elkaar niet goed begrepen hebben.

     Ik ben voor het beginsel van kerkasiel zoals het bestond en bestaat: voor onterecht vervolgden. Ik ben niet voor kerkasiel voor gelukzoekers die zich heel wat geld konden permitteren om tot voor die kerk te komen.

     De Gutmenschen vinden een dergelijk kerkasiel vanzelfsprekend. En daar waar een kerk het niet toestaat, zoals onlangs in Regensburg, wordt ze met de vinger gewezen en verwijt men haar gebrek aan hart.

     Volgens de wet is een priester in zijn kerk immuun. Als die toch uit zijn kerk wordt gesleurd raakt het de Gutmenschen niet.

     De Kerk op zich krijgt heel wat te slikken. En ik geef toe dat er heel wat van haar dienaars zijn die het noorden kwijt zijn.
     Men schrijft haar veel macht toe, maar wat eigenaardig is, is dat de Kerk in tegenstelling tot een rabbinaat geen burgerlijke macht heeft. Als katholiek kan ik een blog oprichten waar ik één en ander binnen dat katholicisme aan de kaak stel. De Kerk kan daar de mensen voor verwittigen, mij eventueel in de ban slaan maar mijn blog verbieden kan ze niet.

     Het rabbinaat heeft wel een burgerlijke rechtspraak en daardoor veel machtiger. Als dat beslist dat mijn blog moet verdwijnen kan geen enkele burgerlijke rechtbank die uitspraak ongedaan maken.
     Ik heb jaren het blog van de joodse advocaat, Henry Rosenberg, gevolgd. De man was zelfs -toen nog- het Vlaams Blok genegen. Hij vond echter dat binnen de joodse gemeenschap één en ander niet kon en schreef daar ook over op zijn blog ‘Goed Kosher’ met als ondertitel 2 joden, 3 meningen.
     Het rabbinaat startte een procedure en in zijn laatste ‘Goed Kosher’ schreef hij: het rabbinaat heeft zijn vonnis geveld. Deze site moet verdwijnen.

     • klein accentje vergeten: mocht ik jood zijn en het rabbinaat beslist dat mijn blog moet verdwijnen. Het heeft natuurlijk geen burgerlijke rechtspraak over niet joden.

     • dankjewel Anna voor uw toelichting,
      volgens de wet is een priester -tijdens de eredienst- immuun. Dat betekent niet dat hij er mag doen wat hij wil buiten die context.
      Eveneens is het universeel aanvaard door de rechten van de mens dat iemand die -onterecht vervolgd wordt” asiel kan zoeken in een kerk.
      Maar in ons land bestaat zoiets niet, een gans apparaat advocaten en mensenrechters staan klaar om tot in het oneindige te procederen. Het is hunne business, hunne boterham.
      Het woordje “onterecht”: een asielzoeker die in België na ellenlange procedures hier niet meer thuis hoort, kan moeilijk aanvoeren dat hij onterecht vervolgd/uitgezet wordt. Als daar bij komt dat hij ook het etiket crimineel draagt zou dit compleet surrealistisch worden. Geen enkele pastoor noch bisschop noch de Paus mogen daar zelf recht over spreken en beslissingen van het rechtsapparaat voorbijlopen.

      Alvast dank voor uw opzoekingen, men leert altijd bij in uw geschriften.

    • @ Anna,
     ik betwijfel ten zeerste of deze beginselen van immuniteit vandaag nog van toepassing zijn.
     Ook betwijfel ik of er hierover iets is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek wat het handelen van de burgerlijke overheid in deze kwesties bepaalt en waarschijnlijk al zeker niet in Frankrijk waar de scheiding kerk en staat zeer strikt is.
     Op internet heb ik hierover niet veel gevonden maar wel dit: “Hoewel er in het herzieningsproject nog naar werd verwezen, is het kerkasiel uit de uiteindelijke versie van het Kerkelijk Wetboek van 1983 verdwenen. De precieze reden is niet zo duidelijk. Wellicht is de kerkelijke wetgever ervan uitgegaan dat de kerk dit privilegie niet (meer) nodig had om haar taak te vervullen. Of heeft hij gemeend dat de ontwikkeling van de rechtsstaat en de internationale mensenrechtenverdragen voldoende waarborgen bieden voor de rechtzoekenden, zodat een aparte bescherming door de kerk achterwege kon blijven? Of heeft de vaststelling dat de burgerlijke overheid meestal toch geen gevolg gaf aan het kerkasiel de doorslag gegeven?

     Het vigerend Belgisch recht regelt het kerkasiel niet maar verbiedt het evenmin. Een restant ervan, artikel 781, 3° van het vroegere Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering bepaalde t o t 1 9 6 7 dat een schuldenaar niet mocht worden aangehouden in een gebouw bestemd voor de eredienst, tijdens de godsdienstige oefeningen.”
     Bron: http://www.mo.be/artikel/kerkasiel-belgie-van-recht-naar-rechtvaardigheid

     • @ Ropie,

      bedankt. Ik zal wat blijven steken zijn in mijn schooltijd en nog uitgegaan zijn van de lessen die ook toen leerde.

      @ quousque,
      in de stelling die ik verdedigde en die volgens de informatie van Ropie achterhaald is, bedoelde ik met ‘onterecht geen uitgeprocedeerde asielzoeker en aanverwanten. Maar politiek vervolgden, vogel vrij verklaarden of mensen die door hun overtuiging, of zelfs een misdadiger die op het punt stond gelyncht te worden.

