Politiek = komedie = politiek = …

oke niet grappig - Online tegeltjes bakken - WBVB Rotterdam

George Carlin (overl. 2008) was een zgn. “comedian”, niet te verwarren met een komediant, de alter ego van een politicus.

‘They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. That’s against their interests.’ ‘It’s called the American Dream because you have to be asleep to believe it.’

“Zij willen geen bevolking met burgers die in staat zijn kritisch te denken. Zij willen geen goed ingelichte, goed opgeleide mensen, die in staat zijn kritisch te denken. Dàar zijn zij niet mee bezig. Dàt helpt hen geen moer: “Het wordt de Amerikaanse Droom genoemd omdat je in slaap moet zijn om het te kunnen geloven.”

Eigenlijk is zijn monoloog helemaal niet grappig. Eigenlijk is het een drama en geen komedie.

P.S. Niet alleen voor de VSA van toepassing:

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan.