STAATS(MIS)VORMING

Geachte vertegenwoordiger des volks,

Deze week is in het parlement de behandeling van de zesde staats(mis)vorming gestart.
Ik ben zeer benieuwd te vernemen hoe de Franstaligen zouden reageren indien u een wetsvoorstel zou indienen:

– er toe strekkende in zes Waalse gemeenten een afzonderlijke benoemingsprocedure voor de burgemeesters te organiseren;

– er toe strekkende de geschillenregeling in zes Waalse gemeenten aan een Nederlandstalig rechtscollege toe te vertrouwen;

– er toe strekkende Vlaamse magistraten bevoegdheden te verlenen in het arrondissement Nijvel;

– er toe strekkende dat Vlamingen van het arrondissement Nijvel zouden mogen kiezen voor Vlaamse kandidaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

– er toe strekkende dat het Waalse Gewest ieder jaar 12 miljard € zou moeten overdragen aan Vlaanderen zonder enige resultaatverbintenis noch controle;

– er toe strekkende in dat in het arrondissement Nijvel taalfaciliteiten zouden toegekend worden aan de Nederlandstaligen;

– er toe strekkende dat Vlaanderen aanspraak zou maken op Waals territorium;

– er toe strekkende dat De Franse Gemeenschap en het Waalse gewest ieder jaar 461.000.000 € zou moeten uitgeven voor de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

– er toe strekkende dat het Waalse gewest, over een periode van 20 jaar af te bouwen, ieder jaar 300.000.000 € zou moeten afdragen aan Vlaanderen omdat “personne ne peut s’appauvrir”;

– er toe strekkende dat de Franstaligen geen beroep meer zouden kunnen doen op de Franstalige Kamers van de Raad van State;

– er toe strekkende dat de grendelgrondwet, de belangenconflictprocedures en de alarmbellen zouden afgeschaft worden;

– er toe strekkende dat de taalwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou toegepast worden zoals wettelijk voorzien;

– er toe strekkende dat de procureur van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief tot de Nederlandse taalrol dient te behoren;

– er toe strekkende dat in 35 gemeenten van het Waalse gewest Nederlandstalige rechtspleging zou georganiseerd worden;

 Ik daag u uit de proef op de som te nemen en deze wetsvoorstellen in te dienen bij de bespreking van de zesde staats(mis)vorming.

Of moet ik er blijven van uitgaan dat u geen enkel probleem heeft om dergelijke toegevingen, die Vlaanderen onherroepelijk en onomkeerbaar benadelen (zie reeds de financiële gevolgen), de Franstaligen cadeau te doen en te stemmen.

 Gedenk echter Cicero:

 UT SEMENTEM FECERIS ITA METES

Willy DE WAELE

Ere burgemeester

 

1 gedachte op “STAATS(MIS)VORMING

  1. maar mijnheer De Waele veel respect voor u maar wat doe je nog bij de liberalen

Reacties zijn gesloten.