Religie als alibi voor dierenmishandeling

 ‘Wij vinden het belangrijk dat de godsdiensten hun rituelen kunnen behouden.’

Dat vinden ze bij I.S. ook!

Een totaalverbod op ritueel slachten, de ambitie van minister Weyts, zal in elk geval niet meer voor deze legislatuur zijn. Dat verzekert CD&V-parlementslid Sonja Claes. ‘Wij vinden het belangrijk dat de godsdiensten hun rituelen kunnen behouden.’
Na de juridische stappen van de moslimgemeenschap tegen het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, koos Ben Weyts (N-VA) voor de vlucht vooruit. De minister van Dierenwelzijn pleit ervoor het verbod op termijn uit te breiden naar de erkende slachtvloer.  Lees meer…

Tjeven.  Een woord waarin een allesomvattende ideologie vervat zit, waarmee men alle kanten uit kan.   Ze liggen graag “in het midden van het bed”. 

Maar ook de joden roeren zich.  En zijn mogelijk nog meer tjeef.  Zelfs Hitler wordt van stal gehaald.  Toch praktisch als je zo’n wereldwijd goedgekeurde tot-in-de-tijden-der-tijden antiheld bij de hand hebt.   Lees meer…

En de Katholieke Kerk?  Ach, die houdt zich voornamelijk bezig met een campagne voor méér, méér, méér import van vijanden der christenen.  Hun ritueel waarbij water in wijn en brood in het lichaam van Jezus verandert, sterft een niet langer langzame dood.

Nogmaals, zo zien de moslim en joodse “godsdienstige” rituelen eruit:

FT

41 gedachten over “Religie als alibi voor dierenmishandeling

 1. Ik heb dat Youtuubeke afgezet . Ik kon als beschaafd mens dergelijke barbarie niet langer aanzien . Wat voor soort Goden heeft de mens geschapen en het is zeker niet andersom . De kerk , och , wat hebben die nog te zeggen , enkele eeuwen geleden hebben die , zogezegde heksen verbrand en mensen gefolterd .De beschaving is volgens mij over zijn hoogtepunt en gaat nu in vrije val naar den dieperik . Die Sonja Claes van Cee Dee en Vee is een van de bewijzen .

 2. Slogan van NVA moet dringend worden aangepast
  Denken …….maar we…. Durven het niet ……Doen
  Denken zoveel als ge wilt … maar Durven , dat ligt niet in onze aard …… Doen is voorbehouden voor een echte Vlaamse partij en ik ken er maar een . Het Vlaamsche volk denkt te veel en ze durven niet

 3. Was onlangs bij een hobby schapenkweker, die zijn dieren verkoopt via Kapazà,
  Hij weigerde te verkopen aan moslims, omdat hij niet wilde dat zijn dieren zouden afzien. Er waren zelfs van die lieverdjes die voorstelden om bij die man zelf te slachten en dan alles mee te nemen naar huis. Dus slachtvloeren, verbieden van onverdoofd schachten enz.. Het zal allemaal niet helpen, slachten zullen ze desnoods thuis in de keuken.

 4. Ik vind het belangrijk dat alle religieuze bullshit onderworpen wordt aan de seculiere wetten, indien in strijd met de seculiere wetten dadelijk die handel verbieden en niet maanden over ouwehoeren.
  Dat die kip van cd&v een andere mening heeft is totaal onbelangrijk, onze seculier wetten zijn aan de orde en IEDEREEN moet die respecteren, punt.

 5. En Freilich zegt : het verbieden van ritueel slachten is het wegpesten van joden. Wij hebben geen alternatief.
  En Kornfeld zegt : waar het verbod op kosher slachten bestaat, wordt kosher geslacht vlees ingevoerd. Die woorden lijken op een alternatief alhoewel het eindresultaat op hetzelfde neerkomt : ergens moeten die dieren lijden.

  Maar bestaat er geen verbod op de invoer van Argentijns paardenvlees in die gevallen waar er van dierenmishandeling gesproken kan worden?

 6. Nog erger dan barbaars. Geen woorden voor. ‘k Geloof mede daardoor in niets meer. Het kan mij allemaal gestolen worden. Ik zal niet nalaten islammers, joden en katholieken evenals de vrijzinnigen (even fundamentalistisch als de voorgaande) te blijven bekampen. En voor de joden ; jullie blijven maar klagen over de kampen, wel als je dergelijke beelden ziet, jullie hebben net als islammers ook geen enkel respect voor leven, waarom verwachtten jullie destijds respect voor uw eigen leven van anderen ?

