Seymour Hersh over wat er achter de VSA coulissen bedisseld wordt

Onderzoeksjournalist Seymour Hersh laat zich niet intimideren. Nadat hij zijn licht liet schijnen over de sabotage van de Nord Stream pijplijn door de VSA, maakte hij nog meer zaken bekend die weinig kans op aandacht maken bij de “fact checkers” der media en TV-zenders. U kan hierbij het door onze redactie vertaalde opiniestuk van zijn hand lezen.

Handel met de vijand

Heeft Bidens regering ondanks de ongebreidelde corruptie in Kiev en terwijl Amerikaanse troepen zich verzamelen aan de Oekraïense grens, een eindspel van het conflict gepland?

De Oekraïense regering, onder leiding van Volodymyr Zelensky, heeft het geld van de Amerikaanse belastingbetaler gebruikt om overmatig te betalen voor de broodnodige dieselbrandstof die het Oekraïense leger in beweging houdt tijdens hun oorlog met Rusland. Het is onbekend hoeveel de Zelensky-regering per gallon (= 3,78541178 liter) betaalt voor de brandstof, maar – ter vergelijking – het Pentagon betaalde maar liefst $ 400 per gallon om benzine van een haven in Pakistan, via vrachtwagen of parachute, naar Afghanistan te vervoeren tijdens de decennia durende Amerikaanse oorlog daar.

Wat ook onbekend is, is dat Zelensky de brandstof heeft gekocht van Rusland, het land waarmee het, zoals eveneens Washington, in oorlog is, en de Oekraïense president en velen in zijn entourage hebben onnoemelijk vele miljoenen afgeroomd van de Amerikaanse dollars die zijn gereserveerd voor de betalingen van dieselbrandstof. Een schatting door CIA-analisten beraamde de verduisterde fondsen vorig jaar op minstens 400 miljoen dollar. Een andere expert vergeleek het corruptieniveau in Kiev en stelde dat het in de buurt komt van dat van de Afghaanse oorlog… “hoewel er geen professionele auditrapporten uit de Oekraïne zullen komen.”

“Zelensky heeft diesel-met-een-korting gekocht van de Russen”, vertelde een deskundige Amerikaanse inlichtingenfunctionaris me. “En wie betaalt het gas en de olie? Wij. Poetin en zijn oligarchen verdienen er miljoenen aan.”

Veel ministeries in Kiev hebben letterlijk “geconcurreerd”, werd me verteld, om frontbedrijven op te zetten voor exportcontracten voor wapens en munitie met particuliere wapenleveranciers over de hele wereld, die allemaal smeergeld bieden. Veel van die bedrijven zitten in Polen en Tsjechië, maar anderen worden verondersteld zich in de Perzische Golf en Israël te bevinden. “Het zou me niet verbazen als ik zou horen dat er nog andere zijn op plaatsen als de Kaaimaneilanden en Panama, en dat er veel Amerikanen bij betrokken zijn,” vertelde een Amerikaanse expert op het gebied van internationale handel me.

De kwestie van corruptie werd aangekaart met Zelensky zelf tijdens een ontmoeting afgelopen januari in Kiev door CIA-directeur William Burns. Zijn boodschap aan de Oekraïense president, zo werd mij verteld door een inlichtingenfunctionaris met directe kennis van de bijeenkomst, kwam uit een maffiafilm uit de jaren 1950. De hoge generaals en regeringsfunctionarissen in Kiev waren boos over wat zij beschouwen als de hebzucht van Zelensky, aldus stelde Burns aan de Oekraïense president, omdat “hij een groter gedeelte van het afgeroomde geld nam dan het gedeelte dat naar de generaals ging.”

Burns overhandigde Zelensky ook een lijst van vijfendertig generaals en hoge functionarissen wiens corruptie bekend was bij de CIA en andere VSA regeringsleden.

