Ping, ping… Pinxten

Hoe de boswachter stroper werd…

Doorbraak schrijft: Zelfverrijker Pinxten komt er goedkoop vanaf

Niks terugbetalen en maar deel van toekomstig pensioen kwijt

De Limburgse politicus Karel Pinxten is schuldig bevonden aan zelfverrijking en belangenvermening door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het vonnis staat in het Nederlands online. Half miljoen euro verduisterd Pinxten verliest slechts een deel van zijn pensioenrechten en komt er heel mild vanaf. Als voormalig lid van de Europese Rekenkamer die de correcte besteding van EU-geld moet nakijken en fraude moet zien op te sporen had hij een voorbeeldfunctie. Van de meer dan een half miljoen euro… (de rest zit achter een betaalmuur)

www.curia.europa.eu
Pers en Voorlichting
Hof van Justitie van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 169/21
Luxemburg, 30 september 2021
Arrest in zaak C-130/19
Europese Rekenkamer / Karel Pinxten


Het Hof oordeelt dat een voormalig lid van de Europese Rekenkamer in strijd heeft
gehandeld met de verplichtingen die uit zijn taak bij die instelling voortvloeien. Hij
verliest twee derde van zijn pensioenrechten. Klik hier voor volledige tekst van het vonnis.

Mocht u willen nagaan wat de taak en verplichtingen zijn van de EUropese Rekenkamer, dan kan u onderstaand kennismakingsfilmpje bekijken: