Quo vadis, Syria?

In Idlib heerst er chaos.  Verschillende rebellengroeperingen, de ene al wat minder gematigd dan de andere, gunnen elkaar het licht in de ogen niet.  Vooral dan al-Nusra (het al-Qaeda filiaal), nu genoegzaam bekend onder de naam Hayat Tahir al-Sham, HTS voor de ingewijden, wil van geen wapenstilstand of vrede weten.  Qua verdraagzaamheid en strikte beleving van de islam moeten zij voor ISIS niet onderdoen.  En zij delen in Idlibistan grotendeels de lakens uit.

De anderen hebben zich verenigd onder de vleugels der Ottomanen en zouden geneigd zijn het plan dat Turkije en Rusland, met Iran en de Syrische overheid op de achtergrond, uitgedokterd hebben uit te voeren.  Zouden.  Niets is zeker.  Erdogan zal niet goedschiks afstand doen van de noordelijke regio die hij denkt in te kunnen palmen “om de Turks-Syrische grensstreek te beveiligen tegen de Koerden”.

Ongewoon is dat een Duits economisch nieuwsplatform quasi objectief bericht over de situatie ter plaatse.  Bij DWN vernemen we:

Refererend naar het Smart News Agency dat het “extremistische al-Nusra Front (vandaag HTS) verleden week in het dorp al-Kana (in het oosten van Idlib) talrijke personen gearresteerd heeft: “Maandag schoten HTS-leden een oude man dood nadat ze een huis bestormd hadden en pakten ca. 11 personen in het dorp Ain Laroz (zuiden van Idlib) mee.”

Het Syrian Network for Human Rights berichtte: “Bewapende HTS-leden arresteerden op 16 oktober drie burgers in de stad Morek (noordelijke voorstad van Hama) en brachten ze naar een onbekende bestemming.”  En in een ander verslag: “Bewapende HTS-leden overvielen het dorp Ein Larouz, regio Jabal al-Zaweya (zuiden van Idlib), ontvoerden 10 burgers en brachten hen naar een onbekende bestemming.”

De willekeurige arrestaties door HTS gelden zowel burgers als journalisten. Zo zou de oppositiesteunende journalist volgens CPJ Mohammed Fadl al-Janoudi op 24 juni uit een vluchtelingenkamp in de stad Bedama door HTS ontvoerd geworden zijn.  Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.  Voorafgaand had HTS de eveneens oppositiesteunende journalisten Hossam Mahmoud en Amjed al–Maleh ontvoerd.  Ook van hen geen enkel teken van leven meer.  Al-Maleh had nochtans een onberispelijke reputatie tégen de Assad-regering… hij gold als de voornaamste nieuwsbron voor Al-Jazeera, CNN, The Middle East Eye, radio Al-Kul en zelfs voor Fox.

Ook zou één der oprichters van de universiteit van Idlib, Anas Asoud, op 25 september door HTS ontvoerd zijn.  Ook van hem werd sindsdien niets meer gehoord.

Wat betreft de ontvoerde burgers gaat het om leden en burgers van de zgn. Syrische oppositie, die het akkoord van Sotchi (17 september, akkoord Turkije – Rusland) dat een gemilitariseerde zone voor Idlib wil installeren, aanvaarden.  Dit in tegenstelling tot HTS die in iedereen die het akkoord steunt een “verrader” ziet.  Bijgevolg wil HTS dit uitvechten met alle andere “rebellengroepen”.

HTS liet op 14 oktober – een dag voor de afloop van de vooropgestelde termijn – optekenen: “Wij zullen niet afwijken van de jihad en de strijd om het doel van onze revolutie te bereiken.  Wij zetten geen stap opzij voor de Russische bezetting en we vertrouwen de Russische pogingen en doeleinden ten einde de revolutie te verzwakken niet.”  Verder beschouwen ze hun wapens als een “veiligheidsventiel voor de Syrische revolutie en een vertakking ter bescherming der soennieten, hun rechten en bevrijding van hun land.”

Volgens Vatan beschikt HTS naar schatting over 20.000 à 30.000 huurlingen.  Hun huidige leider is de uit Aleppo afkomstige machinebouwingenieur Abu Jabir.  Hij zou in 2005 gevangen genomen zijn omdat hij strijders naar Irak geronseld had.

