“Sancties”: van alle tijden…

“…In september 1918 schreef lord Baden-Powell, ‘vader’ van de scoutsbeweging, in het blad Weekly Dispatch onder meer het volgende: ‘De gevolgen van de blokkade zal de criminele Duitse natie pas in de toekomst ten volle te dragen krijgen. Door het gebrek aan de noodzakelijke voedingsmiddelen en vitamines zullen ziektes ontstaan, die zich over heel Duitsland zullen verspreiden. (…) Zonder twijfel zal het Duitse ras hierdoor op termijn verdwijnen. Het geboortecijfer zal teruglopen, en waarschijnlijk zal er rond 1940 enkel nog een Duits ras bestaan dat getekend zal zijn door degeneratie.’

“De tijdens de oorlog door de Britten ingestelde zeeblokkade van de Duitse havens bleef ook na de wapenstilstand gehandhaafd, en werd pas na juni 1919, na de ondertekening van het verdrag van Versailles dus, geleidelijk aan opgeheven. Hoewel de geallieerden verklaarden dat het niet in hun bedoeling lag het Duitse volk aan de hongersnood prijs te geven, was de blokkade na 11 november 1918 tot een uithongeringsblokkade uitgegroeid, zonder dat daarbij enig militair strategisch doel gediend werd…”

“… Het lag vooral in de bedoeling van de Britten om met hun blokkade de Duitse handel met het buitenland zonder pardon de nek om te draaien. Ook de handel van Duitsland met de neutrale landen kwamen hierdoor in het gedrang. Deze maatregel druiste in tegen alle geldende oorlogsverdragen. Nederlandse en Zwitserse protesten bij de Britse overheid haalden niets uit…”

“… In totaal kostte de vooral Britse zeeblokkade van de Duitse havens aan 562.796 burgers het leven; bejaarden, zieken, vrouwen en kinderen werden het slachtoffer van deze uithongeringspolitiek. Een onbekend aantal liep blijvend gezondheidsletsel op. Sommigen zoals de Duitse socioloog en professor (universiteit Bremen) Gunnar Heinsohn bestempelen de Britse zeeblokkade als een oorlogsmisdaad waarvoor het nooit veroordeeld werd. Vae victis is van alle tijden…”

Enkele paragrafen uit ‘De hongerblokkade van Duitsland, 1915-1919’.

Het artikel deed ons meteen denken aan de huidige situatie in landen zoals Syrië, Venezuela, Iran…. De blokkade wordt nu “sancties” genoemd. Een volk wordt gestraft door de VSA & bondgenoten-slippendragers. Niet omdat ze verontwaardigd zijn over een politieke dwingeland die vredelievende buurlanden de oorlog verklaard heeft, maar wel omdat de resp. regering niet bereid is naar de pijpen van de zgn. wereldleider te dansen. Het land wordt opgedeeld, de energiebronnen worden bezet, aangeslagen en verkocht. De aanvoer van olie verboden. En talrijke producten noodzakelijk voor een normaal functionerende staat, zoals o.a. medische hulpgoederen (zie video onderaan).Wie toch wil leveren, moet het bekopen met chantage, bedreigingen en ‘sancties’. Dat Syrië er toch in slaagt stilaan omhoog te krabbelen – behalve in de bezette gebieden ten oosten van de Eufraat en in het noorden, in Idlib, is vooral te danken aan de steun en hulp van Rusland, Iran en de Hezbollah.

U kan het interview bekijken met de chef-arts van het ziekenhuis in Hama, ten zuiden van de grens met de provincie Idlib, waar de door het westen gekoesterde terroristen verblijven en dagelijks de burgerbevolking in regeringsgebied trakteren op granaten en mortieren. Er gaat geen week voorbij zonder dat er kinderen, vrouwen, ouderen en andere bewoners ten zuiden van de Idlibgrens binnengebracht worden – slachtoffers van de zgn. “gematigde rebellen”. Hij vertelt over de problemen met medisch personeel, over tekorten aan bv. bedden, van apparaten, van wisselstukken… bv. voor de levensnoodzakelijke nierdialyse of voor intensieve zorgen. Dit alles als direct gevolg van de straffende sancties. Hij gelooft geen woord van de zgn. aanvallen op ziekenhuizen in Idlib. Straffer: moest de bevolking kunnen, ze bleven geen minuut langer in de door de terroristen bezette Idlibprovincie. Hij ziet twee maten en gewichten in de benadering door het Westen van de Syrische regering en de Idlibterroristen. Als er daar eentje geraakt wordt, staat de wereld in rep en roer. Dat kinderen in Hama niet naar school kunnen, niet buiten kunnen spelen, dat ze geen gewone kindertijd gegund is… uit vrees dat ze geraakt worden door munitie, gemaakt en geleverd door de landen die zogezegd “humanitaire principes en democratie” hoog in het vaandel dragen, daar windt zich niemand over op… Over de WH heeft hij ook zo zijn gedacht: een nep-organisatie, een uitvinding van de Britse geheime dienst, een 5de kolonne die de belangen van de VSA, V.K. en Frankrijk moet dienen…

Kevork Almassian (christen, Syriër van Armeense oorsprong, met vluchtelingenstatuut in Duitsland) geeft duiding over de drooglegging van Syrië. Zijn dossier wordt in Duitsland herbekeken omdat hij propaganda zou voeren voor Assad én op de loonlijst van de AfD zou staan (wat we niet bevestigd konden krijgen). Als klap op de vuurpijl: poco media vinden het verbazingwekkend dat hij “op bier drinken” betrapt is… Als dat geen bewijs is van een valse vluchteling!