      @ Ropie,

      zie jij het zitten om aan die Stammtisch deel te nemen???

 4. Ondertussen de site gevonden over die kerk in Frankrijk:
  http://www.lefigaro.fr/vox/politique/24/08/03/31
  Moest zo-iets gebeuren in dit (on)land met een mosselkeet, dan zou het op veel plaatsen “coup-de-feu” zijn voor menig brandweerkorpsen.
  *) coup-de-feu in de horeca = een etablissement dat plots “volle bak” is zodat het personeel niet meer weet wààr, en met wie, éérst te beginnen bedienen.

 5. Hoe kunnen de christenen leiders de islam zo pamperen,dat zit vol met pedofilie, IS DAT EEN VORM VAN ZWIJGGELD ! DE HEER JEZUS CHRISTUS ZOU OOK DEZE TEMPELS KORT EN KLEIN MOETEN KLOPPEN !

   • Neelen Eduard,

    hangt ervan af welke richting je uit wil. Ligt je hart bij de zionisten, kan je lid worden van de Vlaamse Vrienden van Israël en zonder enige kritiek meewerken aan de propaganda van de Staat Israël.

    Voel je je meer een echte Israëliet, die de Staat Israël niet erkent omdat de stichting ervan in 1948 in tegenspraak is met de komst van de Messias, raad ik je aan een Schul te bezoeken. Er zijn er verschillende in Antwerpen, maar degene die ik het beste ken ligt in de Lange Leemstraat, tussen de Belgiëlei en St Vincentiusstraat. Ik ken het huisnummer niet maar je kan niet missen. Het is er van 23 uur tot laat in de nacht een drukke bedoening. De deur staat praktisch altijd open, zodat je meteen de inkom ziet, en het is er een komen en gaan. Alleen vrees ik dat je niet verder dan de drempel geraakt. Omdat ik ooit mijn voet eens heb over gezet en meteen terecht werd gewezen.

    Derde mogelijkheid, waarvoor je nog wat geduld moet hebben omdat het plan nog niet voltooid is, uitwijken naar Thüringen. Waarom?
    Sinds 2008 wordt het plan uitgewerkt voor het Medinat Weimar (medinat is het Hebreeuwse woord voor Staat). Deze zou naast de Staat Israël en Birobidschan de derde geplande joodse staat zijn. Weimar zou daarbij de centrale stad in Thüringen worden.
    In 2013 werd benadrukt dat de oprichting van die staat een goede stap is in de richting tegen de strijd van het anti-semitisme.
    Verder wordt benadrukt dat het zich daar vestigen van joden en Arabieren een verrijking zou zijn.
    Twijfelaars zien de Arabieren daar minder graag komen, maar roepen andere joden op, die buiten Israël wonen, om zich daar te vestigen.

    Dus, mijnheer Neelen, mochten er minder Arabieren neerstrijken, is er misschien plaats voor u. Natuurlijk in de veronderstelling dat u een verrijking zou zijn.

 6. Anna,
  In het strafwetboek zijn er de artikelen 142 tot en met 146 met betrekking op “wanbedrijven betreffende de vrije uitoefening van de erediensten”.
  Ik verwijs naar deze artikelen.
  Wat het kerkasiel betreft dien je een onderscheid te maken tussen een kerk “niet bewoonde plaats” en bv een pastorij die wel bewoond is. In dit laatste geval is de wetgeving op de onschendbaarheid van de woning van toepassing (met de voorziene uitzonderingen).
  Wat een niet bewoonde kerk betreft, dient men wel op te passen. Als de “vluchtelingen” er verblijven op permanente wijze, wordt dit ook beschouwd als een “bewoond gebouw”. Ik verwijs hier naar de problematiek van de krakers. Eenmaal ze er permanent inzitten met hun hebben en houden, heeft men een huiszoekingsmandaat nodig, en dient de eigenaar zich te richten tot de vrederechter om ze kunnen buiten te zetten.
  Het zal dus steeds een feitenkwestie zijn. Zeker als de pastoor in het begin akkoord was, met het verblijf van de “asielzoekers”.

 7. quousque,

  bij nader beschouwing zou je me kunnen verdenken van discriminatie, omdat ik Ropîe vroeg of hij interesse had in de Stamtisch in Antwerpen. Niets is minder waar, ik vroeg het je niet omdat ik weet dat je in Zeebrugge woont.

 8. @ Ropie, @ Rene, @ Eddy Luyten, @ redactie, en @eventueel anderen,

  ik ga de kogel door de kerk jagen. Vermits Walter niet reageert op die voorgestelde Stammtisch, die we aanvankelijk planden om in het café van zijn dochter op de Vrijdagmarkt te houden, zal hij er alle begrip voor hebben dat we op diezelfde Vrijdagmarkt niet café in, café uit kunnen stappen om navraag te doen of de bazin de dochter van Walter is.

  Ik stel dus 16 augustus voor, om 14 uur in café Den Bengel op de Grote Markt in Antwerpen. Bij regen kan men binnen Stammtischen, bij zon op het terras. Om te weten wie wie is kunnen we een pallieterke voor ons op tafel leggen of eventueel het Communistisch Manifest.
  Laat maar iets weten.

Reacties zijn gesloten.