Quo vadis, Syria?

Opnieuw een verslag over en uit het inmiddels doodgezwegen Syrië. Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische buitenministerie, benadrukte nogmaals dat de westerse sancties zwaar wegen op Syrië, zowel wat betreft de wederopbouw als hulp aan de noodlijdende bevolking. Zij gaf meer uitleg over de geplande internationale vluchtelingenconferentie van 11 en 12 november in Damascus. Rusland nodigde de buurlanden en relevante VN-instellingen uit in de hoop dat ze positief zullen reageren. Zij toonde zich in naam van de Russische regering bezorgd over de aanvallen van ISIS in de al-Jazeera regio (prov. al Hasakah) en de aanwezigheid van ISIS-cellen in oost en centraal Syrië. (…)

Gleb Desiatnikov, Russisch ambassadeur in Jordanië, bevestigde dat de b.g. internationale vluchtelingenconferentie voornamelijk over humanitaire problemen zal gaan met het oog op het repatriëren van vluchtelingen naar hun vaderland – iets wat de poco geruchtenmolen wil verdacht maken opdat er geen internationale steun verstrekt zal worden. In Moskou staat de vrijwillige terugkeer van Syrische vluchtelingen hoog op de agenda. (…) Een probleem waarvan de buurlanden zo snel mogelijk vanaf willen, vooral dan in Libanon.

De Tsjechische journaliste, Marketa Kotilova, herhaalde in de Slovak Postoy de beschuldiging aan het adres van de Turkse regering die oorlogsmisdaden in Syrië bedrijft of aanmoedigt door de onverhulde samenwerking met terroristen zoals al-Qaeda (HTS) en ISIS, om de eigen agenda – uitbreiding van het Turkse grondgebied, verdrijving van de Koerden, chantage van de EU-lidstaten i.v.m. de vluchtelingen – te verwezenlijken. Zij klaagde tegelijkertijd de laffe houding van de EU aan die de Turkse agressieve autoritaire praktijken duldt en/of negeert. (…)

Een meerderheid van de Algemene Vergadering der VN herhaalde bij stemming een resolutie die de terugtrekking van de Israëlische bezetting eist van de gehele Syrische Golanhoogte tot aan de grens van 4 juni 1967, als implentatie van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad. 142 lidstaten stemden voor, de VSA en Israël tegen, 19 onthielden zich. Dit volgens het principe dat het grondgebied van een ander land niet door geweld mag verworven worden, volgens internationaal recht, het VN Charter en de 4de Conventie van Genève (1949). (Lees meer…)

Pakistan stuurde een vliegtuig met medische hulp, zowel medicijnen, medische apparatuur als beschermend materiaal om het coronavirus te bestrijden. Naar verluidt was het de grootste lading, 25 ton, medische hulp sinds het uitbreken van de coronacrisis. (…)

Ook vanuit de Ver. Ar. Emiraten kwam een hulpzending:

Coronatoestand op 5 november 2020:

De Syrische Halve Maan verleent hulp aan de zwaar door aangestoken branden getroffen streek van Latakia:

De Egyptische buitenminister, Shoukry, herhaalde het Egyptisch standpunt over Syrië , dat de noodzaak van een politieke oplossing benadrukt, gebaseerd op respect voor ‘s lands soevereiniteit en het behoud van de territoriale integriteit in overeenstemming met VN resolutie 2254. Shoukry zou donderdag hierover met Geir Pederson, VN speciale afgevaardigde voor Syrië, van gedachten gewisseld hebben. (…)

We berichtten al eerder over de poging der Koerden de etnische herkomst van de bevolking te willen uitgommen, zoals het verplichte onderwijs in het Koerdisch, het bannen van de gebruiken der Arabische, christelijke en Armeense bevolking. Ofwel roeit men de autochtone bevolking uit en geeft men een andere invulling, zoals bij de verschuiving van de grenzen na WOII. Ofwel ontneemt men het volk zijn identiteit, door het verbieden van de taal, van het geloof, van de gebruiken of door het onmogelijk maken in zijn bestaan te voorzien. Erdogan doet dit in het noorden van Syrië; de Koerden met de hulp van de VSA ten oosten van de Eufraat.

