Regeringsverklaring vol instinkers

Sad Lion Wallpaper - KoLPaPer - Awesome Free HD Wallpapers

We probeerden de achterliggende betekenis van het bereikte regeerakkoord heel in het kort op punt te zetten. Opvallend zijn de onduidelijkheden, de “voorlopige maatregelen”, het “trachten van”…, de “op termijn”, de “tenzij”, de “studies”, de inbreuk op de Vlaamse bevoegdheden, enerzijds de dode mussen, anderzijds de geschenkenregen én de strop rond onze nek, zoals het streven naar de afschaffing van het contant geldgebruik. Eender hoe opzettelijk-warrig ze geformuleerd werd, één ding is duidelijk: wij zullen betalen. Wij, Vlamingen moeten bloeden voor het belgisch-ontrouwe kiesgedrag.

We fileren even de tekst (cursief) in het HLN:

 • Op termijn zal de regering – in overleg met de deelstaten – uitsluitend de verkoop van zero-emissiewagens toestaan. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat er “voldoende betaalbare wagens” op de markt moeten zijn.
 • Daar zal veel volk naar komen zien. Vlaanderen heeft een jaar geleden de premie afgeschaft wegens gebrek aan belangstelling. Ze zijn gewoon veel te duur.
 • Tegelijkertijd zal “bestudeerd” worden hoe de fiscaliteit klimaat- en milieuvriendelijker kan worden. “We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt: het gebruik van fossiele brandstoffen zal zo veel mogelijk ontmoedigd worden door de invoering van een fiscaal sturend instrument.
 • Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie zijn woning nog verwarmt met olie, aardgas, houtpellets… krijgt die dan een “fiscaal sturende” aanslagbiljet in de bus?
 • Ook in de luchtvaart moet het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ingang vinden, zonder dat er expliciet sprake is van een vliegtaks.
 • Vliegen moet alleen nog mogelijk worden voor de rijken. Het klootjesvolk moet zich zien te redden in een elektrische auto of de trein die ofwel niet rijdt, in panne gevallen is, of waarvan het personeel staakt. Onthoud dat die eventualiteit ook goed is voor het milieu.
 • Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd, tenzij in het kader van de begrotingsdiscussie.
 • Ach ja… tenzij… we kunnen meteen een voorspelling doen!
 • In het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen staat dat de regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap. “De wettelijke kalender van de kernuitstap zal worden gerespecteerd, zoals voorzien.”
 • En de elektriciteit, wie moet die leveren? Invoer van kernenergiestroom uit Frankrijk? Iedereen verplichten tot het installeren van zonnepanelen en/of de verplichte aankoop van aandelen in windmolen en/of zonnepanelenparken? Noem het gewoon een belastingverhoging!
 • Er komt ook een energienorm voor burgers en bedrijven.
 • Wat is een energienorm? De energie die we volgens de regering mogen verbruiken? Met slimme meters die het non-gebruik moeten “aanmoedigen”. Een slimme meter voor stroom, voor water, voor gas… Wie te veel verbruikt, mag rekenen op een hogere prijs per eenheid met het verplicht dragen van een beschuldigende energiester op je jas?
 • Het wordt de ambitie om het inkomen van gezinnen in armoede te verbeteren. De uitkeringen zullen worden opgetrokken richting armoedegrens.
 • Zonder een open deur in te trappen… “gezinnen in armoede” met een talrijke kinderschaar… u weet wel wie er nog meer zal gepamperd worden.
 • Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan. In geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan. Een jaartal is echter niet vermeld.
 • Prijzenswaardig streven. Een vraag: wat is een “loopbaan”? Moet je bij een loopbaan daadwerkelijk werken of zijn er gelijkgestelde bezigheden? En wie gaat dat betalen?
 • De regering zal onderzoeken hoe de activering van het spaargeld in duurzame ecologische projecten, met een hoger rendement dan de spaarrekeningen, kan worden aangemoedigd. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de groene banken.
 • “Groene banken”… en, neen, de regering “denkt” dan niet aan het groene appeltje voor de dorst-bank. Bereid u maar al voor op een verplichte herbelegging confiscatie van uw spaargeld.
 • De plafonds voor contactloos betalen worden verder opgetrokken. Het is niet de bedoeling om betalingen met cash geld volledig af te schaffen, maar “de regering wenst het aantal transacties dat cash betaald wordt, wel drastisch terug te brengen”.
 • Juist. Een streven dat de EU met volle gas vooruit drijft. Kwestie van Jan Modaal compleet te kunnen controleren. En de coronacrisis helpt daarbij een handje.
