Politieke demagogie

Politieke demagogie

Topbenoemingen blijven onaantastbaar

We zullen die titel maar houden om een nieuwe reeks te starten over het gebrek aan fatsoen in de politiek, over favoritisme, over cliëntelisme, over misbruik en ons-kent-ons politiek.  De aloude belgische ziekte van benoemingen volgens de beurtrol van de politieke kleur.

Wij nemen akte van het feit dat het verzoek van het VB om hoorzittingen over topbenoemingen afgewezen werd.
Nadat André Flahaut (PS) slechts hoorzittingen omtrent topbenoemingen wilde toelaten na ‘de formele bekrachtiging van de topbenoemingen’ verwierpen alle partijen (inclusief N-VA) in de bevoegde Kamercommissie het voorstel van het Vlaams Belang ter zake.

Gezien het akkoord inzake de topbenoemingen louter gebaseerd is op de politieke evenwichten is een parlementaire controle noodzakelijk. Daarom vroeg volksvertegenwoordiger Tanguy Veys in de bevoegde Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven de nieuwbenoemde ceo’s van de overheidsbedrijven te horen teneinde hun bekwaamheid en beleidsvisie te kunnen beoordelen.

Het voorstel werd echter verworpen door de andere partijen, ook door N-VA, die enkele weken geleden nochtans opriep om de nieuwe spoorbaas te horen in het parlement.

Voor het Vlaams Belang moet er een einde komen aan benoemingen zonder tegenspraak waarbij partijkleur het belangrijkste criterium is. Naar voorbeeld van andere landen pleit die partij voor een procedure via parlementaire controle, waarbij met hoorzittingen kan vastgesteld worden of de kandidaten al dan niet voldoen en desgevallend kunnen afgewezen worden.

Al hun voorstellen daartoe werden afgewezen. De betrokkenen horen nà hun benoeming over hun beleidsvisie is er nu voor de zelfverklaarde democraten zelfs te veel aan. Fractievoorzitter Barbara Pas zal premier Di Rupo over de  beschamende benoemingscarroussel interpelleren.

FVE