Paniek is altijd een slechte raadgever

In Elsevier wordt alvast uit een ander vaatje getapt: Risico’s van kernenergie worden al vijftig jaar overdreven.

Eigenlijk hebben er zich slechts 2 grote incidenten met centrales op kernenergie voorgedaan: Tsjernobyl (1986) en Fukushima. (2011).

Tsjernobyl had waarschijnlijk een veel kleinere impact gehad kunnen hebben indien de Oekraïense regering die beter had onderhouden, gecontroleerd en sneller ingegrepen na de ramp.

Volgens statistieken, vermeld in onderstaande video, zijn de Groenen de grootste paniekzaaiers. Volgens hen zou de straling van Tsjernobyl tegen het jaar 2065 verantwoordelijk zijn voor ca. 60.000 dode babies door vroeggeboorte (of miskramen) de WHO hanteert slechts 4.000. Het UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) vindt dat dit cijfer nog te hoog is.

Fukushima is een ander verhaal. Goed onderhouden, modernere technologie, betere beveiliging, snel ingrijpen. Het huidige dodencijfer is “slechts”: 573. Deze overlijdens hadden echter niet de straling als doodsoorzaak, maar wel de paniektoestanden bij de evacuatie, vooral bij de oudere bevolking. De toename van schildklierkanker bij kinderen is volgens de WHO toe te schrijven aan een betere en uitgebreidere opzoekmethode. In 2018 werd er slechts 1 overlijden vastgesteld dat als directe oorzaak longkanker na stralingsblootstelling had.

De grootste “groene” energieleverancier is hydro-kracht… met het grootst aantal slachtoffers. De dam, het breken van de dam na een orkaan, had in grote lijnen een zelfde oorzaak als de Tsjernobylramp (zie boven). En dan hebben we het nog niet over de impact van fossiele brandstoffen gehad. Naar schatting zou luchtvervuiling 100 miljoen mensen gedood hebben tijdens de laatste 50 jaar. Waarbij absoluut moet vermeld worden dat fossiele brandstoffen goed zijn voor 84% van ‘s werelds energie-opwekking en dat het dus voor de hand ligt dat daar dan ook de meeste slachtoffers te betreuren zijn.

Een vergelijking per energie-verwekking van 1 terawatt/uur (TWh) – het jaarlijkse energieverbruik van 27.000 EU-burgers. Om deze energie op te wekken zouden kolencentrales 25, olie- 18 en aardgas- 3 overlijdens veroorzaken. Hernieuwbare energie: 1 per 10 jaar. Atoomenergie zou in het slechtste geval 1 dode alle 14 jaar tellen.

Een wetenschappelijke studie komt zelfs tot de slotsom dat atoomenergie 2 miljoen levens gered had tussen de jaren 1971 en 2009 door de fossiele verbranding te vervangen door nucleaire centrales. Conclusie: kernenergie is één der veiligste energie-leveranciers. Daar bovenop komt dan nog het argument voor de beheersing van de klimaatverandering.

Blijft niettemin het probleem van nucleair afval en de veilige stockage op lange termijn. In afwachting van een oplossing, bllijft het dus afwegen wat het grootste gevaar inhoudt.

