Qatar: regenboogadepten zijn welkom, maar…

… er wordt verwacht dat ze respect tonen voor onze cultuur… m.a.w. zich als normale mensen gedragen…

“We leven allemaal op dezelfde planeet met verschillende gebruiken en culturen, maar wij verwachten dat onze gasten zich aan ons aanpassen en niet omgekeerd.”

Achterlijk, bekrompen, homofoob land…! “How dare you?”, zou ene Greta* eraan toegevoegd hebben! Wat denken de mensenrechtenverdedigers hieraan te doen? Wie zet dit op de agenda van de VN-Veiligheidsraad?

Stolz Scholz meende de Qataarse stellingname te moeten ontkrachten door er een heleboel wollige volzinnen aan toe te voegen en te verwijzen naar zijn eigen inbreng om de mensenrechten op het juiste pad te brengen en/of te houden.

*Waar zit ze eigenlijk? Hoe maakt ze het? Zou ze intussen afgestudeerd zijn?