Rechters moeten meer sensibiliteit tonen voor cultuurverrijkers

We blijven even in Baden-Württemberg.

Als we het goed begrepen hebben, wordt er verwacht dat er meerdere rechtssystemen toegepast kunnen worden. Het eerste is voor de oerbevolking – die kan niet hard genoeg gestraft worden.  Het tweede is gebaseerd op het eerste met aftrekposten, een bonus – sensibiliteitspunten – voor buitenlanders.  En dan hebben we nog – maar dat is niet officieel – de sharia voor de liefhebbers van eigen recht eerst.

Het  verbond van gemeentelijke migrantenvertegenwoordigingen heeft meer sensibiliteit met de omgang met criminele immigranten geëist.  Het verbond vindt dat de rechters meer rekening moeten houden met de verschillende culturele eigenschappen van de beschuldigden en bijgevolg oog hebben voor milderende omstandigheden, die  het vonnis kunnen beïnvloeden.
Als voorbeeld van een typisch vooroordeel wordt de omgang met het geweld binnen  het huwelijk genoemd.  Vooral het vooroordeel dat dit eerder frequent bij moslimgezinnen voorkomt: ‘macho’s en patriarchale gezinsvormen’ zouden tot verkeerde conclusies kunnen leiden.

En er wordt beroep gedaan op de minister van justitie Rainer Stickelberger (SPD) om niet te snel veroordeelde buitenlanders uit te wijzen, want daarmee zou de familie mee veroordeeld worden.
Bovendien zouden er dringend meer immigranten te werk moeten gesteld worden in de gevangenissen.  Die kunnen met hun kennis over de gebruiken van een andere cultuur ertoe bijdragen dat de gevangenis een oord van vrede en rust is.

Stroper wordt boswachter of is het omgekeerd?

Junge Freiheit