  • Eddy….. geen dit , geen dat …in welke categorie horen wij dan thuis ? Golfbrekeradepten ?
   Ik geloof dat iedere godsdienst , iedere overtuiging zijn waarde heeft … maar het goede ligt op de bodem , overspoeld door menselijke drek van de meest stinkende soort

 7. Ik ben intussen helemaal gerust gesteld door de gepubliceerde discussies die zijn uitgebroken en overtuigd dat we moeten ophouden met ons pestgedrag.
  Ik heb geleerd dat indien het dier lijdt er geen koshercertificaat wordt afgeleverd. Dat het dier geslacht wordt door een joodse slager. En dat alles gebeurt in een snelle handeling.
  Daaruit besluit ik dat Kornfeld die zegde dat de dieren lijden een leugenaar is en zou moeten aftreden als spreekbuis voor het Forum der joodse organisaties omdat hij ons leugenachtige informatie verschaft.
  Verder leerde ik dat het joods ritueel slachten in de verste verte niet kan vergeleken worden met het ritueel slachten van islamieten. Hoewel die op hun beurt beweren dat het dier geslacht wordt door een moslim slachter. Dat die bekwaam moet zijn. Dat de slachtplaats rein moet zijn en het slachtmes onzichtbaar voor de dieren.
  Dat mevrouw Sonja Claes van de tjeven partij daar volledig achter kan staan is meer dan begrijpelijk. Dat ze tevens in de toekomst zal weigeren nog tot Sint Franciscus, de dierenvriend, te bidden is zeer consequent, uiteindelijk hebben we Vaticanum II achter de rug en kunnen we van onze broeders leren in plaats van zo’ n verouderd figuur als Franciscus.
  Haar volgende stap is het laten verwijderen uit bibliotheken en het niet meer te koop aanbieden van het wereldepos Reinaert De Vos. Dit epos straalt zo’ n respect voor het dier uit dat het ons op andere gedachten zou kunnen brengen en we ons terug overgeven aan pesterijen.

 8. Ik vind het enorm belangrijk dat alle fabeltjes verhaaltjes lees: religie “onderworpen” wordt aan ONZE seculiere wetten, indien in strijd met ONZE seculiere wetten dan die handel verbieden en verbannen wie de waanzin ook mag verkopen.
  Dus Weyts niet treuzelen en zeker niet toegeven aan die achterlijke waanzin, wij leven in een seculier land waar seculiere wetten aan de orde zijn.
  Weyts is het u ook opgevallen dat die onderontwikkelde vreemdelingen die aanspoelen in Griekenland van zodra ze nog maar een teen op vaste bodem hebben staan “dadelijk” beginnen te eisen!!!
  Wel, wij eisen dat ze geen voet aan wal mogen zetten maar reeds vanaf halverwege de zee dadelijk teruggesleept worden naar Afrikaanse kust, daar kunnen en mogen ze zoveel eisen als ze willen want voor alle duidelijkheid “wij willen ze hier niet met hun achterlijke perverse gewelddadige barbaarse eisen”, vroeger niet, nu niet en nooit niet
  Ik heb een voorstel, laten we die rode thang van de BRT in Griekenland op een stoeltje zetten aan de kust in Kos wedden dat de overgrote meerderheid van die vreemdelingen dadelijk terug willen naar Afrika…. en als ze da….. verder komen ze niet want dan zijn ze al gevlucht naar veiligere oorden. 🙂

