Sp a congres heeft prioriteiten

Het nieuwe SP programma voor de volgende verkiezingen is klaar
Le programme du PS est enfin disponible…
نور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و Laurette Onkelinx نور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه Va Délanoté
> پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و sociale zekerheid چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت ساي پيدا
نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه allocations familales دگرنمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيس
نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا ن يست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم
خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيستنور اگر رفت سايه پيدا تAssédic نقش ديوار و چش م خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و
چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه
> > > > > > > > دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه droit du sol پيدا نيست نقش naturalisation ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر
رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و werkloosheidsvergoeding چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر CMU نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست
ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي retraite garantie دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا
نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و
چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست droit au logement نقش ديوار و چشم خيره مانقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدانيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه
دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ررفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگرنور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش werkpremie سايه دگر نمي داننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش
ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي داننور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايهدگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست APL allocation pour le logement ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقشديوار و چشم خيره ما نقش
سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايهپيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايهپيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايهدگر نمي دان نور اگر
رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيرهما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا ن يست ننور اگر رفت سايهپيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه polygamie  دگر نمي دان نور اگر رفت سايه.ر رفت سايه
پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نوراگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيستنور اگر رفت سايه پيدانيست نقش ديوار و چش م خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ررفت
سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان culturele vrijheid نور اگررفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره مانقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت mosquées سايه پيدا نيست نقش
ديوار وچشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفتسايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفتسايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش
سايه دگر نمي داننور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش Hallal ديوار و چشمخيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقشديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر
رفت سايه پيدا نيست ننوراگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش prime de retour au pays سايه دگر نمي دان نوراگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگرنمي دان نور اگر رفت
سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوارو چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت Burqaپيدانيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدانيست ننور اگر
رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگرنمي دان نور اگر رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره مانقش سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدانيست نقش
ديوار و bulletin de vote چشم خيره ما نقش urne سايه دگر نمي دان نور اگر رفت سايه. ررفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و چشم خيره ما نقش
Di Rupo سايه دگر نمي دان نور اگر Merci !!!!

Veur de flamin de zelvde

5 gedachten over “Sp a congres heeft prioriteiten

  1. Zojuist gelezen in het nieuws , dat Tobback ter gelegenheid van het jaarlijks SPa congres in de “Vooruit te Gent” een daverend appaus kreeg. In een felle toespraak hekelde hij al die buitenlandse avonturiers , tafelschuimers en cultuur verrijkers die de sociale voorzieningen plunderen en profiteren van de naieve Belgische politiek . Hij had ook geen goed woord voor de Europese Unie die hij beschreef als een hoop zakkenvullers van de ergste soort en die Europa ,recchtstreeks naar de afgrond leiden. Hij werd zelfs emotioneel toen hij in scherpe bewoordingen zijn afschuw uitsprak over het grote onrecht dat Vlaams Belang in het verleden werd aangedaan . Hij hekelde de mensenrechten organisaties die wel een verbod opleggen om een gevaarlijke terrorist uit te leveren maar hun ogen sluiten voor het vervolgen , folteren en doden van Christenen in wat hij noemde en omschreef , als de “Prachtlanden” . Hij verklaarde ook niet te begrijpen waarom Mandela die in zijn jonge jaren niet vies was voor een beetje geweld , nu bijna als een heilige geprezen wordt . Hij belooft zijn kiezers verder een hechte samenwerking met het VB , om een rechtvaardige maatschappij weer op de been te helpen . Tenslotte uitte hij zijn symphatie voor het blijven bestaan zwarte Piet en Sint Niklaas , in wie hij nog steeds geloofd. Hij stelde ook voor , om SPa te zullen veranderen in SP.ha “helemaal anders”…..toen liep mijn wekker af en werd opnieuw wakker in de grauwe realiteit.

  2. Eerst was er Termont met zijn 40000 Roemenen. Dan was er Freya die een combinatie politiek en bestuursmandaat in de privé niet meer zag zitten, Toen kwam Johan die zich graag aansloot bij het voorstel van Freya. Kleine Toebak mocht niet ontbreken en die wil van alles afschaffen op bestuursniveau, van alles samenbrengen op bestuursniveau. Dit alles om te besparen. Dat hij daarmee een hoop van zijn achterban op droog zaad gaat zetten heeft hij blijkbaar nog niet door. De Sossen weten van geen hout meer pijlen te maken. Ze zijn zwaar in paniek. Om de kiezer te vermurwen zijn ze plots tegen alles waar ze eerst voor waren. Zelfs Termont en Hans-worst Bonte lijken wel Vlaams Belangers geworden. De een met zijn Syrië strijders, de ander met zijn Roemenen. In een bocht van 180 graden naar 25 mei 2014. socialisme = hypocrisie.

  3. Onderaan staat volgens mij ook nog in het arabisch dat Di Rupo zich maar voordoet als homo om de vrouwen van zich af te houden, en dat er dus geen enkele eden is om niet socialist te stemmen.

Reacties zijn gesloten.