Zelensky reageerde tien dagen later op de Amerikaanse druk door tien van de meest in het oog springende functionarissen van de lijst publiekelijk te ontslaan en verder weinig te doen. “De tien die hij ontsloeg, schepten schaamteloos op over het geld dat ze hadden – ze reden door Kiev in hun nieuwe Mercedes”, vertelde de inlichtingenfunctionaris me.*

De niet overtuigende reactie van Zelensky en een tekort aan bezorgdheid van het Witte Huis zouden een volgend teken van leidinginefficiëntie zijn, die tot een “totale ineenstorting” van het vertrouwen tussen het Witte Huis en bepaalde afdelingen van de geheime dienst zal leiden. Een ander geschil, waarvan ik tijdens mijn recentste bericht herhaaldelijk gehoord heb is de scherpe ideologie en het tekort aan politieke vaardigheden van buitenminister Tony Blinken en de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. De president en zijn beide belangrijkste buitenland-politieke raadgevers “leven in een andere wereld” dan de ervaren diplomaten, militairen en geheime dienst-ambtenaren die het Witte Huis ter beschikking heeft. “Zij hebben geen ervaring, geen inzicht en geen morele integriteit. Zij vertellen gewoon leugens en vinden verhaaltjes uit. Diplomatieke ontkenning is iets anders, stelde een geheime dienst-ambtenaar, dat moet gewoon gebeuren.”

Een gepensioneerd belangrijke Amerikaanse diplomaat, die Bidens buitenlandse politiek t.o.v. China en Rusland radicaal van de hand wijst, noemt Blinken iets als een “opgewonden Congressmedewerker” en Sullivan een “politieke kiescampagneleider”, die zich plotseling in de wereld van de topprestatie-diplomatie bevinden “zonder empathie voor de tegenstrever.” “Ze zijn politici,” voegde hij eraan toe, “maar nu hebben wij de politieke en energie-economische wereld compleet op zijn kop gezet. China en Indië verkopen nu geraffineerde benzine aan het westen. Dat is gewoon handel.”

De huidige crisis wordt niet door het feit afgezwakt dat ook Poetin irrationeel handelt. De geheime dienst-ambtenaar zegde mij dat alles wat Poetin in Oekraïne doet tegen de lange-termijn belangen van Rusland is. Emoties overheersen de ratio en hij doet zaken die compleet onproductief zijn. Zullen wij met Zelensky en Poetin samen beraadslagen en een oplossing vinden? Geen enkele kans.”

En… “Tussen de leiding van het Witte Huis en de geheime diensten bestaat er een complete breuk.” De breuk begon in de herfst toen Biden, zoals ik begin februari berichtte, de verborgen vernietiging van de Nord Stream pijplijnen in de Baltische Zee bevolen heeft. “De vernietiging van de Nord Stream pijplijnen werd nooit besproken en was ook niet op voorhand bij de geheime diensten bekend.”

En… “Er is geen strategie over het beëindigen van de oorlog. De VSA hadden twee jaar nodig in de WOII-oorlog voor de invasie in Normandië te plannen. Wat gaan wij doen als China beslist Taiwan te bezetten?”

De geheime dienst-ambtenaar voegde eraan toe dat de nationale geheime dienstraad nog altijd een advies, een plan – National Intelligence Estima (afgekort: NIE) – moet verstrekken over de verdediging van Taiwan tegen China. Ondanks herhaalde Amerikaanse politieke provocaties (bezoeken aan Taiwan door voorzitters van het Congress e.a. politieke zwaargewichten) door Democraten en Republikeinen bestaat er geen reden tot het vermoeden dat China van plan is in Taiwan binnen te marcheren, dixit dezelfde ambtenaar. Het land heeft miljarden met de bouw van de ambitieuze Zijdenstraat-initiatieven, die Oost-Azië met Europa moet verbinden verloren en investeert, misschien absurd, in zeehavens overal in de wereld. “Het punt is,” zo stelt de ambtenaar, “dat er geen functionerend NIE-proces meer bestaat.”

“Burns is niet het probleem. Het probleem is Biden, zijn belangrijkste luitenanten Blinken en Sullivan en hun hofhouding, die iedereen die kritiek op Zelensky durft te uiten als pro-Poetin beschouwen. “Wij zijn tegen het kwaad. Oekraïne zal strijden tot de laatste granaat weg is en dan nog voort strijden. En hier is Biden die Amerika oplegt dat het zo lang zal strijden als nodig is.”