Zelfs het Amerikaanse buitenministerie is zich van de HTS-strijdlust bewust.  Volgens hun mededeling zou HTS sjiieten, alawieten, christenen en andere religieuze minderheden – en zelfs andere soennieten – doelbewust doden, ontvoeren, martelen en arresteren.  Dit zou de dood van tienduizenden burgers betekend hebben. We citeren: “Twee explosies in maart 2017 in de buurt van de Bab al-Saghir begraafplaats, een bekend sjiietisch bedevaartsoord, doodden 44 burgers en er werden ca. 120 mensen gekwetst, de meesten Irakese bedevaarders.  HTS tekende voor de verantwoordelijkheid… Volgens berichten zijn christenen nog steeds het slachtoffer van discriminatie en geweld, ontvoeringen inbegrepen, door gewelddadige extremistische groeperingen.”

Voor christenen speelt de bevrijding van Idlib een belangrijke rol.  In maart 2015 had al-Nusra (nu dus HTS) de stad Idlib in de gelijknamige provincie veroverd.  Snel daarna begonnen ze priesters te ontvoeren, kerken te ontwijden en Syrische christenen te verdrijven.  Volgens Christian Solidarity International (CSI) in juli 2015 leefden er in de stad Idlib 1300 Syrische christenen.  HTS zou de meesten verdreven of vermoord hebben.  Slechts 2 zouden er nog verblijven.

Zelfs The Economist (How a victorious Assad is changing Syria) moest toegeven dat in de door de regering heroverde gebieden, waartoe ook Homs behoort, “kerken met veel inspanning gerestaureerd werden..een groot kruis boven de hoofdstraat hangt , … “bruidegom van de hemel” – een affiche van een gevallen christelijke soldaat… orthodoxe patriarchen loven president Assad voor de redding van een der oudste christelijke gemeenschappen ter wereld…”

Of de Syrisch-christeijke aanwezigheid in de provincie Idlib kan terugkeren hangt af van het succes der Syrisch-Russische operatie.  De VSA, Frankrijk en G.B. zijn zoals bekend tegen.

De Britse regeringszender BBC (video) had een gesprek met de Syrisch christelijke commandant Nabel uit de stad Suqailabiyya.  Hij strijdt in Assads leger met een groep vrijwilligers tegen de internationale huurlingen in Syrië. Volgens hem steunt het westen de terroristen in Syrië.   In Idlib zouden zich ca. 90.000 huursoldaten bevinden, waarvan volgens de BBC 20.000 extremisten. Nabel: “Als ze opnieuw mensen willen worden, dan zullen we met hen een modus vivandi vinden.  We zullen tot een akkoord komen op voorwaarde dat de Europeanen en de VSA ophouden (aan al-Nusra) met hun steun.  En als de Golfstaten hen niet meer financieren en ermee stoppen hun hoofden met hun ideologie vol te proppen.  Dan pas kunnen we met hen tot een akkoord komen.”

Hij is van mening dat het westen een deel van de “samenzwering” tegen Syrië is.  Citaat Nabel: “Jullie zullen het terrorisme in G.B. voelen.  Jullie geheime diensten en regeringen in het westen hebben het kwaad in het land van het goede geplant, in het land van de Profeet.  En jullie zullen dat oogsten, wat jullie gezaaid hebben.”

Voor geïnteresseerden over de toestand ter plaatse: klik op https://syriancivilwarmap.com/ vervolgens op een icoontje dat u meer info zal verstrekken.

Komen wij bij de WH.  De eerste WH zijn intussen in Duitsland beland.  Naar verluidt wil Duitsland 47 van hen opnemen; de anderen worden verdeeld over G.B. en Canada.  De VSA zullen geen enkele WH toegang verlenen tot hun grondgebied.

De Syrisch president Assad blijft bij zijn mening dat de WH een afdeling an al-Nusra zijn.

De Russische buitenminister Lavrov op 16 oktober: “Volgens onze informatie hebben de landen die beloofd hebben de via Israël en Jordanië opgenomen WH zich een hoedje geschrokken toen ze te antecedenten der import WH doornamen.  Ze vrezen dat zij “mensen met bekende criminele neigingen” in huis gehaald hebben.”

Volgens eigen zeggen hebben de WH in Syrië 114.431 mensenlevens gered.  Ze beweren bijzonder onderlegd te zijn qua medische kennis.

Het artikel besluit met de cynische epiloog: “Het is onduidelijk of de WH, die naar Duitsland geëvacueerd werden, in het Duitse gezondheidssysteem zullen geïntegreerd worden, of elders ingezet zullen worden.”

… Waar??? … In Antwerpen luidt het gezegde: “Een goed gedacht en een kurken ziel… en ge drijft boven!”

Een vraaggesprek met een WH-held