Schaken op hoog niveau

“ohne Rücksicht auf Verluste”

Recent dreigde Duitse buitenminister, Heiko Maas, Rusland met nieuwe sancties op te zadelen. Reden: de vermoedelijke novitsjok-vergiftiging van de Russische dissident Nawalny en de zgz. onwil van Russische kant om mee te werken aan de opheldering.

Echter: Rusland wil wel degelijk samen met Duitsland de zaak in het reine brengen. De Doema schreef daarover een brief aan de voorzitter van de Bundestag, Wolfgang Schäuble… , stelde voor in samenwerking met Duitsland de mysterieuze vergiftiging te willen onderzoeken. De bewuste brief met de Russische intentie werd echter niet bekend gemaakt aan de leden van het Duitse parlement. (…) Dat Merkel er niet van op de hoogte was, lijkt eerder onwaarschijnlijk. Vervolgens heeft ze dan een theaterstukje opgevoerd, misschien zelfs na eerst Poetin verwittigd te hebben…

De Doema, ook niet van gisteren, publiceerde de bewuste brief op het internet. En zo werd de inhoud van de brief bekend bij de AfD. Het gaat om een schrijven aan Schäuble, in hetwelke de Doema, alle fracties-uni-sono, een aanbod deed om samen te werken bij het onderzoek naar de Navalny-zaak. En – bovendien – de parlementaire controle te verzekeren, luidde de boodschap. De federale volksvertegenwoordigers, zetelend in de Bundestag, kregen de brief echter niet te zien.

De Duitse en internationale media hadden hun oordeel snel bij de hand: Poetin zou Navalny laten vergiftigen hebben. Vervolgens trad Merkel als reddende engel op het voorplan: overbrenging naar het Charité in Berlijn. Daar werd naar verluidt een vergiftiging met novitsjok vastgesteld. Rusland werd de resultaatsgegevens geweigerd. Allicht omdat bleek dat het om een andere novitsjoksamenstelling ging dan deze die in Rusland geregistreerd is. Wat noch het ene, noch het andere bewijst.

Heel snel kwam van over de Atlantische Oceaan – en van sommigen in Duitsland en in de EU – de eis de Nord Stream 2 gasleiding nu helemaal voor de schroothoop te verklaren. Alleen al omwille van deze reactie zouden er toch lichtjes moeten gaan branden.

De vraag is niet of Navalny vergiftigd werd, de vraag is niet of die dosis, of het gebruikte gif dodelijk is, de vraag is… cui bono?

Los van deze vraag, kan u uw kennis over novitjsok bijspijkeren: Giftige kennis over novitsjok sijpelt al jarenlang naar buiten

Cui bono?

  • Navalny verklaarde in een interview – na zijn heropstanding uit een quasi zekere dood – dat Poetin zich door hem bedreigd voelde bij de volgende verkiezingen. Regeringspartij wint verkiezingen, symbolisch succes voor Navalny
  • Pompeo beschouwde het als “hoogst waarschijnlijk” dat “een hoger echelon van het Kremlin” de aanslag bevolen had – dit nadat Trump had laten weten dat hij het niet bewezen achtte dat Poetin verantwoordelijk was. (…)
  • Pompeo “hoopt dat Nord Stream 2 niet voltooid wordt en werkt aan een sabotage-coalitie. In Polen vindt hij een medestander. Polish competition watchdog UOKiK fines Gazprom $7.6 billion over Nord Stream 2. Hij hoopt dat de Duitse regering ook van dit standpunt overtuigd kan worden… al was het maar omwille van datgene wat dhr. Navalny overkomen is of omwille van de veiligheidsgevolgen verbonden aan de afhankelijkheid van Russisch gas.” Pompeo: We are building a coalition against Nord Stream 2
  • Pompeo en diens kompaan Ted Cruz maakten immers van hun boycot-hart geen moordkuil (sic): alle opties, alle middelen, alle sancties… liggen open (video).
  • We wagen ons aan enkele stoute mogelijkheden van de gebeurtenissen: wie zit er achter de vergiftiging van Navalny? Was het een jaloerse echtgenote/vriendin? Was het iemand die hij n.a.v. van Navalny’s corruptieproces verraden had in ruil voor strafvermindering? Was het een buitenlandse mogendheid die in hem een welgekomen Chinese vrijwilliger zag om hun “democratische” doeleinden verwezenlijkt te zien? Was het in opdracht van de inmiddels stilgelegde Amerikaanse schaliegasbedrijven? Of… we durven het niet te geloven… op bevel van een of andere Amerikaanse veiligheidsdienst?
  • Of… is Poetin plotseling krankzinnig geworden?

Wat betreft de hamvraag: Wat nu met Nord Stream 2?

Rusland vindt dat er genoeg getreuzeld werd. Sinds december 2019 liggen de werken op zee stil; aan wal, waar het gas Duitsland binnenkomt, werd verder gewerkt. Het Russische schip dat leidingen op de bodem van de zee moet leggen heeft het anker gelicht… in de plaats daarvan meerden drie andere aan. De Akademik Cherskiy werd in Mukran omgebouwd en een nieuw ankersysteem geïnstalleerd. Het schip heeft Mukran verleden vrijdag verlaten en voer richting Kaliningrad. Waarom wordt niet bekend gemaakt. Volgens Neftegaz.ru zou het schip testvaren in Russische territoriale wateren, in de buurt van Kalinigrad, kwestie van mogelijke sabotagedaden te voorkomen. Huidige positie volgens Marinetraffic. Wie de vaarbewegingen der laatste dagen opvraagt, merkt inderdaad dat het schip kris, kras rondvaart zonder een bepaalde haven te willen bereiken.

Zet, tegenzet. Pionnen worden opgeofferd om de overwinning te kunnen opeisen. Wie is de betere schaker?