De door de VSA gesteunde Koerden, de zgn. Syrian Democratic Forces, bedreigden 32 gezinnen in de al-Salhiya wijk in Hasaka-stad: zij moeten hun huizen verlaten. Zo niet zal er geweld gebruikt worden. (…)

In Qamishli-stad protesteerden studenten en leraren tegen de sluiting van hun scholen door QSD milities. Zij doen een beroep op de overheid en humanitaire organisaties om een einde te maken aan de chanterende praktijken der door de VSA gesteunde milities, die een spelletje spelen met de toekomst van de studenten in de provincie. De studenten willen een diploma dat voldoet aan de eindtermen van het Syrische Min. van Onderwijs. De onderwijsstaf, zowel leraren als administratie, willen dat de milities hiervoor tot de orde geroepen worden daar zij duizenden kinderen het onderwijs ontzeggen wat hen dan naar een lager niveau zal leiden. QSD milities hebben nu ca. 93% der scholen in de provincie onder hun gezag geplaatst; hun doel het onderwijs stil te leggen en duizenden kinderen te verplichten hun Koerdische-separatische koers te volgen. (…)

Volgens een soortgelijk stramien hebben QSD milities opnieuw een aantal jonge mannen ontvoerd – niet voor het eerst trouwens – om hen te verplichten aan hun zijde te vechten in de stad Raqqa. Naar verluidt zouden bewapende groepen van de QSD milities verschillende gebouwen omsingeld hebben in een aantal buurten van de stad Raqqa, doorzochten de woningen en ontvoerden 20 jonge mannen, voerden hen onder bedreiging van een vuurwapen naar trainingskampen. Dit scenario gebeurde de laatste weken herhaaldelijk in verschillende dorpen en steden op het platteland van al-Hasakah, Deir Ezzor en Raqqa. (…)

Na twee jaar werd het voetbalstadion in Aleppo helemaal hersteld:

In Harasta werd een herbebossingsproject gestart:

Kunst- en cultuurweek in de steegjes van Damascus:

Internationale week van de pleeg- en kraamhulp:

We meldden herhaaldelijk dat het spoorwegnet beetje bij beetje hersteld wordt. Dit loopt niet over een leien dakje. Na de oorlogsschade is het de processie van Echternach met sabotage, vernietigingen en diefstal van het materiaal door terroristen. In de video ziet u de testrit van een trein tussen Aleppo en Hama (…):

En ze moeten nog steeds op hun hoede blijven. Het Russische Centrum voor Verzoening meldde berichten dat de terroristen in Idlib een aanval met drones op de Turkse strijdkrachten zullen fabriceren met de bedoeling deze in de schoenen van het Syrische leger te schuiven. (…) HTS neemt de plaats in van minder extreme islamisten, wil de gewapende vrede tussen Turkije-Rusland doen ontploffen. (…)

We meldden verleden week de terugtrekking van Turkse militairen uit een zgn. observatiepost in Morek. Dit zijn de beelden van het Syrische leger dat de Syrische vlag plant op een stukje grondgebied dat terug onder hun hoede gebracht werd.

Merkwaardig: drie weken geleden zouden Syrische vrachtwagens met Syrische goederen toelating gekregen hebben tot het Saoedische grondgebied. (…)

President Assad en echtgenote Asma bezochten de beurs / tentoonstelling “Producers 2020”, waarmee de eigen producten, gemaakt door Syriërs in het zich herstellende Syrië, in het voetlicht geplaatst werden. Het economisch hart, het industrieterrein van Aleppo, was massaal aanwezig met 77 producerende bedrijven van voeding, leder, kledij, snoep, industrieel materiaal, antiek, zilver, juwelen… en nieuwe producten. Men hoopt op partnerschappen met handelaars en zakenlui op de binnenlandse en buitenlandse markt. Lezers van deze blog zullen zich de verwoesting én de plunderingen van Aleppo’s bedrijven door terroristen en Turken herinneren.

Industrialists from Aleppo carry their products to Damascus, hoping to sell them

President Assad verwijst hiernaar in zijn toespraak, maar ook naar de huidige plunderingen, verwoestingen en bedreigingen, zoals de oliediefstal door de VSA, het in de fik steken van de oogsten, het afsluiten van water, het telkens weer vernietigen van nutsvoorzieningen… En dat niet alleen – er is nog een aderlating – nl. het geld dat Syriërs naar Libanon gebracht hebben, daar op bankrekeningen gezet en dat nu geconfisceerd werd door de Libanese overheid… iets waar niemand over spreekt. Het gaat niet om een peulschil: naar schatting minimum 20 miljard US$, maximum 42 miljard US$. De banken zijn gesloten; men kan slechts met mondjesmaat geld afhalen – niets in deze orde van grootte. Bovendien wordt het sowieso bevroren door de Caesar Act, de moordende VSA sancties.

In Idlib gaat alles zijn gangetje. HTS & co vallen de Syrische posities aan. Zij krijgen vervolgens bommen op hun hoofd.

Bij Erdogans huurlingenleger is niet alles peis en vree. Twee terroristengroepen, de Sultan Murad Brigade en de 20ste Div. van het FSA, betwisten elkaar het woonrecht van verlaten woningen (verdreven Koerden) in Ras Al-Ain de prov. al Hasakah. Naar verluidt zou de spanning tussen de rivaliserende terreurgroepen toenemen. (…)

Afsluitend een stukje Syrische geschiedenis: beelden van het Mari Koninkrijk: