Scharreldansmariekes

Ter illustratie van het voorgaande artikel “Het Grote Vergeten” en hoe de coronawaanzin tot hersenverweking kan leiden… Oktoberfest… coronafeest...

U moet ons de titel vergeven. Bij onderstaande beelden dachten we aan het minimum m2 dat voorzien moet worden voor scharrelkippen. Die hebben meer ruimte tijdens hun verplicht verblijf dan de feestvierders tijdens hun vrijwillige opsluiting.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scharrelpluimveehouderij#Huisvestingseisen_scharrelstal