Poetins glazen bol

Gisteren was het exact vijftien jaar geleden dat Poetin een toespraak hield bij de Münchener Veiligheidsconferentie, een toespraak waarvoor hij verguisd werd. Hij vond daarentegen dat hij niet over de schreef ging. En hij kreeg met zijn voorspellingen gelijk.

De uitbreiding van de NAVO, een unipolaire wereld, ontwapeningsproblemen, de erosie van het OSCE, het Iraanse nucleaire probleem, Europa’s energiezekerheid… niemand had er oren naar… intussen werden ze werkelijkheid. Poetin wou duidelijk maken dat Rusland niet van plan is deel uit te maken van de unipolaire wereld met de VSA als opperkommandant. Hij riep op tot een nieuwe vorm van samenwerking op een faire basis. De westerse poco media beschouwden zijn toespraak als een kwaadwillige aanval op westerse waarden…

U vindt tussen de tekst enkele citaten:

"Bij de uitbreiding van de NAVO gaat het niet om de modernisering van de alliantie of de veiligheid van Europa. Integendeel, het is een ernstige uitdaging die het gemeenschappelijk vertrouwen ondermijnt."

Sindsdien werden vier bijkomende landen toegelaten tot de NAVO: Albanië, Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië. Daar bovenop werd een politieke verklaring gepubliceerd – één jaar na Poetins toespraak – waarbij gesteld werd dat Oekraïne en Georgië uiteindelijk ook tot de NAVO zouden kunnen toetreden. Dit speelde wel degelijk een rol bij de gebeurtenissen van 2014 in Oekraïne en de Krim. Poetin stelde toen dat …

... Rusland niet alleen de Krimbewoners beschermde tegen Oekraïense extremisten maar ook dat het voor Rusland ondenkbaar was dat "NAVO strijdkrachten voet zetten op het grondgebied van Krim en Sevastopol, het strijdtoneel van Russische soldaten en mariniers." 

Poetin vroeg in zijn toespraak aandacht voor

: "Het behoeden van mensenrechten is een belangrijke taak. Wij steunen dit. Maar dit betekent niet dat men zich kan bemoeien met de binnenlandse zaken van andere landen, en vooral niet dat men een regime kan opdringen dat bepaalt hoe deze landen moeten leven en zichzelf ontwikkelen. Het ligt voor de hand dat dergelijke tussenkomsten de ontwikkeling van democratische staten niet aanmoedigt. Integendeel, het maakt hen afhankelijk en bijgevolg politiek en economisch instabiel.."

Democratie op bevel werkt niet. We hebben de laatste 15 jaar enkele voorbeelden van destabiliserende pogingen om “democratische normen” op te dringen meegemaakt. Zoals de zgz. Arabisch Lente-revoluties in Tunesië, Egypte, Jemen en burgeroorlogen in Libië en Syrië. Dergelijke buitenlandse bemoeienissen, die Poetin als onduldbaar beschreef, veroorzaakten tienduizenden doden, het verlies van de soevereiniteit in sommige landen en de opgang van I.S. Intussen hielp Rusland Syrië opdat het niet helemaal ineen zou storten, steunt een vredesakkoord in Libië en andere betrokken landen, zonder dat het hierbij gedragscodes dicteert.

Oekraïne staat ook op de lijst van opgedrongen pseudo-democratiserings-slachtoffers. De regeringscoup in Kiev werd georkestreerd door poppetjes met zware diplomatische en politieke ruggensteun uit het westen. Met als resultaat een ernstige relatiebreuk tussen Moskou en Kiev, Oekraïens verlies van de Krim en vijandigheden in de Donbass. Zoals Poetin voorspeld had, kon en kan échte democratie niet rijpen onder dergelijke omstandigheden.

"Niemand voelt de internationale wetgeving aan als een stenen muur die bescherming biedt. En bijgevolg wordt dergelijke politiek gevolgd door een wapenwedstrijd. Het potentiële gevaar van de verzwakking van internationale relaties is direct verbonden met het stilstaan van de ontwapeningsplannen." 

