‘Schizofrene, kwaadaardige EU brengt vrijheid, democratie en welvaart in groot gevaar’

Cristine Lagarde

Sven Kesch, voormalig topmanager van een groot Duits beursgenoteerd bedrijf, schrijft in zijn nieuwe boek ‘Koers houden, tot de ondergang van Europa – Ongelooflijke verhalen uit het Brusselse gekkenhuis’ dat niet de anti-EU partijen en hun stemmers anti-Europees zijn, maar dat de echte anti-Europeanen achter de spiegelende ramen en glimmende bureaus van de EU-gebouwen in Brussel zitten. Volgens hem toont de reactie van Brussel op het Zwitserse referendum tegen immigratie opnieuw aan dat de EU een schijndemocratie is, een zichzelf in stand houdend imperium dat geen enkele kritiek en tegenspraak duldt.

…..Kesch schrijft dat dit alles slechts schijn is. In tegenstelling tot Zwitserland, waar de burgers écht mogen meebeslissen, ‘heeft de EU slechts een pseudoparlement zonder wetgevende macht en zonder echte oppositie. Dat is geen democratie, maar een eigengereid imperium.’

…..De EU nam opnieuw talloze besluiten die vooral gunstig  waren voor de lobbyisten van banken en multinationals en negatief uitpakken voor de gewone man. Dat alles wordt valselijk verpakt met inhoudsloze termen als ‘bescherming van de welvaart, vrede en het klimaat’. Tegelijkertijd wordt er gedreigd dat als we niet nóg meer macht aan Brussel geven, de democratie, vrijheid en onze welvaart in groot gevaar komen.

…..Maar waag het niet het ‘succesvolle’ EU-model te bekritiseren of je tegen het Brusselse beleid te verzetten, want dan wordt je meteen een populist, nationalist, rechts-extremist, Europahater, demagoog, egoïst of zelfs een racist genoemd. Het echte gevaar voor de democratie komt echter niet van eurosceptici en anti-EU partijen, maar juist van de mensen die achter de knoppen van de macht zitten, en daarmee het eurosysteem in stand houden. Onder gewone burgers zult je amper anti-Europeanen vinden, maar wel steeds meer anti-EU-Europeanen, zelfs in niet-EU land Zwitserland.

……De vrijheid van de Europeaan wordt stap voor stap steeds verder ingeperkt. De Oostenrijkse Kronenzeitung schreef in september vorig jaar dat ‘de burgers hun neus vol hebben van EU-commissarissen, die slechts één Europa zien: een Europa van sancties’ tegen iedereen die weigert te buigen voor de wil van Brussel. Philippe Meunier, afgevaardigde van de conservatieve oppositiepartij UMP, zei zelfs dat ‘de Fransen zich in 1945 niet van de Nazibezetting hebben bevrijd, om nu een dictaat van de EU-commissie te moeten dulden.’

……’De EU is zo ondemocratisch, dat ze zichzelf niet als lidstaat zou accepteren. Ze voldoet niet eens aan de minimale standaarden van een moderne democratie,’ bekritiseerde het ‘Bündnis: Mehr Democratie’.

…..’De democratie wordt stap voor stap geofferd voor een bijna religieus getinte Europese ideologie, die feitelijk niet kan functioneren en niet eens een Grondwet heeft. Het ‘democratietekort’… is eigenlijk een zachte omschrijving van een dictatuur, want bij een levendige democratie hoort onder andere een oppositie, die je in Brussel en Straatsburg tevergeefs zult zoeken.’

…..Het schrijnende gebrek aan democratie in de EU is door de huidige schuldencrisis een grote bedreiging voor de veiligheid en toekomst van ons continent. Toch laten veel burgers zich nog altijd in de luren leggen door de propaganda dat het met de EU weer de goede kant op zou gaan. De uiteindelijk onvermijdelijke instorting van de Europese economie zal hen echter op ruwe wijze wakker schudden.

…..Daarnaast wordt nauwkeurig bijgehouden of de parlementariërs wel ‘goed’ stemmen. Met procenten wordt aangegeven hoe loyaal ze zijn naar hun eigen fracties. Er is nauwelijks een parlementariër te vinden die onder de 95% scoort. Ook in dit opzicht zijn het dus jaknikkers pur sang, die zoet gehouden worden met buitengewoon hoge salarissen, toeslagen, uitkeringen, bonussen en pensioenen.

…..’In zijn geheel is de EU een totaal schizofreen en zielloos bouwwerk, een kwaadaardige huichelarij,’ constateert Kesch dan ook. Bovendien werkt dit bouwwerk snel toe naar een totale-controlestaat, waarin de burgers 24/7 nauwgezet zullen worden gevolgd, en waarin steeds harder zal worden opgetreden tegen kritische, ‘niet loyale’ stemmen.

