Palestina is sexy

Tegenwoordig is het even politiek-incorrect Israël te verdedigen als het Vlaams Belang te steunen.  Palestina is sexy, want door de linkse wereldverbeteraars op hun lijst van politiek-correcte mantra’s geplaatst.  Vroeger, toen het IJzeren Gordijn nog voor een veilig West-Europa zorgde, trokken ze naar de Oostbloklanden om hun vakantie door te brengen en hun geest te laten doordringen van het communistisch ideaalbeeld.  Nu hebben ze nieuwe dada’s.  Palestina, de Gaza-strook, de open deur voor vluchtelingen uit heel de wereld, inwisselbaarheid en keuzevrijheid van de sekse, uniform onderwijs voor multiculturele leerlingen, het klimaat, het onkruid dat moet blijven groeien tot het in het zaad komt… Het staat u vrij dit laatste te interpreteren zoals u wenst.  Wij hadden het over het bermendecreet!  Noem maar op.  Ze hebben over alles een mening en uiterst zelden is die positief.  Wat ze de ‘bourgeoisie’ verweten – een gestructureerde maatschappij met regels en wetten – dat vervangen ze door verbodsbepalingen, scheldpartijen en onderhuidse, maar precies gerichte, aanvallen op de politiek, op personen, toestanden en landen, die niet in hun maatschappijbeeld passen.  Pure indoctrinatie en dat begint in het onderwijs.

Zo wordt zelfs de holocaust nu misbruikt om jongeren te hersenspoelen en Israël een kleedje te passen.

Vlaamse herinneringseducatie verworden tot haatmiddel voor jongeren

herinneringseducatie

Deze cartoon stond op de site Klascement onder de noemer herinneringseducatie en is na publicatie van dit artikel in Joods Actueel magazine van september verwijderd (ter info, de cartoon verscheen eerst op de negationismeconferentie in Teheran in 2009)

Een bezoek aan de website van herinneringseducatie leert dat de herdenking over de Holocaust in Vlaanderen doordrongen is van haat tegen Israël. Lesmateriaal met een virulent anti-Israëlisch karakter, volgens sommigen zelfs antisemitisch, wordt ter beschikking gesteld en veelvuldig gebruikt in de Vlaamse lespraktijk. Lees verder