Rusland heeft inderdaad het wapenarsenaal van het leger gemoderniseerd, maar – zoals Poetin vaststelde – is niet in staat te wedijveren met het VSA budget en ziet ook geen reden om dit te doen. De nadruk lag op onderzoek en ontwikkeling dat eender welk multi-miljarden-kostend raketafweersysteem zonder meer klasseert als minder belangrijk. In 2018 maakte Poetin voor het eerst melding in het federale parlement van de nieuwste Russische hypersonische wapens. (o.a. Sarmat rakettensystemen, Avangard nucleaire kruisraketten en de Kinzhal ballistische raket, afgeschoten in de lucht. Een jaar later meldde hij de Tsirkon hypersonische grond- en maritieme lanceerraketten.) Rusland blijft werken aan technologieën om de hypersonische wapens van de tegenstander te verslaan.

Een citaat uit 2018:

"Niemand luisterde toen naar ons. Luister nu naar ons.", verwijzend naar de b.g. Münchener conferentie.
"Als de internationale samenleving geen verstandige oplossing vindt voor het belangenconflict zal de wereld blijven lijden onder soortgelijke destabiliserende crisissen... We zullen voortdurend tegen de dreiging van de proliferatie van massa-vernietigingswapens blijven moeten strijden..."

Het probleem van Iraanse nucleaire programma blijft hangende. In 2015 tekenden vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) waarmee Iran nucleaire activiteit voor vreedzame doeleinden kon ontwikkelen, zij het met een aantal voorwaarden. In 2018 echter besloten de VSA, met Trump als president, eenzijdig uit het JCPOA te treden.

Toen Joe Biden naar het Witte Huis verhuisde toonde zijn regering de bereidheid het JCPOA opnieuw te honoreren. Beraadslagingen en onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang en de wereld mag hopen dat het JCPOA terug in werking kan treden. Israël doet zijn uiterste best om de VSA van het tegendeel te overtuigen.

"Wat betreft of onze regering in staat is verantwoordelijkheid te tonen over problemen zoals energie-leveringen en het bevestigen van energie-zekerheid. Natuurlijk kunnen wij dat! Bovendien, alles wat we gedaan hebben en momenteel doen heeft slechts één doel, nl. de bevordering van onze relaties met klanten en landen die onze energie verder leiden volgens markt-gebaseerde, transparante principes en lange-termijn contracten."

Gedurende de laatste 15 jaar heeft Rusland gas naar Europa geëxporteerd via de gaspijplijnen Nord Stream (1) en TurkStream.

Rusland blijft een vertrouwenswaardige gasleverancier voor klanten in Europa, dit ondanks de gas-transitproblemen met Oekraïne, de verslechterde relaties met Kiev en de opgelegde sancties als gevolg van de terugkeer van de Krim naar Rusland.

Ondanks de rekordstijgingen van gasprijzen op de dagmarkt in Europa (2021) hebben de landen die een lange-termijn contract met Rusland afgesloten hebben hun brandstof gekregen aan prijzen ver beneden de huidige. Poetin stelde dat het in gebruik nemen van Nord Stream 2 de Europese gasprijzen zelfs nog lager zou doen zakken… echter… de ingebruikname wordt tegengehouden door politiek gemotiveerde hindernissen.

"Ik beschouw het unipolaire model niet alleen als onaanvaardbaar maar ook als een onmogelijkheid in de huidige wereld. Het model zelf is uitgeput omdat het aan de basis geen morele grondslag voor een moderne beschaving kan en mag hebben. Er is geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het economisch potentieel van nieuwe centra van globale economische groei onvermijdelijk zal uitdeinen naar politieke invloed en de multi-polariteit zal versterken."

Poetin legde in München de nadruk op de groeiende economische en politieke invloed van China en Indië. Zelfs vandaag nog dringen deze landen aan op het belang van een eerlijk multipolair systeem van internationale relaties.