…..De almaar toenemende macht van de grote mediabedrijven, die hoofdzakelijk aan de leiband van de politiek lopen, is eveneens een groot gevaar voor het laatste restje democratie in Europa. Aan de vorig jaar georganiseerde campagne ‘Ik wil Europa / Wij willen Europa’ namen zo’n 80 mediabedrijven deel, waardoor er nauwelijks meer van een onafhankelijke Europese pers kan worden gesproken.

……Het fiscale pact, de centrale economische planning, de talloze gebroken verdragen, de achterkamertjes- en vriendjespolitiek, de ongekende graaicultuur, het bestrijden en verketteren van afwijkende meningen, het EU ‘Politburo’ en de eindeloze stroom bemoeizuchtige technocratische regeltjes en wetjes zijn allemaal signalen van een nieuw soort socialistische heilstaat zoals de Sovjets die probeerden te realiseren. Dat mislukte niet alleen jammerlijk, maar kostte ook nog eens miljoenen mensen het leven. Terwijl de top zich tegoed deed en alle macht en rijkdom naar zich toe trok, moest de monddood gemaakte rest tientallen jaren lang in armoede en angst leven.

……Laat bij de komende Europese verkiezingen daarom weten dat het u menens is, dat de toekomst, vrijheid, welvaart en democratie van ons land en ons continent ons ter harte gaan. Een stem op de meeste gevestigde partijen betekent echter instemming met de eurofiele gevestigde orde. Dat is uw goed recht, maar dan moet u over enkele jaren niet klagen als de EU inderdaad als een totalitair blok onze welvaart door de in gang gezette ‘herverdeling’ heeft verpletterd, en met ijzeren hand de orde zal proberen te handhaven.

Lees verder; http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Oud-topmanager-Enige-echte-anti-Europeanen-zitten-in-Brussel

Uit de reacties geplukt, aan u het woord Lovenaar

Het is dus wachten op een nieuwe operatie “Gutt”, met daarbij een “schuldherschikking”, een verplichtte inschrijving op een “volkslening”., een éénmalige taks van 10% op de spaartegoeden, de financiële repressie door de lage interestvoeten en de hogere “werkelijke” inflatiecijfers, en uiteindelijk de overschakeling naar een volledig elektronisch betalingsverkeer, zodat alle financiële verrichtingen kunnen worden getraceerd tot de laatste centiem.
Vergeet hierbij dan niet de hogere belastingen en allerlei extra-heffingen.. en als “kers op de taart” de 15 à 20 miljard euro transferten van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië.
Dit alles dan onder de mom van :”solidariteit, rechtvaardigheid, menselijkheid, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, diversiteit, democratie, verdraagzaamheid, mensenrechten, waardigheid,..enz”. Stuk voor stuk “duivelse slogans” met de bedoeling om op andermans kosten te kunnen leven.!!
Marx kan zich tevreden omdraaien in zijn graf.

9 gedachten over “‘Schizofrene, kwaadaardige EU brengt vrijheid, democratie en welvaart in groot gevaar’

 1. Lovenaar , laat mij je troosten en uw gemoedsrust terugschenken ! Je kunt enkel maar gelukkig zijn , als je tevreden bent met uw lot . Neem een voorbeeld aan die Noord Koreanen die tranen met teuten huilden als hun grote leider was gestorven ! Doe je dat niet , dan vlieg je in een werkkamp voor de rest van je leven. Vergeet ook niet… “eigendom ” is diefstal . Camille Huysmans een groot socialist zei ooit “weg met het kapitaal!!” ( en hij was er mee weg ook !)

 2. Verkiezingsgebed tot bevordering van de Heer Verhofstadt .

  Onze Verhofstadt die in het Europees parlement zeteld , gezegend zij uw naam !
  Uw rijk kome in Europa en de rest van de wereld . Geef ons heden , enkel maar ons dagelijks brood en vergeef ons racisme en nationalisme , zoals wij uw welvaart en bemoeizucht vergeven. Leid ons in bekoring om liberaal te worden en verlos ons van die vervelende rechtse mestkevers (amen)

  • Rene,
   Dit is een voorbeeld van hoe het te kort aan priester ook kan opgelost worden.

 3. Vraagje aan de redactie. Is er een pobleem met de formatering van de webstek? Sommige artikels zijn niet mooi afgelijnd aan de rechtse kant.

 4. Vreemde verschijning ook, dat zonnebankwijf Lagarde. En dan te bedenken dat in sommige banken vrouwen hun haar zelfs niet mogen verven, omdat dat oneerlijkheid uitstraalt.

 5. Ik denk dat die griezel op de foto ‘ergens’ iets tekort komt!!! vandaar haar gebaar…☺☺☺

Reacties zijn gesloten.