Pat Condell: het culturele probleem in G.B.

“Als mensen samen komen voor een gemeenschappelijk doel dan kan het veel bijdragen aan de samenhang van de maatschappij.  Recent nog in verschillende Engelse steden hebben we een speciale “samenhang” kunnen zien tussen mannelijke leden van de volwassen Pakistaanse gemeenschap en de blanke kindergemeenschap.  Dit dankzij de samenwerking van politie en sociale diensten (vooral van de socialisten), die proactief zich erom bekommerden deze culturele bijdrage mogelijk te maken.  We kunnen zelfs stellen dat het zonder hun bijdrage niet mogelijk zou geweest zijn.  Het resultaat van een duidelijk gemeenschappelijke doelstelling.

Men blijft echter zeggen dat de epidemie van kinderverkrachtingen door Pakistani bendes niets te maken heeft met religie en dat het gewoon een cultureel probleem is.  Gedeeltelijk is dat waar.  Het heeft alles te maken met vrouwenhaat – zonder deze zou het niet gebeuren – maar het heeft ook zijn oorsprong in een cultureel probleem.   Het probleem van de zelfhaat, van de anti-westerse, anti-Britse cultuur van politiek-correcte ontkenning, “progressieve” dubbele normen, gezuiverde taal en voor waarheid verkondigde leugens. Een cultuur van koppig waarheid-ontkennen, zelfs als die voor je gezicht staat, omdat de waarheid een slecht licht werpt op de godsdienst van de vrede.  Want de waarheid is incorrect en moet hygiënisch vervangen worden een meer toelaatbare waarheid, een kunstmatige waarheid, vrij van vooroordelen,  waar iedereen zich goed bij voelt en waardoor niemand kan gekwetst worden, d.w.z. niemand van enige betekenis.

Dàt is het culturele probleem dat we hebben.   De cultuur van verlamming door de islam.  We censureren onszelf, en anderen, over de islam op een manier dat we nooit zouden toepassen op een andere religie, op een andere cultuur of een andere politieke ideologie.   Zelfs met een islam, die op alle drie vlakken erger en gevaarlijker is dan alle andere.  We hoeden ons te oordelen over de meest veroordelende ideologie op deze planeet.  Maar we zijn vrolijk en blij als we degene kunnen veroordelen die er een mening over kwijt wil.  We uiten dit in de meest strenge bewoordingen: “racist, extreem-rechts zoals Mussolini’s Zwarthemden”.  We draaien onze hand niet om voor leugens, bedrog en laster om deze mensen tot zwijgen te brengen.  Zoveel schrik hebben we om moslims te beledigen.  Tegenwoordig noemt men dat een fobie.

Wie een koranexemplaar “ontwijdt” in Groot-Brittanië, kan zich verantwoorden voor de rechtbank.  Je kan zelfs in de gevangenis geraken.  Niet omdat je echte schade berokkend hebt, maar omdat je mensen beledigd hebt.  Bepaalde mensen, bepaalde bevoorrechte mensen, die nooit mogen beledigd worden.   Met een bijbel is het geen enkel probleem.  Je kan die dan zelfs op een kunsttentoonstelling voorstellen om door iedereen te laten bewonderen.  Maar in het Groot-Brittanië van vandaag zijn de gevoelens van bepaalde mensen belangrijker dan van andere.  Het is de wet, nietwaar?  Of de wet laat het toe, wat op hetzelfde neerkomt.

Het was natuurlijk niet altijd zo.  Vroeger hadden we een gezonde vrijheid van meningsuiting tot de islam eraan kwam en er een eind aan maakte, met de enthousiaste hulp van de politie, heb ik moeten vaststellen.  Enkele weken geleden maakte een christelijke predikant publiekelijk en waarheidsgetrouw de balans op tussen Jezus en Mohammed en hij kreeg een klacht aan zijn broek want een voorbijganger koos ervoor beledigd te zijn door de niet bepaalde vleiende vergelijking.  Dus werd de politie erbij geroepen.  Het is geen geheim dat Mohammed een 9-jarig meisje trouwde, de reden waarom vele moslims ook hedentendage een kindhuwelijk perfect aanvaardbaar vinden.   Maar dat mag je niet op straat verkondigen in Groot-Brittanië, want dan maakt je veel kans op een arrestatie.  De politie en de openbare aanklager, die jarenlang gezamenlijk besloten moslim kinderverkrachters  te laten lopen, zullen niet rusten je te vervolgen voor dit feit.  Zeg geen kwaad over de islam.  Ze zullen je weten te vinden, terwijl de groepsverkrachtingen ongemoeid onder je neus verder plaats vinden.

Dat is het culturele probleem in Groot-Brittanië.  We werden gehypnotiseerd en verlamd door de islam.  Begin dit jaar werd een politieke kandidaat gearresteerd om hij in het openbaar Churchill citeerde met zijn kritische opinie over de islam.  Want een voorbijganger meende zich beledigd te voelen.   De politiemacht werd opgetrommeld, want ze hadden toch niets beters te doen, en hij werd gearresteerd omdat hij Winston Churchill citeerde, iets dat niet langer toegestaan wordt op straat, omdat het … u weet wel wie… zou kunnen beledigen.


