Pleit deze ‘intellectueel’ voor het afschaffen van het kiessysteem in zijn huidige vorm?

De Brexit maakt de intellectuelen boos. De mensen weten niet wat goed voor hen is. Ze stemmen verkeerd, omdat er zoveel is dat ze niet snappen. Wie wel vindt dat hij voldoende inzicht heeft: Jonathan Holslag.En die vindt dat democratie te belangrijk is om aan gewone mensen over te laten.
Holslag was eerder al spreker op congressen van SP.A en Groen. Waar zijn boodschap ongetwijfeld goed ontvangen werd.

We hebben enkele trefwoorden in zijn tekst cursief geplaatst.  Kwestie van te weten waar de klepel hangt. Want als we Holslags redenering volgen, dan vallen onze bezoekers onder zijn ‘ongezond-verstand-categorie’.  Waarvoor plaatsvervangend onze verontschuldigingen.

Bij zoveel ‘verdwaasdheid‘ geen onnodige luxe.  Want Holslags ‘kenniskloof‘ moet geduid worden.  Kwestie van een zelfverklaarde ‘intellectueel‘ en ‘kaviaar-socialist’ te herkennen.  Het plebs heeft er niets van begrepen.  Referenda moeten verboden worden. Je ziet wat er van komt.  Ondankbaar zootje.  Lachwekkende vertegenwoordiging van de ‘democratie‘.  Te banaal om een mening te mogen hebben.  Laat staan te uiten.  Quantité négligeable, nietwaar? Want dankzij hun stammenstrijd worden de échte leiders verdreven.  Boris Johnson, de Britse evenknie van Donald Trump… Hoeveel lager kan men zinken?   Er valt toch veel te zeggen voor een vruchtwaterpunctie waarbij de foetus op zijn/haar willoosheid onderzocht wordt en een abortus verplicht wordt.  En als dat dan voorlopig nog onwettig is, dan moet het onderwijssysteem zijn rol spelen. Laten we bovendien even stilstaan bij de grootmachten die op de loer liggen om het weerloze Groot Brittannië te overvallen.  En neen, we hebben het hier niet over de Vikingers.  De Russen kunnen het niet zijn want quasi heel de NAVO heeft aan de buitengrenzen van de EU hun stellingen opgebouwd.  Zou hij de Amerikanen bedoelen?

We citeren de onnavolgbare Jonathan Holslag:

Applaus is niet verplicht.

De echte verliezer van het Britse referendum

Of het nu zou uitgedraaid zijn op een nipte overwinning of een nipte nederlaag voor het Brexit-kamp: de echte verliezer is het gezond verstand. Dat geldt zo voor deze volksraadpleging, voor het Oekraïne referendum in Nederland en voor zovele andere momenten die beslissend waren voor de toekomst van Europa. Het probleem situeert zich op de eerste plaats bij de politieke leiders die onder druk van populisten referenda organiseren, deels als uitlaatklep en deels omdat ze zelf amper de moed hebben om tegen de stroom in te roeien.

Ik ben de eerste om te erkennen dat het Europese project mangelt en dat ons beleid ten aanzien van landen als Oekraïne met haken en ogen aan elkaar hangt. Maar om dan die kwesties te reduceren tot een simpele ja- of neen-vraag, dat houdt geen steek. Het probleem zit net zozeer bij de kiezers zelf. Opnieuw: frustratie is begrijpelijk, maar de manier waarop mensen zich wentelen in de bakken bagger en onzin van tabloids als the Sun, is alarmerend. Het bedreigt belangrijke voorwaarde van democratie, en een van de grote idealen die de verlichting voortbracht, namelijk mensen meer inzicht bij te brengen, slimmer te maken als het ware, zodat ze hun rol in de democratie ten volle kunnen spelen.

Het vereist een cultuur waarbij mensen moeite doen de roddel te doorprikken, een onderwijssysteem dat jongeren leert om te gaan met de onzin in de massamedia en ruimte voor kwaliteitsvolle berichtgeving. Je zou kunnen zeggen dat iedereen het recht heeft om zich in domheid te wentelen. Dat mag wel zo zijn, maar tegenover het recht om in een democratie macht uit te oefenen, hoe beperkt die op individueel niveau via onze stem ook is, staat de verantwoordelijkheid om dat op een geïnformeerde manier te doen, net zoals we op een hoger niveau verwachten dat onze overheid op een doordachte manier met macht omgaat.

Maar dat is dus niet het geval. Als je er de onderzoeken op naleest, is het dramatisch eigenlijk hoe het gesteld is met de kennis van de Britten over Europa. En dan laat je je van alles wijsmaken: dat Europese migranten de Britse economie schaden, bijvoorbeeld, terwijl de banken in Londen miljarden ophalen op de Europese markt, of dat Europa de status van de Groot Brittannië onderuithaalt, terwijl het de Britse regering zelf is die het land degradeert tot de poedel van Chinese, Arabische of Russische investeerders. Je hoeft geen genie te zijn om die tegenstrijdigheden in te zien.