 • Tegen 2030 is de doelstelling om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken. 
 • Blijkbaar hebben ze bij de zgz. regeringsonderhandelingen ook een komiek uitgenodigd. 80% werkzaamheidsgraad voor het land b. Wordt er met deze doelstelling verondersteld dat heel Vlaanderen voor 100% dan aan het werk is, terwijl het zuiden de hangmatcultuur volop kan blijven genieten?
 • Het verlof na een geboorte gaat van 10 naar 20 dagen.
 • Juist. Moet kunnen. Ligt voor de hand bij de gelijkschakeling der verschillende geslachten. Vaders en mensen van het onduidelijke x-geslacht moeten ook vergoed worden voor de geleden weeën en voor de beurtrol bij het borstvoeden.
 • Twee ministers, één van elke taalrol, zullen werken aan een nieuwe staatsstructuur, uiterlijk vanaf 2024, “met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling”. Ze zullen hiervoor de nodige steun zoeken in het parlement. De nieuwe staatsstructuur moet ertoe leiden dat “de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden”.
 • Commentaar overbodig. De Vlaming moet terug in zijn kot.
 • De deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen inzake de organisatie van de zorg, terwijl de financiering federaal blijft.
 • Kennen we. Typisch voor het land b. Het verhaal van de krekel en de mier.
 • Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op “asymmetrische wijze” kunnen uitoefenen. Met andere woorden: de federale regering zal voor deze bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel, “om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de verschillende gebieden van het land”.
 • Zie bedenking bij vorig punt.
 • Nog een symbolisch “communautair” stukje uit het regeerakkoord: de deelstaten zullen de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. 
 • Akkoord… tenzij… mits… de 21ste juli afgeschaft wordt. Voor de Vlaming valt er weinig te vieren bij de eedaflegging van de eerste Coburger.
 • In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen nu afgesproken om de wetsvoorstellen voor een versoepeling van de abortuswet voorlopig niet te stemmen. Het abortusdossier zal verder besproken worden in de Kamercommissie Justitie, maar eerst zal een “onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maken van praktijk en wetgeving”.
 • Rubriek: “instinker”. En hiermee gaan de tsjeven dus akkoord? Dan toch de dweilen van de Wetstraat? Hersenverweking?
 • Er is wel beslist om geen gezinnen met kinderen meer op te sluiten in afwachting van hun terugkeer.
 • Laat ze maar los. Hoeveel gaan ze er nadien nog kunnen vangen om hen naar hun thuisland te deporteren? Met wat geluk steken ze de grens over naar een buurland of kiezen de slimmeriken voor een andere identiteit.
 • Daarnaast komen er ‘discriminatietoetsen’ (een andere naam voor ‘praktijktesten’) op de arbeidsmarkt. De erg strenge voorwaarden om die toetsen uit te voeren worden een stuk versoepeld.
 • M.a.w.: zwijg en slik. We zullen steeds vindingrijker moeten worden om te ontsnappen aan de stasipraktijken.
 • Het is daarnaast ook de bedoeling om gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar in hun land van herkomst te laten uitzitten.
 • Alsof die Prachtlanden op hun criminelen zitten te wachten… Bovendien als er in zo’n land nog de doodsstraf uitgesproken én voltrokken wordt, of als ze omwille van een geslachtskeuze problemen kunnen krijgen, dan mogen ze zelfs niet uitgewezen worden.
 • Jongeren mogen voortaan vanaf 16 jaar gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Het gaat om een recht, de opkomstplicht geldt pas vanaf 18 jaar. 
 • Kwestie van het kiesgedrag door de komst van de “jongeren” te kunnen beïnvloeden.

Arm Vlaanderen!

4 gedachten over “Regeringsverklaring vol instinkers

 1. Ironisch bedoeld : ik heb heimwee naar de DDR, China,Cuba,Noord Korea, Iran, Rusland enz.

 2. Onze nieuwe regering word georkestreerd door het EU parlement of met andere woorden het NWO.

 3. Die EU bende is de ondergang van/voor ons land en zeker van/voor Vlaanderen.
  NOOIT zal ik een stem geven aan eender wie uit die bende.
  We moeten besparen dus begin bij de geldwolven, max één mandaat per persoon en de salarissen minimaal halveren én belastingen betalen zoals ook wij moeten betalen.
  Leve de Onafhankelijke Republiek Vlaanderen want die komedie in Brussel zet aan nog sneller die middeleeuwse folklore definitief stop te zetten.

Reacties zijn gesloten.