Polen en Hongarije, schouder aan schouder…

De bronafbeelding bekijken

… over de door de EU verplichte opname van migranten

Hongarije: “Het belangrijkste thema dat wij hier besproken hebben, de nationale soevereiniteit, is de beslissing wie er op het grondgebied van een het land mag blijven.  Over onze Hongaarse vastbeslotenheid kan ik slechts zeggen dat onze ouders en grootouders, onze voorvaderen zich in hun graf zouden omdraaien als er iemand anders, buiten de Hongaren, ons zouden dicteren wie er hier in ons land mag blijven.”

Orban stelt “dat het de christelijke plicht is te helpen.  Maar dan wel ter plaatse, niet hier.  We kunnen onmogelijk helpen als we ons eigen land om zeep brengen.” Hij start bijgevolg een programma “Hongarije helpt”, waarbij hulp wordt aangeboden aan lokale overheden in het M.O. bij de bouw van woningen, scholen en kerken.  En dan kunnen de “vluchtelingen” vanuit EUropa terug naar huis keren.  Hij bevestigt dat Hongarije de Balkanroute zal blijven blokkeren.

Polen: Praat rond de pot, wil duidelijk niet te agressief overkomen,  maar bedoelt in essentie hetzelfde als Orban.  Heeft het over WOI en WOII en het communisme als excuus, resp. verklaring voor hun gezamenlijk immigratiestandpunt.  En stelt dat we “vluchtelingen” een hengel moeten geven i.p.v. een vis.

Hongarije en Polen: we nemen geen illegale immigranten en onze samenwerking wordt sterker