Opzij, opzij, opzij…

… maak plaats.  De exotische stoottroepen komen eraan.

De Grünen in het Berlijnse district Mitte zijn bevallen van een schitterend idee om de asielzoekers onderdak te verschaffen, nl. in woon– en verzorgingsinstellingen voor en van senioren.  Volgens hun voorstel van verleden donderdag bij de districtsraad moet er nagegaan worden of er in de rust- en verzorgingstehuizen plaats “voor onderdak van vluchtelingen” voorhanden is en hoe die kan gebruikt worden.

Het voorstel wordt door de Grünen gestaafd met de stelling dat er “belangrijke ruimtecapaciteit” in menige verzorgingsinstelling ter beschikking staat. Weliswaar wordt ingezien dat bij het in de praktijk brengen van dit voorstel aan talrijke voorwaarden zal moeten voldaan worden – aan beide kanten – zowel bij de rust- en verzorgingstehuizen als bij de asielzoekers.  Idealiter zou er sprake kunnen zijn van een “synergie“.
Moet u nog meer weten?  De Grünen gaan ervan uit dat zowel de inrichtende macht, de vluchtelingen als de daar woonachtige senioren van die synergie zullen “profiteren”.    Bv. “als onderbreking van een dikwijls eerder eentonige alledag”.  Daar kunnen wij ons iets bij voorstellen…

Zouden er in Duitsland geen wachtlijsten zijn voor de RVT’s of plegen de senioren uit plichtsbesef vanaf hun pensioenleeftijd collectief zelfmoord?

FT

Junge Freiheit

2 gedachten over “Opzij, opzij, opzij…

  1. Heb het al vaker gezegd: D voert ‘Fachkräfte’ vooral in om in hun rusthuizen te werken, hun grootste zorg.

  2. Opzij , Opzij , Opzij de poppenstoet gaat hier voorbij ! Was dat geen nummertje van Louis Neefs . Nu zou hij zingen “de vreemdelingenstoet gaat hier voorbij” en wij gaan inderdaad opzij , opzij en opzij …en ze blijven maar komen ter land ter zee en uit de lucht .

Reacties zijn gesloten.