De voorstelling van Poetins mening dat een unipolaire wereld onmogelijk is werd gesteund door economische cijfers in recente jaren. Bv. China’s BNP werd vermenigvuldigd met vijf en hoewel het nog altijd lager ligt dan dat van de VSA werd het verschil opmerkelijk kleiner in vergelijking met 2007. Volgens de berekening van internationale expert en zou China tegen 2033 zelfs de VSA kunnen inhalen.

Het politieke en economische landschap veranderde ook in belangrijke mate. Een speciale rol speelt hierin de G20 – een associatie die zo ver mogelijk verwijderd is van het unipolaire principe. De eerste samenkomst van de G20-leiders werd in 2008 gehouden. Initieel werd het aanzien als een optie van de G7 – intussen groeide het tot het belangrijkste internationaal politiek en economisch platform voor de oplossing van wereldproblemen.

De BRICS structuur, met belangrijke wereld economielanden als China, Indië en Rusland, werd sterker en sterker. Gesprekken over de hervorming van het IMF, het WTO, de VN Veiligheidsraad en andere internationale organisaties over de huidige machtsweegschaal nemen toe.

Poetin stelde in zijn Münchner toespraak:

"Hij (VSA president George W. Bush) zegt 'Ik doe voort met het feit dat Rusland en de VSA nooit nog tegenstanders en vijanden zullen zijn'. Ik ben het met hem eens."

Helaas, de Bush-Poetin voorspelling schijnt vandaag te optimistisch geweest te zijn. Tien jaar later, in 2017, noemde de VSA Rusland een tegenstander bij het stemmen van de beruchte wet “CAATSA (Countering America’s Adversaries by Sanctions Act)”. Deze wet maakte de strafmaatregelen bekend tegen Rusland, Iran en Noord-Korea, goedgekeurd door de VSA overheid en legde bijkomende sancties op. En het zouden niet de laatste zijn…

Vanzelfsprekend heeft niemand het over een militair conflict, maar de mogelijke uitbreiding van de NAVO naar het oosten houdt een dergelijke dreiging in. Zoals Poetin het herhaaldelijk duidelijk maakte: als Oekraïne aanvaard wordt als NAVO-lid en Kiev beslist vervolgens de Krim aan te vallen, dan volgt er onvermijdelijk een confrontatie tussen Rusland en de NAVO… en bijgevolg ook met de VSA. Om dergelijke toekomstbeelden te vermijden wil Rusland veiligheidsgaranties.

Uit de persconferentie Macron – Poetin febr. 22

Nog een citaat:

"Rusland is een land met een geschiedenis van meer dan 1000 jaar en heeft steeds een onafhankelijke buitenlandse politieke koers gehandhaafd."
In het verleden…

We zijn nu vijftien jaar later. Van G8 is geen sprake meer (Rusland mag niet meer deelnemen), er zijn geen regelmatige Rusland-EU topontmoetingen meer, er zijn geen illusies meer, er is geen vertrouwen meer.

Er zijn alleen … sancties. Ruslands buitenlandse politiek blijft onveranderd.

De volgende Münchner Veiligheidsconferentie begint op 18 februari, maar Poetin zal er niet bij zijn. Alles werd immers gezegd 15 jaar geleden.

Russian Politics & Diplomacy

1 gedachte op “Poetins glazen bol

 1. De 2 bronnen van de webstek Dwarsliggers hierna over de achtergronden van het conflict in Oekraïne, en vooral de rol van de “Oligarchen” die Oekraïne plunderden en nog plunderen.
  https://www.dwarsliggers.eu/index.php/2016-04-01-23-22-58/2016-04-01-23-24-27/eu/39-waarom-ik-wel-over-oekraine-schrijf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nieuwsbrief%20nr%20183&utm_medium=email
  https://www.dwarsliggers.eu/index.php/2016-04-01-23-22-58/binnenland/eu-politiek/886-oekraine-speelbal-van-oligarchen

