Over de ondraaglijke lichtheid van het liberalisme

“Het liberalisme –  minderheden tegen meerderheden te verdedigen – bestaat niet meer.
Liberalisme betekent nu dat minderheden – beroepspolitiekers, journalisten, bankiers en jet-set-experten – de meerderheid vertellen wat goed voor hen is.

Daardoor dat steeds meer bevoegdheden aan instituten, verbonden en geleid door niet-meerderheden,  zoals het grondwettelijk hof, de centrale banken en de EU-commissie overgedragen werden, hebben de liberalen inderdaad de kiezer van zijn medezeggenschap in de politiek beroofd.

Door de privatisering en deregulering van de economie hebben ze de kiezer effectief belet de richting van de economische politiek te veranderen.

De liberalen hebben bovendien hun atomistisch maatschappijmodel, hun eigen geschiedenis-interpretatie, hun lievelingsfilmen, zelfs hun eetgewoonten verspreid… criticasters zouden zelfs durven zeggen ‘opgedrongen’.

Uit: Eigen schuld, dikke bult.  De liberale orde wordt overal in het westen aangevallen – terecht .  Ze kan slechts overleven als ze levert wat de populisten niet kunnen: overtuigende oplossingen.

Selbst schuld, wenn die Populisten gewinnen