Probatio diabolica

Kinderziekenhuizen, resp. afdelingen pediatrie,  in Duitsland luiden de alarmklok omdat een ongewoon groot aantal baby’s met RSV-infecties moet worden behandeld. Sommigen kunnen (tijdelijk) geen nieuwe patiëntjes opnemen. Het verwijt dat dit de schuld is van de maskerverplichting wordt luider en luider.

En hoe zou dat nu komen, vraagt zich de kwaliteitskrant de WELT af: 

„etliche Kinderstationen in deutschen Krankenhäusern am Limit und Kinder-Intensivstationen oft überfüllt sind. Die Ursache sind schwere Atemwegserkrankungen, da den Kleinen durch Lockdown und Homeschooling Abwehrkräfte fehlen. Aber es gibt noch einen schwerwiegenderen Grund.“ 

Ned. Vert.: Verschillende kinderafdelingen in Duitse ziekenhuizen zitten aan de limiet, ook zijn intensieve afdelingen pediatrie vaak overvol. Oorzaak: zware ademhalingsproblemen omdat de kleintjes door de lockdown en thuisonderwijs geen afweer opgebouwd hebben.  Er is echter nog een grotere reden: RSV* i.p.v. corona!

RSV* is geen nieuw fenomeen.  Het hoort in de categorie van wintervirussen en is bijzonder gevaarlijk voor premature en jonge babies met hart- en longproblemen.  Daar de kinderen verleden jaar quasi niet met verkoudsheidsvirussen in aanraking kwamen (thuisonderwijs, maskerplicht, lockdown) zijn er nu veel kinderen die nog nooit met RSV in contact kwamen.  Bijgevolg komen er nu dus twee jaargangen bijeen, wat als gevolg heeft dat het aantal zwaar zieke RSV-patiëntjes sterk is toegenomen.

En dan komt nu de uitsmijter:

“Immunologen hebben dit zien aankomen en ze hebben tijdens de zomer al kinderartsen gemaand kwetsbare kinderen te vaccineren.”

Omgekeerde wereld!  Waarom hebben de immunologen de overheid niet geadviseerd om de arme, gepeste kindjes gerust te laten!  Want ze werden en worden immers niet door de pandemie getroffen.  De stelling dat kinderen geen risico lopen door corona maar wel de ziekte kunnen doorgeven is intussen ook irrelevant vermits het nu algemeen bekend is dat gevaccineerde (volwassen) mensen even goed het virus kunnen overdragen!!!

RSV: Der wahre Grund, warum viele Kinder-Intensivstationen überfüllt sind – WELT

*https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/respiratoir-syncytieel-virus-rsv/risicos-en-gevaren