  Dit geeft al een beter beeld van de achtergronden en ook van de rol van de “banksters” van Wall Street en The City , waar ik in een vorige reactie op een toespraak van Thierry Baudet ook al naar verwees.
  Nog een bron die hierbij aansluit is deze van Voltaire :
  https://www.voltairenet.org/article215555.html
  met citaat :
  “Washington und London versuchen, ihre Dominanz über Europa zu bewahren” von Thierry Meyssan.
  Heutzutage werden die bestgehüteten Geheimnisse schnell aufgedeckt. Aber sie breiten sich dennoch nicht aus. Doch diese Woche sickerten die vertraulichen Briefe der Vereinigten Staaten und der NATO an Russland durch und wurden weithin gelesen. Während die Vorderseite der Bühne von den Geräuschen der NATO-Stiefel beherrscht wird, spielt sich hinter der westlichen Bühne das fieberhafte Theater der Organisation von Netzwerken zur Überwachung der Verbündeten durch ihre amerikanischen und britischen Oberherren ab. Denn Washington und London sind überzeugt, dass Russland sie nicht angreifen, aber versuchen wird, ihre Verbündeten abzulenken….” (=einde citaat).

  Als we het hier hebben over USA en G.B. dan dient duidelijk gemaakt wie daar de werkelijk macht in handen heeft, en welke belangen er daar gediend en vooral verraden worden door de logemaffiosi en Sayanim. (of de 2 Olifanten in de kamer) .
  Er is nog een andere partij die weliswaar zwijgt, maar daarom niet stil zit , en dat is Israël, dat in Kiev dominant aanwezig is, zeker sinds de staatsgreep van 2014 :
  https://www.golfbrekers.be/zwijgen-is-voorlopig-het-beste-dat-we-kunnen-doen/

  Een van de doelen van Tel Aviv is o.a. de immigratie van Joden naar Israël te bevorderen ook al zit het daar al overvol. Zie volgende brug :
  https://www.golfbrekers.be/ook-dit-is-een-omvolking/
  met citaat :
  “Gevolg gevend aan hun “recht op terugkeer” zou Israël naar verluidt de Oekraïense joden – ca. 75.000 – allemaal naar Israël evacueren als er in Oekraïne oorlog uitbreekt” (=einde citaat).

  Belangrijker is echter dat Israël, ondanks de officiële commentaren, belang heeft bij dit conflict in de voortuin van Putin, gezien de rol van Rusland in Syrië. Deze Russische rol verhindert in grote mate Groot Israël cfr. het Oded Yinon plan.

  Momenteel neemt de terreur in Syrië in sterke mate toe via ISIS en andere bendes, en ook via Turkije, die allemaal handelen in opdracht van de duivel in Tel Aviv. Er is ook het nakende nucleair akkoord tussen Iran en de USA, en in het kader hiervan de aangekondigde aanval van Israël op Iran.. !!

  Een conflict in de voortuin van Putin is dan ook een ideaal afleidingsmanoeuvre, zoals ook al het geval was met het neerhalen van de MH17, waar 20 min. later de Israëlische aanval op Gaza begon. Toeval ??

  Men dient ook te weten dat Israël geen partnerlanden heeft, maar vazal – dan wel slavenstaten , die gebruikt, verraden & verkocht worden, met behulp van de aldaar gevestigde “sayanim” die deze landen dan ook systematisch verraden en verkopen.

  Afgezien van het voormelde conflict tussen het Westen (lees de banksters) en Rusland, is er ook de oorlog tegen de EUSSR, door diezelfde banksters in het streven naar een communistische NWO.

  De kaarten liggen dan ook verre van duidelijk. Om Oekraïne beter te begrijpen dienen te terug te keren naar het verleden :
  https://russia-insider.com/en/ukrainian-nationalism-real-and-legitimate-neednt-be-anti-russian-excellent-new-book-matthew-raphael
  met citaat :
  “Ukrainian Nationalism Is Real and Legitimate, But Needn’t Be Anti-Russian – Excellent New Book by Matthew Raphael Johnson”
  “From Peter onward, Ukraine was a source of wealth for the Petrograd state. So much of the Russian empire was built on capital taken from Ukraine and this is what spurred post-revolutionary nationalism in the first place. She gave far more than she received.”