Natuurlijk hebben de Britten het recht hun toekomst te bepalen, om uit de Europese Unie te stappen, om kritisch te zijn op de vele tekorten van het Europese project en om zich af te zetten tegen, zoals UKIP het verwoordde, een Europese culturele monocultuur. Maar ik vrees dat de verdwaasdheid waarmee velen naar het kieshok togen vooral heel duidelijk maakt dat als we onze democratie willen handhaven, we nog verdomd veel werk hebben om de kenniskloof, die niet eens hoeft samen te lopen met de inkomenskloof, te verkleinen.

Als we de banalisering niet stoppen, zal onze democratie zichzelf beetje bij beetje kapot blijven maken. Banalisering zal dan leiden tot tribalisering. Ga maar na: als het Europese project verder af zou kalven, staan er in de lidstaten geen leiders klaar on onze welvaart en veiligheid op een betere manier te verdedigen. De gedachte alleen al dat Boris Johnson de nieuwe Churchill moet worden is gewoon lachwekkend. En na Europa, daar kun je zeker van zijn, zet zich het proces gewoon door naar de regio’s: Schotland en Noord-Ierland, bijvoorbeeld. En omdat het in de regio’s vaak niet veel beter gesteld is met het leiderschap, zullen we ons terugplooien op steden en niemand weet waar dat eindigt, maar het zal ons weinig opleveren in een wereld waar grootmachten als hyena’s op de loer liggen.”

6 gedachten over “Pleit deze ‘intellectueel’ voor het afschaffen van het kiessysteem in zijn huidige vorm?

 1. Ik ben ervan overtuigd dat het cijfer 51.9% op een sLinkse wijze gemanipuleerd is en dat de echte uitslag 10/15% hoger lag.
  De Mensen in Engeland en daarbuiten werd hen even het gevoel gegeven dat ze inderdaad gewonnen hadden in het Brexit-kamp, maar nu komt de enorme propagandamachine zoals voorheen in nazi-Duitsland in gang om het verlies om te buigen in winst voor het remain-kamp de broodschrijvers van en voor de EU zetten hun eigen blindelinks in om het tij te keren.
  Shame on You, the anti fascists of today will be the fascists of tomorrow

  • Richard,

   kwam er in 1932 een propagandamachine op gang om de 37,5% winst,- excuus verlies- van de NSDAP om te buigen in winst? En als je dan toch refereert naar fascisten, die zaten in Italië niet in Duitsland.

 2. Zoals elke “rechtgeaarde intellectueel” vind hij het plebs gewoon te dom om een mening te hebben.
  Zij(de intellectuelen) weten beter dan wie ook wat goed is voor de mensen.
  Dat in een echte democratie het de mensen zijn die bepalen wat het best is voor henzelf wordt volledig voorbijgegaan.
  In een échte democratie is het namelijk de grootste gemene deler die bepaalt wat het beste is voor de maatschappij en niet een paar “intellectuelen”.
  De massa bestaat inderdaad uit alle gezindten,dus zowel domme,slimme,”goed”geinformeerden,slecht”geinformeerden” ,ja zelfs intellectuelen…

  De grootst gemene deler in een referendum lijkt mij dan ook de énige eerlijke weergave van wat er leeft in de gemeenschap.
  Hieraan voorbijgaan lijkt mij het kenmerk van een slechte verliezer en anti-democraat.

  Bovendien verwart dhr.Holstag oorzaak en gevolg wanneer hij stelt dat de banalisering zal leiden tot tribalisering.

  Het is namelijk de tribalisering van onze maatschappij die geleid heeft tot de banalisering.
  Het wij-zij denken,een duidelijk voorbeeld van de houding van moslims ten overstaande van de autochtone bevolking, is een duidelijk voorbeeld van deze tribalisering.
  Als reactie op deze tribalisering ontstaat dan ook de banalisering van het probleem en niet andersom.

  Ik wens er ook op te wijzen dat de “goedmensen”reeds jaar en dag het onderwijs en de media in de handen hebben en gelegenheid genoeg hebben gehad om de “mensen”het nodige gezond verstand bij te brengen.

  Vriendelijke groeten.

  • Het onderwijs vergat mij mede te delen dat tribalisme een toestand is van voortdurende stammenstrijd of collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam. Eveneens vergat ze mij het verband tussen tribalisering en banalisering bij te brengen met alle gevolgen van dien.

 3. Nog eentje die denkt dat de nulmeridiaan door zijn reet loopt èn zijn navel het middelpunt is van het “universeel denken”…

Reacties zijn gesloten.