Over een postume eerbetuiging aan een onbekende bisschop

De Prins van Oranje kennen we allemaal. Maar de bisschop van Oranje? Neen! Toch heeft die echt bestaan. Hij kon ontsnappen aan de guillotine en kreeg zelfs een monument op kosten van een verdacht sujet. Om uw nieuwsgierigheid te prikkelen citeren we de laatste paragraaf van dit merkwaardig stukje uit onze geschiedenis.

“… Een dienaar van Napoleon die een dienaar Gods laat eren? En welke dienaar dan nog! De hulpprefect in kwestie was de geboren Mechelaar Goswin de Stassart, groot vrijmetselaar voor de Grote Bouwmeester, en fout zodra hij daartoe de kans kreeg. En toch. Laat er dus vreugde zijn over het verloren schaap dat terugkeerde, weliswaar niet voorgoed maar toch voor even.”  

U verneemt meer in: De foute hulpprefect en de bisschop van Oranje (met afbeelding van grafmonument)

In onderstaande video (15″) kan u het monument zien in de rechter bovenhoek van de film, bij het binnengaan aan de linker kant van de kathedraal, een nis met blauw plafond, in een semi-zijbeuk, daaronder een boom en altaar in licht materiaal (marmer?) tegen donkere achtergrond. De laatste bisschop van Orange kreeg zelfs een prominente plaats in de kathedraal in de directe omgeving van het hoofdaltaar.

Wikipedia meldt:

De kathedraal van Orange was tot 1801, de Notre-Dame-de-Nazareth. Het bisdom werd dan toegevoegd aan het aartsbisdom Avignon. Sinds de Franse Revolutie was het bisdom de facto afgeschaft. Met de pauselijke bul Qui Christi Domini erkende paus Pius VII het verdwijnen van het bisdom Orange officieel. De bul vermeldt als aanleiding het concordaat van Napoleon (1801). De reden van afschaffing is volgens de paus te zoeken in een eenvoudige eengemaakte structuur, in de plaats van de versnippering door de talrijke bisdommen in Zuid-Frankrijk: catholicam unitatem in Gallia retinendi.[3]

Sinds 2009 is de titel van bisschop van Orange een eretitel in de Rooms-katholieke kerk.[4]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-de-Nazareth

We maken van de gelegenheid gebruik om De Geheime Nederlanden aan te bevelen.