Pietro Locatelli: cello sonata in D

Over het leven van Pietro Locatelli de Paganini van de 18de eeuw –  is niet veel bekend. Hij werd geboren in Bergamo op 3 september 1695. Als violist ging hij hoogstwaarschijnlijk in de leer bij Arcangelo Corelli en Valentini te Rome. Gedurende zijn leven heeft hij veel gereisd doorheen Italië, Beieren en Duistland. In 1729 vestigde hij zich definitief in Amsterdam. Hij gaf er regelmatig concerten, gaf er vioollessen en dirigeerde een amateursorkest. Hij stierf in Amsterdam op 30 maart 1764.

Afbeeldingsresultaat voor pietro locatelliLocatelli’s stijl is niet zo zuiver als die van zijn meester Corelli. Hij concentreerde zich meer op het componeren van zeer virtuoze sonates en concerti voor viool, die enigszins het tijdperk van Paganini aankondigen. Een van zijn bekendste werken is het album “L’arte del violino” dat 24 virtuoze capriccio’s voor viool solo bevat.

De componist en violist Pietro Antonio Locatelli was een van de eerste freelancers uit de muziekgeschiedenis. Hij trad op in alle grote steden van Europa en oogstte succes en afschuw met zijn ‘spel als een aardbeving’.  Meer…