 9. Wat de moslims betreft en hun “Halal” ideeen is het onverdoofd slachten slechts een klein onderdeel van het “Halal” gebeuren. In feite gaat het om een nauwkeurig uitgewerkte versie van “Eigen volk Eerst” en een feilloos werkend belasting systeem. Ik heb mij lang mateloos geergerd aan het feit dat hier in de Filippijnen op zowat alles een “Halal” stempel staat. Na enig opsporingswerk kwam ik tot de volgende vaststelling. In China, Rusland en Japan is het simpel “Moslims aanpassen of ophoepelen” dus geen “Halal”. In landen als Indonesie en Maleisie en de moslimlanden in het Midden-Oosten betekend “Halal” dat de produkten door moslims gefabriceerd werden en dat de 2,5 % bijdrage aan de moslimgemeenschap afgedragen werd. ALLE voedingsconcerns en multinationals laten dan ook hun produkten “onder licentie” in een van deze landen maken. Zo zie je bv op Nestle produkten in Europa, Amerika en Australie (voorlopig ?!) nog geen Halal stempel terwijl die in de moslimlanden wel aanwezig is. Maw. zij financieren allemaal onrechtstreeks ISIS, HAMAS en de vele andere lievertjes. Wat de Filippijnen betreft als enig christelijk land in de regio staan ze voor de keuze, ofwel produceren, en exporteren zij voor het hele Verre Oosten en betalen zij de 2,5 % Halal belasting, ofwel verhuizen de fabrieken van Nestle, Kraft, Pepsi, Coca Cola, Unilever enz… enz… naar een van de moslimlanden.
  Wat de Joden betreft zou ik alles wat willen relativeren. Het voornaamste punt is dat de joodse gemeenschap nooit of te nimmer van ons verwacht dat wij ons zouden aanpassen aan hun zeden en gebruiken. Bovendien bestaat er bij de joden net zoals bij de christenen een ganse schakering van zeer orthodox tot er door afstamming bij horen. Het “Kosher” label wordt gratis na jaarlijkse controle gegeven en wordt niemand opgedrongen.
  Dat de joodse gemeenschap een punt blijft maken van het kosher slachten is minder begrijpelijk. In dat verband wil ik het volgende kwijt. De joden zijn gedurende eeuwen vervolgd en over de hele wereld uitgezwemd. Nu is het een feit dat binnen de joodse gemeenschap nogal wat kinderen met afwijkingen geboren werden o.a. door inteelt. Soms kwamen er huwelijken tot stand tussen iemand van bv. Antwerpen en iemand van New York met verschillende namen en bleek later toch dat zij familie van elkaar waren met soms trieste gevolgen. Om hieraan een einde te stellen heeft de orthodoxe joodse gemeenschap wereldwijd een DNA bank aangelegd. Elk joods koppel dat wil trouwen krijgt hiermee de zekerheid dat er geen familiebanden zijn. Men gaat zelfs verder. Op verzoek krijgen trouwlustige kandidaten zelfs een lijstje met een of meer “ideale” kandidaten. Moderne technieken toegepast door orthodoxe joden.
  Dat bij de discussie van het onverdoofd slachten Hitler erbij gehaald wordt is verbazend … het aan elkaar koppelen van de beste kandidaten zou met mijn slecht karakter ook kunnen uitgelegd worden als een poging om een “superras” te kweken … een van de lumineuze ideeen van … juist !

  • Kan je je misschien ietsje nader expliceren over dat kosher label, dat jaarlijks gratis wordt gegeven na controle? Hoe zit het dan met de uitspraak van Freilich die beweert dat geen kosher certificaat wordt gegeven als de dieren lijden. Wordt dat dan niet dier per dier gecontroleerd.
   Dat ze hun religie niet aan ons willen opdringen is nogal wiedes, hun wetten over wie tot dat uitverkoren volk behoort zijn daar zeer duidelijk in, evenals de rol die de goyim daarin dient te vervullen. Bijgevolg zou het tegen zijn eigen natuur ingaan om een bekeringsgodsdienst te zijn. Wat de twee andere religies wel zijn.

   • p.s. de enige bijbelse figuur die tijdens zijn leven het beloofde land niet verlaten heeft is Isaac. Al de anderen trokken van links naar rechts. Na de joodse oorlog en de val van de tempel diende geen enkele jood het land te verlaten, zolang ze hun belastingen maar betaalden. De Ahasverussen hebben hun land vrijwillig verlaten.

  • Ik vermoed dat je ‘superras kweken’ verwijst naar de organisatie Lebensborn waar dat fokken plaats zou hebben gevonden. De hardnekkige verhalen zijn ons genoegzaam bekend : blonde vrouwen en mannen werden samengebracht om voor het nodige te zorgen.
   Lebensborn is de enige nationaal-socialistische organisatie die op het Nürnberg proces over de ganse lijn is vrijgesproken. Vrouwen kwamen er bevallen, weeskinderen werden er opgevangen, kortom een heim voor moeder en kind.
   Wie nog maar een beetje het nationaalsocialisme onderzocht moet het opgevallen zijn dat binnen die ideologie een enorm belang aan de sibbe werd gehecht. Alleen al dat feit zou een mens met een beetje hersenen over die blonde fokverhalen aan het twijfelen moeten zetten.