Intussen mag en kan Andy Choudary, haatzaier en professionele parasiet, ongehinderd zeggen wat hij wil, waar hij wil, met geluidsversterking, en het zou totaal geen effect hebben mochten 100 voorbijgangers zich daarover beklagen bij de politie.  Hij zou zijn boodschap van haat mogen blijven uitdragen en zelfs politiebescherming genieten.

Dat is het culturele probleem dat we hebben en onze publieke instellingen zijn zo doordrongen van deze dubbele standaard dat ons vertrouwen in de toepassing van de wet ernstig aangetast is.  Wie gelooft nog dat de politie onpartijdig hun job uitoefent als ze in contact komen met “andere” culturen, m.a.w. met moslims? Niemand.  Geen wonder als je ziet hoeveel moeite ze zich in Rotherham gegeven hebben om dat vertrouwen te beschamen.   Ook de sociale diensten hebben boter op hun hoofd.  Het ging niet om een eenmalige inschattingsfout, maar wel om een duidelijke, opzettelijke handelswijze die misschien wel opzettelijk ontwikkeld werd om de samenleving te ontwrichten.  Het werd zodanig blind volgehouden dat bewijzen ontkend werden.  1400 kinderen werden herhaaldelijk verkracht door moslims en niemand trad ertegen op.  Want moslims zouden beledigd kunnen worden.

Dat is het culturele probleem in Groot-Brittanië.  Meer dan een probleem.  Het is een ziekte, een heel ander soort “progressieve” ziekte.  En wat politiekrachten, sociale diensten en socialistische politici zouden moeten doen is niet afkomen met nog meer verontschuldigingen en zeggen dat ze lessen hieruit getrokken hebben, maar zich opnieuw vertrouwd maken met het volk en met de waarden, die ze verondersteld worden te verdedigen, hun racistische algemeen belang steken in het donker gat waar ze het uitgehaald hebben, en terugkeren naar de hoognodige culturele bewustzijnstraining.”

Pat Condell

Onze vorige bijdragen over dit thema: https://www.golfbrekers.be/kan-het-erger-dan-dutroux/

https://www.golfbrekers.be/rotherham-sorry-is-niet-genoeg/

https://www.golfbrekers.be/politiek-correct-zo-begon-het-in-rotherham/

Vertaling: Golfbrekers.

1 gedachte op “Pat Condell: het culturele probleem in G.B.

 1. Wat Pat Condell zegt is voor een groot deel juist, maar de werkelijke oorzaak ligt bij het feit dat “pedofilie praktijken” een inherent bestanddeel zijn van het ganse Britse establishment. Men spreekt dan ook over de “English disease” .
  Door de betrokkenheid van tal van vooraanstaanden, wordt de aanpak van deze pedofiele schandalen dan ook zeer moeilijk. Er is dan ook een ganse reeks van “doofpot operaties”. Al wie bij de politie toch zou willen doorgaan wordt “geneutraliseerd”.
  Bovendien worden deze pedofiele praktijken gebruikt door geheime diensten als chantage middel.
  Het grootse onderzoek door een daartoe opgerichte commissie is al een slag in het water. Nog voor het onderzoek gestart werd, dienden al 2 voorzitters hun ontslag te geven, gezien hun banden met “pedofielen”!!!
  Het overgrote deel van de pers zit mee in de slag.
  Het is dus inderdaad een ziekte, maar” alle” gevestigde partijen zitten mee in de slag, is het niet van willen dan toch van moeten.
  Een rode draad door alle schandalen en de erbij horende doofpotten,zijn de “vrijmetselarij” en de kosher nostra. Zie laatste bruggetjes (met video.)
  De door Pat Condell in zijn laatste paragraaf voorgesteld oplossing is dan ook nutteloos, het is immers het ganse britse establishment dat moet uitgeroeid worden, het is immers rot tot op het bot.(tot en met de adellijke top!!)
  De andere bruggetjes geven een gedacht van de omvang van deze “pedofiele kanker” en van de heroïsche gevechten die geleverd worden om de deksels op de beerputten te houden.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2824947/Missing-Home-Office-dossier-1980s-child-sex-abuse-inquiry.html

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2824072/Police-forces-Britain-investigating-7-500-child-abuse-allegations-including-historic-cases-children-s-homes.html

  http://www.davidicke.com/headlines/john-lydon-bbc-bosses-silenced-me-over-jimmy-savile/

  http://www.davidicke.com/headlines/former-pupil-at-school-which-is-at-centre-of-child-abuse-probe-claims-he-was-drugged-and-assaulted-by-a-coalition-minister-when-he-was-just-14/

  http://www.davidicke.com/headlines/claims-of-police-cover-up-of-child-abuse-network-in-the-uk-a-report-by-luke-rudkowski/

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2818713/May-facing-questions-failure-publish-explosive-report-missing-child-abuse-dossier-handed-Home-Office-1980s.html

  http://www.davidicke.com/headlines/whether-fiona-woolf-heads-it-or-not-the-child-abuse-inquiry-will-fail/

  http://www.youtube.com/watch?v=6m-5BUNXfNU

  http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/03/madeleine-mccann-the-kray-twins-margaret-hodge-2449714.html

Reacties zijn gesloten.