2 gedachten over “Paniek is altijd een slechte raadgever

 1. De ramp vond wel plaats ten tijde van de USSR.
  Er zijn 2 verklaringen, sabotage en constructiefouten.
  http://themillenniumreport.com/2016/04/chernobyl-nuclear-disaster-a-terrorist-attack-by-the-usual-suspects/
  Gezien de zeer gevoelige materie in de voormelde brug, verwijs ik de lezers naar de tekst in deze brug. Is ook van belang voor de huidige gebeurtenissen in Oekraïne, en wie er daar de werkelijke macht in handen heeft, en dit heeft dan ook betrekking op de USA en Rusland.
  Afgezien van de voormelde brug is er nog het volgende, en dit heeft dan betrekking op constructiefouten :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/04/28/tschernobyl-das-vermaechtnis-des-valeriy-legasov/
  Tschernobyl – Das Vermächtnis des Valeriy Legasov
  28. April 2017 von beim Honigmann zu lesen
  met citaten :
  „Hätte es eine solche Philosophie gegeben, welche die Umhüllung jedes Kernreaktors mit einem Containment als unerlässlich betrachtet, hätte der RBMK-Reaktor überhaupt nicht konstruiert werden dürfen.“ Das sagte einst Valeriy Aleksejewitsch Legasov……….
  Valeriy Legasov wurde am Morgen des 27. April 1988, zwei Jahre nach der Explosion von Tschernobyl, tot in seinem Haus nahe Moskau aufgefunden…
  Er hatte sich durch Erhängen das Leben genommen. Zuvor hatte er als politisches Testament noch ein Tondokument erstellt, wo er weitere Details zur Tschernobyl-Katastrophe preisgab:….
  Sowohl Alla Jaroshinskaja, als auch Wladimir Tschernousenko halten schwere Konstruktionsfehler des Typs RBMK für die wahre Ursache der Katastrophe von Tschernobyl…. (=einde citaten).
  De webstek Der Honingman sagt, bestaat niet meer, en de bronnen in deze webstek, zijn ook niet meer te vinden.
  Ook andere teksten over Chernobyl bij bv. Zero Hedge zijn niet meer toegankelijk. Dit zegt genoeg !!!
  Dat de Groenen gevaar zien in kernenergie is logisch. Het gaat hier immers om “crypto – communisten” waarachter de 2 Olifanten in de kamer schuil gaan, en die Agenda 21 – 30 moeten uitvoeren, om zowel de EUSSR als de USA te vernietigen. De afbouw van de energievoorziening maakt daar deel van uit, en dit onder de dekmantel van het redden van het klimaat (sic). Opvallend is wel dat in communistische en islamitische dictaturen er geen klimaatproblemen zijn voor de Groenen.
  Ik kom terug op Fukushima in een volgende reactie, want ook hier is niets wat het lijkt te zijn.

 2. Zoals bij Chernobyl worden we bij Fukushima ook geconfronteerd met verdwenen webstekken, en publicaties die ofwel verdwenen zijn of niet meer toegankelijk zijn via een diplomatische betaalmuur.
  En ook er is dan ook een tsunami van leugens en bedrog. Een eerste poging om licht te doen schijnen in de duisternis kwam van Jim Stone :
  The original report: http://www.jimstonefreelance.com/fukushima1.html
  Deze brug is niet meer beschikbaar. Henry Makow maakte er gewag van, wat prompt een breuk veroorzaakte met Jeff Rense :
  https://www.henrymakow.com/theargumentfukushimasabotage.html#sthash.I05osrQ6.dpuf
  met een citaat over de breuk :
  “(Jeff Rense refused to link to this article. He thinks it is a psy-op to absolve the nuclear industry of blame for Fukushima. Fine. But when I posted it anyway so people could decide for themselves, he announced he would no longer link to my site. You will no longer find my work on Rense’s site. Sad that a 10 year relationship should end in this fashion. See, “The Hidden Jeff Rense.” and “Jeff Rense Steps in It.”) “ (=einde citaat).
  En met een citaat over wat er werkelijk gaande was :
  “Former NSA analyst, Jim Stone, argues that there was no mag 9.0 earthquake. The tsunami was caused by nuclear bombs in the sea and the Fukushima explosion and meltdown was caused by mini-nukes hidden in cameras installed by an Israeli security firm. The motive: punish Japan for offering to enrich Iranian uranium and straying from Illuminati diktat. This website reserves judgment but offers this introduction by James Farganne in the spirit of free discussion. “ (=einde citaat).
  In de laatste brug komt Ken Adachi ook tot de zelfde vaststelling, maar die dan ook een conflict heeft met Jim Stone over wie er de eerste was en voegen de reactie van Ken Adachi bij :
  “Ken Adachi said (January 28, 2012): Hello Henry,
  Jim Stone did not break the Japan nuke story when he published his article for the first time on May 28, 2011 claiming that the March 11 Japan Tsunami was caused by undersea nuclear explosions. Nor did he break the story on May 28, 2011 that the Fukushima, Daaiichi reactor containment building explosions were caused by planted nuclear devices (rather than an
  explosion of hydrogen gas). I broke both of those stories fully TEN WEEKS earlier, BEFORE we ever read a word from Mr. Jim Stone, ex-NASA analyst.I published an article on March 12, 2011, ONE day after the Japan event, Japan’s 3/11/11 Mega 9.1 Earthquake: Another Illuminati Production? (Mar. 12, 2011)From Ken Adachi, Editor
  http://educate-yourself.org/cn/japanquakemanufactured12mar11.shtml
  March 12, 2011” (=einde reactie).
  Het volledige verslag van Jim Stone is echter nog beschikbaar in de volgende brug :
  https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_uranium64.htm
  met een omstandige technische en wetenschappelijke analyse. De inleidende tekst van Benjamin Fulford is als onbestaande te beschouwen. Er is ook een fotodossier met het scenario van de sabotage. Ik verwijs naar de inhoud van de tekst. Alle sporen lopen naar de duivel in Tel Aviv , ik voeg toch enkele zinnen bij :
  1. “Japan offers to enrich uranium for Israel’s GREAT SATAN, Iran