 10. Over de toestand in de VSA :
  http://henrymakow.com/2015/07/are-kosher-symbols-extortion.html
  Men ziet nu ook de gevolgen van het importeren van (islamitisch) kiesvee.
  Dat de Joden(voor het grote deel afstammelingen van de Khazaren) er Hitler bij sleuren is niet verwonderlijk, gezien de nauwe samenwerking die er was in het verleden.
  http://www.pravda-tv.com/2013/05/haavara-abkommen-die-geheime-zionistische-vereinbarung-mit-hitler/
  Over de rol van dieren bij “tradities” :
  http://www.2jou.be/7-tradities-waarin-dieren-de-hoofdrol-spelen/
  Gaat het katten werpen nu opnieuw toegelaten worden ??
  Fundamenteel gaat het hier niet over al of niet onverdoofd slachten, maar wel over :
  “Wie stelt hier de wetten??”. Wie is hier in Vlaanderen werkelijk de “baas”?
  Uiteindelijk zijn het dan de “echte autochtonen” die zich moeten aanpassen aan alles wat volksvreemd en vijandig is.

 11. @ Lovenaar,

  zoals je kan nalezen in het boek Feuerzeichen was het Haavara (transfer) Abkommen helemaal geen geheime overeenkomst tussen Hitler en zionisten.
  Het eerste verdrag werd door het Reichswirtschaftministerium en de Palestijnse Zitrus- Planzengesellschaft Hanotea Ltd in mei 1933 getroffen. Alle Duitse deviezen plaatsen werden van het verdrag op de hoogte gebracht. In 1936 nam de Jewish Agency de plaats in van Hanotea en kreeg het verdrag een looptijd van 8 jaar. Ook tijdens het begin van de oorlog was Duitsland bereid de overeenkomst verder uit te voeren omdat het er van uitgang dat Palestina, dat onder het mandaat van de Volkerenbond stond, niet in een oorlog tegen Duitsland kon verwikkeld raken..

 12. Vandaag werd de Kroaat, Tomislav Salopek, in Egypte onverdoofd geslacht. Hij werd geslacht door een moslim slachter die bekwaam was, de slachtvloer was rein en hij kreeg het mes niet te zien.

 13. Wat te verwachten was, is gebeurd: ook de Kerk schaart zich achter hun moslims en het onverdoofd slachten, lees ik op de vrt, want ‘Een meerderheid die zijn regels opleg t aan een minderheid is fundamentalistisch’.
  Benieuwd wat de kinderneukers gaan zeggen als de moslims in de meerderheid zijn…

 14. Ben is populair,zelfs in moslimkringen.
  Als inboorling weet ik echter dat er nu veel thuis geslacht zal worden,religie en zottigheden is heilig in de geesten van de volgelingen der wet Koraan.
  Is Ben populair hier op voorbereid?
  Slachtafval-rattenplaag,

 15. De heer De Roover, die zijn beginselen voor een onafhankelijk Vlaanderen over boord heeft gegooid en datzelfde Vlaanderen eerder ziet als een koloniaal gebied voor moslims, die mijnheer leest u en mij vandaag de les in een artikel in Knack.
  ‘Wie zich nooit bezig hield met dat thema (onverdoofd slachten) blijft er nu beter af’ Waarom zal je vragen? Omdat diezelfde heer ‘nooit één letter neergetikt heeft als heraut van de dierenrechten en het past hem in deze zaak zich inhoudelijke van commentaar te onthouden’ Dus kan je beter je mond houden en zeker diegenen die de heer De Roover heeft ingedeeld onder ‘ de mensen met een negatieve houding tegenover de islam’ want ‘die misbruiken de zaak van het onverdoofd slachten’. Hij heeft een mooie manier in zijn schrijverij gevonden om de toestand te bestendigen ondanks het feit dat hij beweert dat ‘tijden veranderen’ en ons op het hart drukt dat ‘moslims geen tweederangsburgers zijn noch geprivilegeerde MEDELANDERS’. Let op het woord dat in de toekomst toppen zal scheren. Tenslotte ligt het fonetisch dicht bij onze soort : Nederlanders.
  Vermoedelijk plant de heer De Roover al een ticket verkoop voor de Nederlanders om de puinhopen te komen bekijken wanneer de MEDELANDER overheerst, want een planning opstellen voor wat er moet gebeuren als de MEDELANDERSE zondvloed overstromingen nog aanzwellen en alles, één voor één in bezit nemen behoort niet tot zijn intellectuele taken.
  Misschien gaat hij ervan uit dat ons geheugen zich nog herinnert dat bij een zondvloed een ark wordt gebouwd en we bijgevolg onze plan wel kunnen trekken.

Reacties zijn gesloten.