PUB: NSV “Stop de Navo-oorlogsmachine”

Morgen, 20.00 uur, Auditorium PI 00.38 (Vesaliusstraat 2, Leuven)

 

VOOR EEN EUROPEES LEGER, STOP DE NAVO-OORLOGSMACHINE

De Europese Unie en de NAVO worden tegenwoordig als de grootste vredesprojecten aller tijden beschouwd. Niets is meer ironisch. De Belgische staat is nog nooit in zoveel oorlogen verwikkeld geraakt als sinds haar toetreden tot de NAVO. Al haar oorlogen voor deze toetreding waren zuiver defensief, terwijl België inmiddels een ware agressor is geworden. Enkel al de laatste 20 jaren heeft België unilateraal de oorlog verklaard aan Joegoslavië, Servië, Afghanistan en Libië. Daarnaast heeft ze als NAVO-lidstaat indirect de oorlog(-en) van de VS met Irak gefaciliteerd.

Als NAVO-lid is België tevens medeverantwoordelijk voor de subversieve werking van de NAVO die regeringen destabiliseerde in Tunesië, Algerije, Libië, Egypte en Syrië. De (burger-)doden waar België dus mede voor verantwoordelijk is zijn ondertussen opgelopen tot: Afghanistan 20.000, Syrië 282.000, Libië 25.000, Oekraïne 3500, …

De Verenigde Staten zouden nooit buitenlandse invloed toestaan in hun achterland. Als Europa moeten we dan ook duidelijk maken dat de Amerikaanse destabilisering van Rusland en het Midden-Oosten wel meer dan één brug te ver is. Stabiliteit en welvaart zijn immers een hoofdvoorwaarde voor de vriendschappelijke betrekkingen en handelssamenwerking die we met onze buurregio’s horen te onderhouden.

NSV! wenst zich dan ook niet te associëren met het NAVO-bloedvergieten. NSV! wil een onafhankelijk Europa dat opkomt voor haar eigen belangen. Wij pleiten dan ook voor een alternatief Europees militair samenwerkingsverband om de buitenlandse en militaire belangen van onze Europese beschavingsgemeenschap te dienen en te vrijwaren.

Dit Europees samenwerkingsverband kan geen onderdeel uitmaken van de huidige Europese unie, die allerminst de belangen van de Europese volkeren behartigd. Daarom pleit de NSV! dan ook voor een allesomvattend alternatief samenwerkingsverband, met een eigen leger als onderdeel hiervan. Daarnaast eisen we een onmiddellijke uitstap uit de NAVO en de terugtrekking van alle Amerikaanse bezettingstroepen (64166 waarvan 1211 in België) uit Europa. De NSV! vindt de ontbinding van de NAVO noodzakelijk voor vrede in Europa en in de rest van de wereld.

6 gedachten over “PUB: NSV “Stop de Navo-oorlogsmachine”

 1. Ik weet “een” ding met zekerheid ……..
  Het kenmerk van een beschaafd land , organisatie of wat dan ook ,dat zich “””beschaafd”””” kan en mag noemen is , in Vrede , samenleven ! De rest dat is allemaal zeik van boeremie

  U vriendelijk aangeboden door “Rene” …..doctor in niks

 2. Het NSV begeeft zich hier wel op een heel gevaarlijk pad, met dit Europees leger!!.
  Dit is immers de “natte droom” van de eurocraten en de occulte machte achter de EUSSR en de NWO. Na een europese politie(europol-eurogendfor), een europese justitie(met eurojust en het europees aanhoudingsmandaat) nu nog een europees leger.
  Dit europees leger is immers in de eerste plaats een leger dat zal ingezet worden tegen het verzet van de autochtonen binnen en tegen de EUSSR. De gebieden die naar onafhankelijkheid streven zullen als eerste geviseerd worden.
  Dit europees leger(in feite een huurlingenleger) zal er geen enkel probleem mee hebben op te treden tegen de “opstandelingen”!!
  De keuze tussen de Nato of het europees leger, komt neer op een keuze tussen de pest en de cholera.
  Wat wij nodig hebben is een Vlaamse zelfverdedigingsmacht, die voorbereid is op een burgeroorlog, die er sowieso zit aan te komen. Bij deze zelfverdedigingsmacht hoort ook een marine om onze havens(=de Scheldemonding) vrij te houden, en zeker om de windmolenparken in zee te beschermen. In plaats van fortuinen te spenderen aan dure gevechtsvliegtuigen, is het beter te investeren in een luchtverdediging tegen vliegtuigen+onbemande toestellen en raketten.
  Bij deze luchtverdediging dient de nadruk te liggen op de nieuwste lasertechnologie.
  Naar aanleiding van de toenmalige rassenrellen in Los Angeles verklaarde Henri Kissinger het volgende :
  »Die Amerikaner wären heute empört, wenn Truppen der Vereinten Nationen in Los Angeles einmarschierten, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, morgen werden sie dankbar sein.«
  Henry Kissinger
  Het is dan ook geen toeval dat in het westen het leger en politie op alle mogelijke manieren worden ondermijnd, via de “diversiteit” en “besparingen”.
  http://www.wikistrike.com/2014/09/armees-francaise-et-belge-privees-de-munitions-faute-de-budget-les-jeunes-militaires-font-pan-pan-c-est-ridicule.html
  Het gaat hier opnieuw om het klassieke NWO : “problem-reaction-solution”.
  Met een europees leger kunnen we het in Vlaanderen dan ook definitief vergeten!!
  Ik heb er geen probleem mee dat het NSV betoogt tegen de verborgen agenda’s achter de Nato maar om terzelfder tijd een europees leger te willen is weinig logisch.