  2. Immediately, Israel sets up front companies masquerading as security companies, and one of them succeeds in getting a security contract at a Japanese nuclear facility. 4 months later the Dimona Dozen shows up, and under the cover of a security contract gets unlimited access to the heart of Fukushima. They plant the virus, install real cameras outside the facility, and functional poorly disguised nuke cameras inside the facility. In addition to this, they install an unauthorized data connection to allow control of all the guts of the facility via the virus. (they admitted to this connection, as discussed later on this page)

  3. After installing Stuxnet and the nukes they scram

  4. Israel waits for one of the many natural quakes in Japan to provide cover for a tsunami bomb, and they already have it at the bottom of the Japan trench. VLF communications are established with the bomb to penetrate the water. David in Dimona gets seismic reading from Japan. 6.67 in progress, BOOM. (new evidence shows the quake most likely was not natural)

  Tsunami comes in, swamps stuxnet infected power plant, direct video feed from legitimate cameras security company installed gets to David via totally unauthorized channel, and David knows just when to cut the generators off. Others on the team do all they can to counteract measures taken by the employees at fukushima, who are unaware an attack is taking place and do not understand why everything is going crazy

  5. Israeli Prime Minister calls Japan, and says TAKE THAT for offering help to Iran, and you know, there are FIVE MORE NUKES in the ocean off the coast of Japan, and we are going to set those off and destroy your coastal cities if you do not forget that 6.67, and say it was a 9 to cover for tsunami effects. AND NOW we are going to make your people DEMAND you move away from nuclear power so you can NEVER threaten us like that again. We are BLOWING UP FUKUSHIMA DIIACHI and you are going to go along with whatever story we tell you to. SO THERE!!

  6. David and his pals close ALL valves to the reactors via the remote data link they admitted to installing, and put them full throttle, to melt them down while the virus keeps control room readouts displaying false info, like nothing is going on even though the place is coming apart. After enough mayhem ensues to provide plausibility, they set off planted nukes and blow the place sky high. “ (=einde citaat).
  In de volgende brug is er nog een ander motief :
  http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive2.cgi?read=72389
  met citaat :
  “Jim Stone further clarifies his contention that Israel was responsible the Fukushima disaster”
  Here is Jim Stone’s detailed response from his site
  http://82.221.129.208/baaasepagel5.html:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Nothing came in on this topic through the mail,
  But a very popular forum wanted me to explain why Israel would destroy Fukushima. Here is the short answer: Japan was rebellious and said no to gifting the World Bank 160 trillion yen. I don’t know if Japan knew Israel could follow through on a blackmail threat but Israel did, and the result was a weak earthquake lied up to a 9.0, a nuclear tsunami, and destruction of Fukushima by an Israeli security team Tepco let into the facility in the months leading up to the disaster. IMPORTANT: The week before the disaster, the entire Israeli security team, which consisted of 12 people, went on vacation to Israel and left the security duties to Japanese people they hired for that time period. Very convenient.” (=einde citaat).
  Het eerste sluit echter het tweede niet uit. Zoals bij 09.11 was er naast de “aanslag” ook een financieel luik met beurshandel met voorkennis via “short – selling”. Trouwens Fukushima wordt omschreven als het Japanse 09.11.
  Het Iraanse spoor is echter het mest voor de hand liggend, gezien de actuele toestand en de oplopende spanningen tussen Israël en Iran. Het voormelde illustreert dan ook de geweldige macht van de duivel met behulp van handlangers en verraders in tal van landen over de ganse wereld. Opvallend is ook dat ondanks alle info die afwijkt van de “officiële versie” het oorverdovend stil blijft, over wat er werkelijk gaande was in Fukushima. Het wordt dan ook meer dan tijd dat men over de ganse wereld het gezegde van Sun Tzu gaat toepassen en dat is :
  ”Ken de vijand..”.

Reacties zijn gesloten.