Quo vadis, Syria?

De VSA verlaten Afghanistan omdat – zo oreert president Joe Biden – “het is uitsluitend het recht en de verantwoordelijkheid van het Afghaanse volk is om over hun toekomst te beslissen en hoe ze hun land willen besturen”…

Deze zaligmakende en tot inzicht gekomen gedachte telt echter niet voor Syrië, Irak, Venezuela, Cuba…

De Amerikaanse aanval op Iraansbevriende stellingen op en nabij de Iraaks-Syrische grens bleef niet onbeantwoord: hun basis nabij de grootste oliebron van Omar werd met raketten bestookt. Ook in Irak zijn Amerikaanse troepen niet veilig.

Military Situation In Syria On July 8, 2021 (Map Update)
  • op 8 juli werd het staakt-het-vuren door de Idlib-terroristen 31 keer geschonden
  • op 7 juli werd een Turkse grenswachter gedood door een onbekende schutter nabij Amuda
  • op 7 juli werden de posities van de VSA1-coalitie nabij het Omar olieveld bestookt met een drone
  • op 7 juli werden 4 Syrische soldaten gedood door een bom in de Shabragh regio van de prov. Daraa
  • Volgens het SDF zouden er tijdens de eerste zes maanden van 2021 245 ISIS terroristen gearresteerd zijn
  • op 8 juli werden er gevechten gemeld tussen het SDF en het Turkse huurlingenleger in de Jat regio

De opleiding van Syrische soldaten door Russische instructeurs wordt voortgezet en een gevangenenruil kwam tot stand na een gemeenschappelijk akkoord tussen de Syrische regering, de Syrische Rode Halve Maan, Rusland en Turkije: 5 Syrische soldaten voor 5 terroristen. De Syrische soldaten zijn er na 5 jaar gevangenschap niet best aan toe: sommigen zijn al hun tanden kwijt.

In blik in de Russische luchtmachtbasis Khmeimim:

Om u een idee te geven hoe de Syrische Golan Hoogte, bezet door Israël, eruit ziet:

De Syrische Rode Halve Maan, in samenwerking met het int’l Rode Kruis, het stadsbestuur van Hasakah en de Syrische waterbeleidsoverheid, brachten 14 tankwagens gevuld met water naar de dorstige inwoners. 1 miljoen mensen zaten nog maar eens zonder water nadat het Turkse vreemdelingenlegioen de pompinstallatie van Allouk buiten werking zette. Over de oorzaak wordt niet gecommuniceerd – de schrik zit er diep in dat er mogelijk nog zwaardere gevolgen zullen optreden. De Turkse regering weigert Syrische ingenieurs toegang te verlenen voor de reparatie. Bovendien werd het debiet van de Eufraat door de dammen op Turks grondgebied nog maar eens geminimaliseerd zodat de landbouwvelden niet geïrrigeerd kunnen worden.

Intussen wenen de VN instanties krokodillentranen over “het lijden” van Idlib en de dringende noodzaak liefst meerdere grensovergangen voor hulp te openen.

En dat is niet alles. De lieverdjes van al-Nusra vernielden een treinbrug in Badama (W-Idlib), haalden het ijzer eruit en vervoerden het naar hun “magazijn” om het later in Turkije te verkopen.

VN Veiligheidsraad: China wil iets in ruil voor de opening van een grensovergang: opheffing van de sancties

Over de Astanagesprekken in de Kazakse hoofdstad Nur-Sultan werd er het volgende bekend gemaakt. De betrokken “guarantor states” hernieuwden hun inzet en betrokkenheid aan de Syrische soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit, men klaagde de voortdurende Israëlische aanvallen aan, in strijd met de internationale wetten en de internationale humanitaire wetten en riep op deze te stoppen. Verder zou het politieke proces moeten aangemoedigd worden, geleid door de Syriërs met de hulp van de VN volgens de VN resolutie 2254. Elke buitenlandse inmenging of artificiële duurbepalingen van de Genève grondwetscommissie wordt afgewezen. Alle unilateraal opgelegde sancties op Syrië in strijd met de internationale wetgeving, internationale humanitaire wetgeving en het VN charter, – in het bijzonder met het oog op de corona-uitbraak – worden afgewezen. In de verklaring wordt gewezen op de noodzaak humanitaire hulp te verlenen aan àlle Syriërs, zonder discriminatie, politisering of vooraf gestelde voorwaarden. Men doet een oproep aan de internationale gemeenschap de terugkeer van de ontheemde en gevluchte Syriërs mogelijk te maken en hen hierbij hulp te verlenen. Een volgend Astana-ontmoeting zal voor het einde van 2021 gepland worden, rekening houdend met de pandemie. (…)

Opvallend: geen woord over de Turkse niet-invulling van vorige akkoorden, nl de terugtrekking van de terroristen 6 km ten noorden van de M14.

Het OPCW-schandaal blijft een eigen leven leiden. U zal zich herinneren dat het verslag verdonkermaand, gemanipuleerd en vervalst werd. We refereren onderaan naar vorige publicaties waarin u het kan nalezen.

Als positieve noot deze korte reportage over het christelijke Maaloula, dat aan een grote schoonmaak- en hersteloperatie begonnen is om toeristen te kunnen ontvangen, gevolgd door een psalm in de taal van Jezus.