 3. Was het niet de NAVO die Kosovo zo goed als zuiverde van de Serviërs, ten voordele van de moslim Albanezen? Nu de moslims het daar voor het zeggen hebben schijnen ze het helemaal niet naar hun zin te hebben en komen ze massaal naar hier. Zou het misschien een truc zijn om ISIL gangsters binnen te smokkelen?

 4. De NAVO moet terugkeren naar haar reden van oprichting: de bescherming van het gemeenschappelijke grondgebied van haar lidstaten tegen agressie. En alle andere nevenactiviteiten zouden beter buiten het NAVO-concept gebeuren.
  Even ter herinnering:
  In volle Koude Oorlog heerste er een dreiging vanuit het communistische Oostblok ten aanzien van West-Europa, om de eenvoudige reden dat na het einde van de Tweede Wereldoorlog de geallieerden in het Westen hun troepen gedemobiliseerd hadden (= de opgeroepen soldaten terug laten keren naar hun jobs in het burgerleven), maar de Russen niet.
  Vandaar kwam de befaamde clausule in het verdrag dat een agressie op één lidstaat automatisch zou geïnterpreteerd worden als een aanval op àlle lidstaten – met de toepasselijke reactie. Vergeet daarbij zeker niet dat we in het prille begin verkeerden van het atoomtijdperk en dat de USSR amper een paar maanden na de oprichting van de NAVO zijn eerste kernbom liet ontploffen.
  Het uitbreken van een Derde Wereldoorlog, die toen ongetwijfeld met kernwapens ging uitgevochten worden, werd dankzij de “MAD-doctrine” (mutual assured destruction of gegarandeerde wederzijdse vernietiging) vakkundig verhinderd, zonder dat elk aangesloten NAVO-land zélf over de atoombom moest beschikken. Tussen haakjes: het is sinds die periode dat de VS op de basis Kleine Brogel tot op heden een depot beheren, over de inzet waarvan de lidstaat België (alleen) niets te beslissen heeft.
  Diverse onderhandelingen om het globale kernwapensarsenaal te verminderen (START 1 en 2, SALT 1 en 2) brachten bij tijd en wijle wat leven in de brouwerij en leverden kandidaten voor de Nobelprijs van de vrede. Dreiging met en plaatsing van nucleaire kruisvlucht- en Pershingraketten zorgden voor de nodige commotie, betogingen en de onvergetelijke omgekeerde protestslogan: “Liever een raket in mijn tuin, dan een Rus in mijn keuken”.
  Na de val van het communisme en daardoor het wegvallen van de onmiddellijke MAD-dreiging, zocht de NAVO een verdere bestaansreden. Om het miljardenbudget natuurlijk verder te verantwoorden, wat een uitermate logische reactie was en in die zin ook nog steeds is. Uitbreiding met nieuwe lidstaten, inzet van troepen buiten het grondgebied van de lidstaten, optreden als wereldpolitiemacht, het passeerde allemaal de revue.
  Maar vandaag is echter volgens mij de tijd gekomen voor de NAVO om zich als het ware terug te plooien op haar kerntaak: de bescherming van het gemeenschappelijke grondgebied van haar lidstaten tegen agressie. Een agressie, waarvan wij zeer recent de eerste schermutselingen hebben meegemaakt. Het toekomstig verhinderen van de onvermijdelijke escalatie van deze overduidelijke veroveringsagressie verantwoordt mijns inziens vollédig het miljardenbudget.
  De àndere taken die de NAVO momenteel vervult, moeten zich dan ook voortaan beter ontwikkelen buiten de NAVO. En speciaal daarvoor moeten de daaraan deelnemende landen maar onderling beslissen welke (extra) budgetten zij daarvoor nodig willen vinden. Het armlastige België, dat het altijd al heel moeilijk heeft gehad om gewoon zijn NAVO-verplichtingen te vervullen, zie ik geen extraterritoriale activiteiten op zich nemen en dat is ook helemaal niet nodig. In een nabije toekomst hoeft het Onafhankelijke en per definitie Vredelievende Vlaanderen evenmin zijn plaats in de wereld op gewelddadige wijze te bevestigen.
  Maar opgelet! Wél te verdedigen! En graag te verdedigen in een groot verband, waar een aanval op Vlaams grondgebied direct de onmiddellijke en automatische steun genereert van onze bondgenoten.
  Een anekdote om te besluiten: tijdens mijn legerdienst waren vele piotten er verkeerdelijk van overtuigd dat de NAVO de afkorting was voor Noord-Atlantische Verdedigingsorganisatie, in plaats van het juiste Noord-Atlantische Verdragorganisatie. Zonder het te beseffen hadden zij nochtans groot gelijk: het wordt hoog tijd dat de NAVO terug de pure verdedigingsorganisatie wordt, die zij vanaf haar ontstaan was!
  Si vis pacem para bellum, is terug van nooit weggeweest.

 5. Een nietig, maar toch belangrijke rechtzetting voor onze Golfbrekersvriend Lovenaar: Het “marinecomponent” hoeft NIET in te staan voor de bescherming van ons windmolenpark-in-zee… ze brengen toch “géén bal” op vermits zij dààr staan te verslijten ZONDER een toevoerkabel naar de kust.
  Die toevoerkabel zou eigenlijk ook nutteloos zijn vermits de verdeelstations voor de aangevoerde stroom NOG STEEDS… ènkel op papier staan {met dank aan de groene paljassen die àl jaaaaren dwarsliggen over de mogelijke bouwplaats van die twee stations (Nemo & Stevin)} Grrrrr.

Reacties zijn gesloten.