Quo vadis, Syria?

Deze Quo Vadis geen berichten over het oorlogsgeweld (volgt in een aparte bijdrage), maar wel over de strijd tegen het coronavirus, over de gevolgen van de sancties.

Paasvieringen zonder gelovigen:

Terwijl heel de wereld strijdt tegen een gemeenschappelijke vijand is het handhaven van de sancties bijzonder onmenselijk. Vanuit talrijke richtingen wordt er gepleit voor het opheffen van de sancties die de Syrische bevolking zwaar treffen.

Zoals Marco De Salvio, hoofd van de New Humanity Organization (Rome): “Wij doen een beroep op de EU en de VSA om alle wettelijke obstakels te verwijderen die de uitwisseling van goederen en geld in de weg staan, die het Syrische volk nodig hebben om de coronavirus te kunnen bestrijden.” (…)

Zoals de Palestijnse Grieks-othodoxe aartsbisschop van Sebastia, Atallah Hanna, in Jeruzalem: “Moge deze bede allen bereiken die nog een geweten hebben…”

Zoals de bede van Syrische kinderen: “Ik ben zo oud als de oorlog in Syrië…”

Zoals de bede van de Syrische actrice Sawsan Mikhail; zij doet beroep op de menselijkheid: “We hebben geen tien jaar oorlog overleefd om nu te moeten sterven aan het coronavirus. Hef aub de sancties op! Laat ons leven!”

Zoals de bede van acteur Mohammad Qanou: “We moeten onze stemmen verheffen opdat de sancties tot het verleden behoren… Gaan jullie wachten tot we sterven en onder de grond liggen?”

Zoals de bede van de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de VN, Dr. Bashar Ja’afari. Hij herinnert aan de mooie belofte: “We laten niemand achter”. Niemand? Wat met Syrië? De G20 formuleerde het zo welluidend en ‘vergat’ de sancties te vermelden:

“Global action, solidarity and international cooperation are more than ever necessary to address this pandemic. We are confident that, working closely together, we will overcome this. We will protect human life, restore global economic stability, and lay out solid foundations for strong, sustainable, balanced and inclusive growth.”

Zoals de bede van de US Peace Council aan de regering van de VSA en aan de VN om alle militaire tussenkomsten en sancties aan getroffen landen – vooral Venezuela, Cuba, Iran, Syrië en Zimbabwe — te doen stoppen.

Zoals de bede van de VAE aan de wereld om Syrië ter zijde te staan bij de bestrijding van het coronavirus.

Armenië leverde medische hulp aan Aleppo. (…) Armenië heeft in de loop der oorlogsjaren herhaaldelijk hulp verleend aan de Syrische bevolking.

Een nationale campagne voor het verlenen van noodhulp begon met het opzetten van een digitaal platform, het verdelen van voedings- en gezondsheidspakketten en de vorming van vrijwilligersploegen. Op het digitale portaal www.ncsr.sy kunnen aanvragen ingediend worden door senioren, (70+), gezinnen die voor gehandicapten zorgen, en mensen wiens broodwinning door de coronamaatregelen in het gedrang gekomen is. Er zouden zo’n 18.800 vrijwilligers over heel het land ter beschikking staan die de noodhulp zullen uitdelen. In Damascus, Tartous en Latakia alleen al werden er intussen 80.000 pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers bieden ook hulp aan bij het invullen van de digitale noodlijn. Daar bovenop werden er vrijwilligers-medische hulp ingezet: 2300 artsen en verplegers (m/v). (…)

Verspreid over het land werden 14 centra opgericht met adequate verzorging en materiaal voor de opvang van coronapatiënten. (…)

Vrijwilligers in Aleppo verdelen gratis mondmaskers. (…)

En natuurlijk zijn de moedige Chrétiens d’Orient op post:

Scholen en universiteiten blijven (voorlopig) nog tot 2 mei gesloten. (…)

Radio- en televisiezenders blijven de boodschap herhalen opdat de bevolking zich ten volle rekening geeft van de gevaren der virusverspreiding:

Vrijwilligers naaien mondmaskers:

De bakkerijen draaien rond de klok:

“God is met iedereen, maar met ons het meest” Oudere dame prijst God, Assad en heel de Syrische samenleving “Wij houden van elkaar”, maar is niet te spreken over de kwaliteit van het meel (uit Iran), dat kleefachtig is. Basisvoedsel wordt door de regering gesubsidieerd zodat het betaalbaar blijft. Ook een gevolg van de sancties.

In de straten van Damascus en Aleppo blijven tankwagens met desinfecterende middelen rijden. Fruit en groenten worden met vrachtwagens aan huis gebracht zodat de mensen zo weinig mogelijk hun woning hoeven te verlaten. (…)

Avondklok van 18.00 tot 06.00 uur blijft van kracht. Hoe deze maatregel tijdens de ramadan (23 april – 23 mei) moet gehandhaafd worden is ons een raadsel. Niet alleen in Syrië… Politiecontroles:

Tijdens de quarantaineperiode zal het Damascus Operahuis via hun webstek oude uitgevoerde concerten uitzenden. Cultuur op afstand. Muziek is belangrijk, geeft positieve energie, stelt de directeur van de opera, zeker als je in je kot moet blijven. En bovendien biedt het een kans aan de minderbedeelden kennis te maken met concerten en culturele activiteiten die ze anders nooit zouden kunnen zien. Wat houdt de Vlaamse culturele tempels tegen? (…)

En ook het lichtere genre “Quarantaine Muziek” wordt aangeboden via sociale media. (…)

Een klein lichtpuntje: Het kabinet besliste maandag – na een evaluatie van de preventieve maatregelen, dat enkele sectoren gedeeltelijk – onder strenge voorwaarden – het werk mogen hervatten, rekening houdend met de avondklok en de minimum afstand tussen de werknemers. Het gaat om garages (onderhoud/herstelling voertuigen), onderhoud/ herstelling landbouwwerktuigen, smederijen, schrijnwerkerijen en de verkoop van agrarische en irrigatie producten. (…)

En wegenwerken…