  “Ukraine, from a Russian Orthodox nationalist like myself, has been hijacked by westerners and Uniats who loathe all forms of national assertiveness. Faux-nationalist groups were used in the violent coup of 2014 and then cast aside as embarrassments later. The fact is that the Ukrainian pantheon of nationalist writers, including Bandera himself, were philosophically no different than nationalists anywhere else, seeking to protect a national tradition from imperial states that sought to destroy and exploit it. Unfortunately, they had a good case both under the Petrine state and the USSR.”(=einde citaat).

  Zonder dit inzicht in dit verleden, kan men ook geen goed begrip hebben van het heden. Een ander belangrijk element is de Holodomor :
  https://www.henrymakow.com/001863.html
  met titel :
  “Holocaust and Holodomor (Origins of Anti Semitism)” (einde titel)

  In deze brug is er een uitgebreide analyse met ook aandacht voor de rol van de Joden bij deze Holodomor.

  Het feit dat Rusland deze genocide nog steeds ontkent is ook niet van aard bij te dragen tot een oplossing :
  https://www.acton.org/publications/transatlantic/2017/11/27/russia-still-denies-holodomor-was-genocide

  Een andere problematisch aspect is de maffia, die medeverantwoordelijk is voor de algemeen verspreide corruptie kanker :
  https://stringfixer.com/nl/Ukrainian_mafia
  met citaat :
  “Oekraïense maffia is een soort criminele organisatie met oorsprong in Oekraïne . Dergelijke organisaties worden beschouwd als een van de meest invloedrijke vormen van georganiseerde misdaad uit de voormalige USSR , waaronder ook de Russische maffia , de Georgische maffia , de Tsjetsjeense maffia , de Armeense maffia en de Azerbeidzjaanse maffia . Oekraïense criminele organisaties zijn betrokken bij een aanzienlijk aantal illegale activiteiten. Hoewel Oekraïense criminele organisaties voor het grootste deel zelfstandig opererende ondernemingen zijn, zijn ze soms verbonden met Russische maffia- organisaties, zoals het geval is met Semyon Mogilevich. [1]” (=einde citaat).

  Bij deze maffia’s is er een aanzienlijk Joodse aanwezigheid.
  Het is dan ook te hopen dat als Israël de ruim 75.000 Joden gaat weghalen, de Joodse maffia en de Oligarchen & sayanim mee volgen, waarna een sterke man orde op zaken dient te stellen.
  Zoals in de eerste bronnen van Dwarsliggers ook al voorgesteld, kan de oplossing er dan ook maar in bestaan dat de Donbass verhuist naar Rusland, zoals ook al het geval was met de Krim . De Russen in de rest van Oekraïne kunnen dan mits een emigratie premie ook vertrekken naar Rusland.

  Als Rusland dan een neutraal Oekraïne wil, dan zullen er staalharde waarborgen , van beide zijden, noodzakelijk zijn voor de onafhankelijkheid en integriteit van Oekraïne. We moeten ook weten dat Putin ook maar een uithangbord is , waar andere machten zoals de Lubavich sekte, achter schuilgaan, en die niet te vertrouwen zijn gezien de banden met de RKM..

  Een “Widergutmachung” door Rusland, voor het verleden, dringt zich daarbij dan ook op. Of is het alleen The Tribe, die daar recht op heeft.

  De voormelde oplossing biedt echter ook perspectieven voor de EUSSR en de zelfbeschikking der volkeren. Als de Russen van de Donbass mogen kiezen, dan mogen wij de Vlamingen dat ook, alsmede andere minderheden. Ik denk hier o.a. aan de Oostkantons, de streek van Aarlen, Elzas, Baskenland, Catalonië, Bretagne, Schotland, en vooral Zuid Tirol. (=niet beperkende opsomming).

  Het probleem bij dit alles is dat Oekraïne , zoals vermeld in de 2de brug van Dwarsliggers, en speelbal is, een middel tot, waarbij de belangen van het land en de bevolking van geen enkel belang zijn, met aan de top van het land een criminele bende verraders.

Reacties zijn gesloten.