Quo vadis, Syria?

De VSA zenden bijkomende militairen naar Syrië om voor een veilige aftocht te zorgen. Om hoeveel militairen het gaat werd niet bekend gemaakt, evenmin of de actie al begonnen is. Aanleiding zou de bomaanslag zijn in Manbij waarbij 4 VSA militairen omkwamen. (…)

Sinds een kleine week patrouilleert het in hoofdzaak Koerdische SDF samen met het Russische leger in de regio Manbij. Enkele eenheden werken bovendien samen met de Russen in een operatieleidend centrum. Op deze wijze worden de in Damascus afgesproken akkoorden tussen het SDF (en gedeeltelijk het YPG) die uiteindelijk tot de teruggave van de gebieden aan de Syrische regering moeten leiden, in de praktijk gebracht. Het probleem blijft echter de stad Manbij zelf. Daar zitten de YPGers die van een akkoord met Damascus niet willen weten en verder hun hoop op de VSA zetten om hun droom, een autonoom Koerdistan, los van Syrië, te verwezenlijken. Het Amerikaanse leger bevindt zich nog steeds in Manbij. De vier Amerikaanse soldaten die daaraan hun doodskist te danken hebben kunnen er niet meer over meepraten. Er doen geruchten de ronde dat de CIA verantwoordelijk is voor de bomauto om d.m.v. een “false flag” de terugtrekking te doen stoppen wegens “de gevaarlijke veiligheidssituatie”.

Turkse humanitaire redenen

Na het gesprek tussen Erdogan en Poetin, heeft Erdogan wel een heel eigen interpretatie van een zgz. gezamenlijk standpunt. Poetin zou volgens de Turkse buitenminister Çavuşoğlu een bilateriaal anti-terreurprotocol tussen Turkije en Syrië vernoemd hebben, dat door Turkije geïnterpreteerd werd als groen licht door Moskou voor een Turkse militaire operatie tegen YPG, m.a.w. hij zou aangegeven hebben dat Turkije in Syrië kan tussenkomen. Het genoemde verdrag is het Adana Protocol van 1998 tussen Ankara en Damascus nadat Turkije gedreigd had militair te zullen ingrijpen indien de Syrische regering niet zou stoppen de PKK te steunen en Öcalan onderdak te geven. Çavuşoğlu stelt dat verdrag Syrië verplicht “tegen terroristen te strijden die een gevaar voor Turkije vormen” en “bovendien aan Turkije het recht geeft in te grijpen als Syrië in gebreke blijft”. Nochtans verklaarde Poetin in een afsluitende persmededeling: “”Ons standpunt is vastberaden; we moeten werken volgens VN resolutie 2254, dat zich beroept op het respect voor de soevereiniteit en de integriteit van het Syrische grondgebied.”

De Ottomanen zijn voor niks verlegen. Hoewel het genoemde verdrag nog geldig is (niet officieel herroepen) maar niet uitgevoerd werd, kan men ervan uitgaan dat het niet meer actief is vermits beide landen alle banden verbroken hebben sinds het begin van de Syrische oorlog in 2011.

Daily Star, Libanon

Naar verluidt zouden Turkije en Rusland het in grote lijnen eens zijn, maar niet wat betreft de toekomst van president Assad. Turkije zou willen dat Assad aftreedt. Rusland niet. (…)

Geen grap: Erdogan verklaarde expliciet tijdens een ceremonie dat Turkije zich “als enige land” uitsluitend op het Syrische grondgebied bevindt omwille van “humanitaire redenen”… “Het enige land”… de anderen zijn daar dus niet uit goedertierendheid. En dat Turkije absoluut niet de intentie heeft Syrië “te bezetten”, maar dat het wil proberen de veiligheid van het eigen volk te beschermen. Moeten we nog aan het verleden herinneren? Hoe I.S. via Turkije strijders, wapens, materiaal… alle mogelijke steun kreeg? Idem dito met de “gematigde rebellen” die zich onder de Turkse vleugels geschaard hebben om de Koerden te verdrijven én – indien mogelijk – het Syrische leger aan te vallen. (…)

Sinds een kleine week patrouilleert het in hoofdzaak Koerdische SDF samen met het Russische leger in de regio Manbij. Enkele eenheden werken bovendien samen met de Russen in een operatieleidend centrum. Op deze wijze worden de in Damascus afgesproken akkoorden tussen het SDF (en gedeeltelijk het YPG), die uiteindelijk tot de teruggave van de gebieden aan de Syrische regering moeten leiden, in de praktijk gebracht. Het probleem blijft echter de stad Manbij zelf. Daar zitten de YPGers die van een akkoord met Damascus niet willen weten en verder hun hoop op de VSA zetten om hun droom, een autonoom Koerdistan, los van Syrië, te verwezenlijken. Het Amerikaanse leger bevindt zich nog steeds in Manbij. De vier Amerikaanse soldaten die daaraan hun doodskist te danken hebben kunnen er niet meer over meepraten. Er doen geruchten de ronde dat de CIA verantwoordelijk is voor de bomauto om d.m.v. een “false flag” de terugtrekkiing te doen stoppen wegens “de gevaarlijke veiligheidssituatie”.