Vervolgens refereert de ambtenaar naar de weinig bekende en zelden besproken, door Biden goedgekeurde missie van twee brigades met duizenden van de beste vechteenheden van het Amerikaanse leger in de regio. Een brigade van de 82ste lucht-land divisie heeft vanuit hun stutpunt in Polen, slechts enkele kilometer van de Oekraïense grens, intensief getraind en geoefend. Deze werd eind verleden jaar door een brigade van de 101ste luchtland-divisie, die in Roemenië gestationeerd werd, versterkt. Samen met de administratieve en ondersteuningseenheden – met de camions en chauffeurs, die de gestage stroom wapens en militaire uitrusting via de zee transporteren – om de eenheden vechtbereid te houden – zou de werkelijke mankracht der beide brigades meer dan 20.000 man kunnen tellen.

De medewerkers van de geheime diensten zegden mij dat “er geen bewijzen bestaan dat een hoge rang-ambtenaar in het Witte Huis echt weet wat er in het 82ste en 101ste gebeurt. Zijn ze daar zgz. als deel van een NAVO-oefening of om te dienen als een NAVO-vechteenheid mocht het westen beslissen Russische soldaten in Oekraïne aan te vallen? Zijn ze daar om op te leiden of om als katalysator te dienen? De missieregels stellen dat ze de Russen niet mogen aanvallen, behalve “als onze jongens zelf aangevallen worden”.

“Maar de junioren delen hier de lakens uit, ” voegde de ambtenaar eraan toe. “Er bestaat geen NSC-coördinatie en het VSA leger bereidt zich voor ten oorlog te trekken. Het is niet duidelijk of het Witte Huis weet wat er gebeurt. Heeft de president het Amerikaanse volk met een toespraak over de gebeurtenissen ingelicht? De énigste informatie die de media en het publiek vandaag krijgen wordt door woordvoerders van het Witte Huis verstrekt.”

“Dat is niet slechts een slechte leiding. Er is geen leiding. Nul.” En hij voegt eraan toe dat een ploeg Oekraïense vechtpiloten nu in Amerika opgeleid wordt om in de VSA gebouwde F16-vechtvliegtuigen te vliegen met het doel – indien nodig – ingezet te kunnen worden tegen Russische troepen en andere doelwitten binnen Oekraïne.” Een beslissing over een dergelijke missie werd nog niet genomen.

De duidelijkste mededelingen over de Amerikaanse politiek kwamen niet uit het Witte Huis, maar wel uit het Pentagon. Legergeneraal Mark A. Milley, voorzitter van de generale staf, stelde op 15 mei 2022 over de oorlog: “Rusland blijft geïsoleerd. Hun militaire voorraden slinken snel. Hun soldaten zijn gedemoraliseerde, niet opgeleide, ongemotiveerde dienstplichtigen en criminelen en hun leiding laat hen in de steek. Daar Rusland de strategische doelen niet kon bereiken, vertrouwt het meer en meer op laden zoals Iran en Noord-Korea… Deze relaties berusten op wrede banden van vrijheidsonderdrukking, het ondermijnen van de vrijheid en het in stand houden van de tirannie… Oekraïne blijft sterk. Het is competent en goed opgeleid. De Oekraïense soldaten zijn in hun vechtverbanden sterk. Hun tanks, gepantserde voertuigen zullen het front nog sterker maken.”

Naar verluidt zou Miley echt zo optimistisch zijn als hij klinkt. Er werd mij verteld dat de generale staf twee maanden geleden stafleden de opdracht gaf een verdrag op te stellen over de beëindiging van de oorlog – de militaire uitdrukking luidt “de opdracht gegeven heeft” – die de Russen na hun nederlaag op het slagveld van Oekraïne zullen voorgelegd krijgen.

Als het onderbezette en zwakkere Oekraïense leger tijdens de eerstkomende maanden in de problemen geraakt zullen de beide Amerikaanse brigades zich dan bij de NAVO-troepen aansluiten en het hoofd bieden aan het Russische leger in Oekraïne?

Is dat het plan of de hoop van de Amerikaanse president? Is dat het plan voor een gesprek in beperkte kring dat hij wil houden? Als Biden beslist het Amerikaanse volk deelgenoot te maken van zijn gedachten, zou hij misschien kunnen verklaren wat twee volledig uitgeruste en verzorgde legerbrigades zo dicht bij het oorlogsgebied te zoeken hebben.

Originele tekst: https://seymourhersh.substack.com/p/trading-with-the-enemy

*De huisdoorzoekingen en ontslagen waren slechts een show voor het westen… Een EU-Commissie kwam immers op bezoek. Ook het luchtalarm was vooraf afgesproken kwestie van het dramagehalte op te voeren.