Pizzo of paraplu?

De onderhandelingen over de factuur voor de bezettingskosten, die Korea en Japan jaarlijks aan de grote beschermheer en bondgenoot betalen, is in deze landen elke jaar opnieuw een thema dat deel uitmaakt van de begrotingsonderhandelingen. In Duitsland daarentegen wordt er in alle talen over gezwegen. Bij vragen in het parlement wordt steevast geantwoord dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is hierop een gefundeerd antwoord te geven daar de sommen van diverse boekhoudingsposten uit verschillende niveaus moeten opgeteld worden, uit federale, gewestelijke en de gemeentelijke balansen. En dat zou naar verluidt nogal omslachtig zijn.

We doen niettemin een poging: de VSA hebben zoiets als een prijslijst voor bezettingskosten. Japan betaalt voor de ca. 50.000 VSA-soldaten bijna 2 miljard dollar. Zuid-Korea betaalt voor de ca. 30.000 VSA -soldaten ongeveer een miljard dollar. In die landen krijg je inzicht op de uitgaven voor buitenlandse bezetting bescherming. In Duitsland zijn meer dan 30.000 VSA-soldaten gestationeerd – ergo: de factuur van de VSA voor de bescherming tegen Russische, Chinese, Zuid-Koreaanse, Iraanse, Venezolaanse, Cubaanse en Mars-mannetjes zou naar alle waarschijnlijkheid minstens één miljard per jaar bedragen. Met minder zullen de bondgenoten zich niet tevreden stellen; ten slotte heerst de economische weegschaal van vraag en aanbod. Toch blijft het merkwaardig dat de Duitse regering er niet in slaagt alle posten, zij het op federaal, gewestelijk of stedelijk niveau, op te tellen om deze in één overschrijving te bundelen. Als er een mistgordijn opgehangen wordt kan men er meestal vanuit gaan dat er iets niet openbaar gemaakt mag worden, ergo: het beschermingscontract moet meer dan één miljard per jaar opbrengen voor de VSA. Intussen werd er jarenlang gebakkeleid over het minimum uurloon voor een werkende Duitser.

Er zijn aanwijzingen over het bedrag dat de oosterburen er voor over hebben om onder de beschermingsparaplu van de VSA te verwijlen. De Duitse ambassade in de VSA heeft, in een vlaag van verstandsverbijstering het bedrag bekend gemaakt. Doe geen moeite deze op te zoeken, u vindt de gegevens niet meer. Een gelukkige hand en vooruitziende blik bewaarden echter deze schermopnames waaruit u mag concluderen wat u wilt. U moet er wel rekening mee houden dat – zoals in dit onzalige land – deze bedragen onderhevig zijn aan inflatie, index, kortom: elk jaar dringt zich een prijsverhoging op. Logisch.

Vanzelfsprekend wordt de te boeken uitgavenpost niet als “bezettingskosten” beschreven, zelfs niet als een negatieve post op de balans, maar wel als iets positief, nl. de bescherming van het land. Beschermingsgeld… waar hebben we dat al meer gehoord? Zou men het kunnen vergelijken met “pizzo“?

En de VSA, die hebben het ook niet over “bescherming”, maar over een verplichte taks van vazalstaten, zoals beschreven in het boek “The Grand Chessboard: American Primacy and Geostrategic Imperatives”, geschreven door Brzezinsky, de voormalige “national security advisor” van pres. Jimmy Carter. Hij noemde de Europese landen in zijn boek “tribuutplichtige vazalstaten” der VSA. (Onderaan vindt u beeldmateriaal ter duiding over zijn persoon.)

Het Russische nationale persbureau Tass legde zijn oor te luisteren in Japan:

Japan sloeg de VSA-regering voor de kosten voor de Amerikaanse militaire aanwezigheid van 210 naar 220 miljard Yen (1.84 naar 1.94 miljard dollar) per jaar te verhogen. De VSA bleven bij hun eis: 250 miljard Yen (2.2 miljard dollar), zo meldde de Japanse economische krant Nikkei verleden dinsdag.

Eind nov. tot begin dec. werden hierover onderhandelingen gevoerd in Washington. Men verwacht dat tegen het einde van de maand een definitief akkoord zal gesloten worden zodat dit bedrag in de Japanse begroting 2022 kan opgenomen worden.

Merkwaardig: als “ondemocratisch” Rusland een basis in het buitenland draaiende houdt, dan betaalt het hiervoor een pachtprijs en vergoedt uit eigen zak de militairen en hun verzorging. Zo achterlijk zijn die Russen.

https://www.asahi.com/ajw/articles/14487877

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/05/national/japan-u-s-military-costs/

https://www.military.com/daily-news/2021/03/23/heres-what-it-costs-keep-us-troops-japan-and-south-korea.html

Lezing over een volgend boek: America and the Crisis of Global Power