Ongerijmdheden

Tijdens de laatste 48 uur, zou de Russische luchtmacht intensief patrouilleren boven het westen van Idlib. Enige ongerustheid is niet onlogisch, vermits de Russische marine-basis niet veraf is en HTR (al Nusra) samen met de Oeigoeren het grootste gedeelte van Idlib veroverd hebben op het amalgaam “gematigde rebellen”-onder-Turkse-vleugels. Naar verluidt zou het Russische leger druk uitoefenen op Turkije om ofwel de djihadisten uit het land te verdrijven of het Syrische leger toegang te verlenen. (…) 

We zien het nog niet direct gebeuren. Assad had en heeft gelijk: Turkije is niet te vertrouwen. De Zweedse webstek Nordic Monitor maakte informatie bekend over de betrokkenheid van de Turkse geheime dienst. Naar verluidt zouden voormalige Turkse officieren terroristen opgeleid en bewapend hebben alvorens hen dan een ticket naar Syrië te verstrekken. Volgens de b.genoemde webstek zou de Turkse geheime dienst een speciaal bureau opgericht hebben met als opdracht de veiligheid en stabiliteit in Syrië te ondermijnen. De voormalige Turkse officieren waren in ongenade gevallen militairen – probleemgevallen – die als taak de training en bewapening van extremisten, inbegrepen de Al-Qaeda en ISIS verwante terroristische groepen, toegewezen kregen. Iets daarvan kwam al in 2015 aan het licht, nl. de verzending van een lading ontploffingsbedrading (lont) die naar ISIS vervoerd werd onder het goedkeurend oog van de Turkse geheime dienst.

Verwijzend naar de Al-Nusra/Oeigoeren overwinning op het amalgaam “gematigde rebellen”-onder-Turkse-vleugels, uitte de Russische buitenminister zijn diepe bezorgdheid over de verslechterende situatie in de zgn. de-escalatiezone Idlib. Niet minder dan 1000 inbreuken op de “de-escalatie” werden geteld, met een groot aantal slachtoffers als gevolg. Tevens een groot gevaar voor de burgerbevolking, de Syrische en Russische militairen in de Hmeimim luchthaven. Ten bewijze: twee raketten werden door de terroristen afgevuurd op de steden Mharda en Salhab, de noordelijke rand van Hama.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Je kan je afvragen wie of wat je nu eigenlijk nog moet/kan geloven.

Niet iedereen is gelukkig met de Al-Nusra/Oeigoeren heerschappij:

Een autobom explodeerde in Damascus dichtbij de Russische ambassade. Materiële schade aan omringende gebouwen en auto’s. Enkele gewonden. Voorlopig geen dodelijke slachtoffers bekend. (…)

In het N-O van de Latakia regio explodeerde een bom: een burger werd daarbij gedood. De bom zat verstopt in een wasmachine.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, vuur en buiten

In Qabassin (al-Bab regio) ontploften twee motorfietsen.

In Darayya mogen de bewoners voorlopig nog niet terugkeren. Deze tunnel van 600 m lang, 30 m diep, werd er enkele dagen geleden ontdekt. Het leger wil vermijden dat er slachtoffers vallen door boobytraps en mijnen. Of door kinderen die met gevonden munitie/wapens spelen. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

In de door de Koerden bezette regio ten oosten van Eufraat zijn de Arabische stammenleiders bijeen gekomen om te protesteren tegen de verplichte militaire dienst onder Koerdisch bevel. De Al-Bukhami-stam stak zelfs het centrum van het SDF in brand, waarop het SDF zich (voorlopig?) uit de stad terugtrok. Wie protesteert tegen SDF-regels wordt snel “verdacht” van terroristische banden. Andere stammen verzoeken Rusland en de Syrische regering om de bruggen over de Eufraat te herstellen/herop te bouwen, nadat deze door door de VSA-coalitie vernietigd werden. Eén brug werd na het herstel onmiddellijk opnieuw gebombardeerd. Kwestie van het grondgebied ten oosten van de Eufraat als een eiland in stand te houden, zodat de Syrische regering ervan beschuldigd kan worden a) geen humanitaire hulp door te laten, b) vrije verkeer van mensen, terugkeer van vluchtelingen… te verhinderen.

Aleppo: stammenleiders en nationale bekende personen, ca. 1000 aanwezigen, kwamen bijeen om de hun trouw aan de Syrische regering duidelijk te maken. (…)

De resterende I.S. enclave ten oosten van Eufraat slinkt. Met de steun van Franse en VSA luchtmacht kon het SDF (Koerden) I.S. uit drie van de vier nog bezette steden verjagen. Rest: Murashida, waarvan verwacht wordt dat ook deze plaats snel zal bevrijd worden.

Syrië durft nogal… Israël te bedreigen met een aanval op de nationale luchthaven van Tel Aviv. Syrisch permanente vertegenwoordiger bij de VN, Bashar al-Jafaari,vraagt zich af of deze handelswijze de enige mogelijkheid is om de aandacht van de VN- Veiligheidsraad te vestigen op de voortdurende luchtaanvallen door de Israëlische luchtmacht op Syrisch grondgebied. De internationale mensenrechtencommissie heeft wel al gereageerd door een verklaring waarin het de Israëlische aanvallen veroordeelt. Niet dat dit enig effect zal hebben. (…)

Grote wapenvondst op het platteland rond Damascus:

In een volgende bijdrage plaatsen we uitsluitend positief nieuws, want ondanks de niet bijster verheugende hierboven opgesomde berichten, gaat het echt wel de goede kant uit.