Schorsing KVHV

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

KVHV-Gent12 december om 21:35 ·

Ceci n’est pas une suspension.

Twee maand schorsing. Vijf maand zelfs, indien we niet online door het stof kruipen. Het is een sanctie die het Politiek-Filosofisch Konvent gepast vindt. Volgens het Konvent hebben wij vermeend geholpen bij het aanmoedigen van verkrachting en het normaliseren van geweld tegen vrouwen.

De feiten zijn intussen alombekend. Wij nodigden dokter Hoeyberghs uit naar aanleiding van enkele spraakmakende en uiterst controversiële quotes gedaan via de media de voorbije jaren. Eén daarvan was een heel scherp citaat over de MeToo-beweging. Het was een citaat geuit in TV-Familie in 2017, waarop er toen zelfs niet gereageerd werd. Wij kozen ervoor het evenement te promoten met dit citaat. Het was uiterst controversieel, reeds geuit in het publieke debat, niet uitgelegd noch weerlegd en zou marketinggewijs dit evenement in de kijker zetten. De reden waarom wij Hoeyberghs een relevante spreker achtten is meervoudig. Ten eerste is Jeff een succesvol plastisch chirurg en dit heeft hem financieel vermogend gemaakt. Die financiële vermogendheid zorgt ervoor dat Jeff zich kan uitspreken over de problematiek op een uiterst unieke wijze. Actoren in de bedrijfs-, juridische en academische wereld zullen eerder gehinderd worden door een zekere impliciet verwachte politieke correctheid. Academici kunnen ontslagen worden, spelers in het private bedrijfsleven geboycot. Jeff is een arts, die zich op zijn quasi-pensioen begeeft en met een ongeëvenaarde vrijheid zich kan uiten over zijn controversiële uitspraken.

Het doel was om Hoeyberghs uitleg te laten verschaffen over citaten die eerder in de media schijnbaar passeerden. De verwachting hierbij was dat verscheidene citaten wetenschappelijk zouden gestaafd worden en getoetst aan recente bevindingen. Dit alles overgoten in de klassieke en voorheen geliefde no-nonsense, over the top, stijl van Hoeyberghs. Tijdens de lezing echter werden er uitspraken geuit die op zichzelf staand ridicuul seksistisch waren, en in zijn context beschouwd ten minste getuigden van een slechte stijl en smaak.

In haar gemonteerde filmpje van enkele minuten probeerden linkse organisaties dit als het grote bewijs te zien dat wij seksisme goedkeuren en er een avond gingen van maken waar we de nieuwste tips over vrouwenonderdrukking zouden uitwisselen met een zogezegde notoire seksist. Hadden wij echt een anti-vrouwen conferentie willen oprichten, waarom maakten we de lezing dan publiek? Waarom hebben we de lezing in zijn geheel gelivestreamd op Facebook? Was er een betere blootstelling van mogelijks ongure denkbeelden mogelijk?

De redenen waarom wij ons niet genoodzaakt voelden om ons te distantiëren van zijn uitspraken zijn voor de hand liggend. Ten eerste hebben wij geen controle over de inhoud. We laten de spreker vrij zich te uiten op elke manier hij genoodzaakt voelt, en zorgen niet voor talking points, scripts of een gedragscode qua houding of stijl. Ten tweede achtten wij het verplicht distantiëren als organisator een gevaarlijk precedent. Impliceert dit dat elke mening geuit aan de UGent waar er geen afstand van wordt gedaan, de hare is? Is een organisator verantwoordelijk voor de uitlatingen van een spreker en sterker nog, moet hij dezelfde uitlatingen delen? Indien dit het precedent is dat de UGent wil scheppen, zijn er wel een lijst van evenementen waarvoor niet alleen UGent, maar ook Stad Gent zich dient te verantwoorden.

Had het format met dokter Hoeyberghs zich beter afgespeeld in debatvorm? Misschien. Impliceert het feit dat wij een spreker met ongecontesteerde uitspraken in de media een vrij podium geven dat wij het eens met hem zijn? Zeker niet. Wat wel duidelijk is, is dat dit een ideale stok is waarmee het KVHV eindelijk van de universiteit verdreven kan worden. We zijn sinds het Dries Van Langenhove-debacle al langer een doorn in het oog van de rector, en die ziet deze heisa nu als een ideale manier om te doen wat hij al langer wou. Zij die op de barricade stonden voor #JeSuisCharlie dragen nu zelf het geweer. Wanneer het doel de middelen heiligt, zijn principes slechts situatiegebonden. Want vergis u niet, dit gaat niet louter om vermeend seksisme. KVHV zal als rechts-conservatieve vereniging wel vaker botsen met bepaalde academici. Dat is ook de reden waarom niet alleen het rectoraat, maar ook proffen op deze heisa springen. Extreemlinks houdt morgen een protestactie en proffen van de UGent stellen hun lessen uit om zelf mee te kunnen marcheren.

Daarom is dit niet zomaar een schorsing. Iets wat iedereen zonder irrationele haat voor het KVHV hopelijk begrijpt. Het is een beredeneerde actie van iedereen die het KVHV al langer weg wil van haar universiteit. Het is uw goed recht om bepaalde uitlatingen Hoeyberghs misselijkmakend seksistisch te noemen. Het is uw goed recht om de gehele lezing onwetenschappelijke onzin te noemen. Het is uw goed recht de keuze van sprekers van KVHV bedenkelijk te vinden. Maar stel uzelf wel de vraag waar het grootste gevaar schuilt: een studentenvereniging die een lezing organiseerde waar toog-seksisme werd geuit, of een administratieve overheid met de slogan ‘Durf denken’ die actief meningen verbiedt en het bestaansrecht van zij die die meningen faciliteren opheft.

https://gent.kvhv.org/