Staatsgeheim

“De Nederlandse regering heeft de namen van Syrische terroristen tot staatsgeheim verklaard, niet om wille van de staat(sveiligheid), maar ‘omdat deze terroristen daarmee gevaar lopen’. Toch heeft diezelfde Nederlandse regering zonder scrupules de namen van mensen vrijgegeven die tegen ISIS vochten, dus ‘aan de andere zijde’, zoals in het geval van Jitse Akse.
De regering erkent dus expliciet het feit dat bekendmaking van namen gevaar voor de persoon in kwestie inhoudt. En wat hen tegenhoudt dit bij buitenlandse oorlogsmisdadigers te doen, doet ze wel bij eigen onderdanen die tegen oorlogsmisdadigers vochten. Omdat mensen als Jitse Akse tegen de groepen streed die Nederland willens en wetens bleef steunen, zelfs tot aan dit jaar. Dat was dus de reden dat Nederland hem destijds zonder scrupules aan moordaanslagen wilde blootstellen.”

Tom Zwitser, uitgever De Blauwe Tijger