Oproep voor 27 september

Waar is de tijd? De tijd dat autokaravanen heel normaal waren in verkiezingstijd. Samen met de pelsen jassen werden ze verbannen achter de groene dictatuurmuur. Het VB heeft de autokaravaan opnieuw vanonder het (stik)stof gehaald. Ook al zullen we er zelf niet aan deelnemen – rugprobleem of geen rugprobleem… toch willen we graag op het verzoek van het Seniorenforum ingaan om deze kennisgeving te verspreiden m.b.t. de mogelijkheid vervoer aan te bieden, resp. in te gaan op het plaatsaanbod.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

U hebt ongetwijfeld al vernomen dat bewust Vlaanderen op ZONDAG 27 SEPTEMBER een AUTOKARAVAAN naar BRUSSEL organiseert. Ik schrijf opzettelijk ‘bewust Vlaanderen omdat IEDEREEN die “Vivaldi” niet ziet zitten voor deze manifestatie is uitgenodigd.

Vertrekplaatsen en uren voor de provincie Antwerpen zijn de volgende:

  • Schoten, parking Carrefour: 9.20 u.
  • Wommelgem, rond punt: 9.30 u.
  • Kontich, Carpoolparking: 9.50 u.
  • Mechelen, Rode Kruisplein: 10 u.
  • Lille, P&R Gierle/Beerse: 09 u.
  • Geel, P&R, Geel-West: 9.10 u.

We weten dat er nogal wat senioren zijn welke niet zelf over een wagen beschikken maar die wellicht graag aanwezig zijn. We willen, in de mate van het mogelijke, mee helpen om IEDEREEN naar Brussel te brengen in de karavaan!

Willen zij die graag MEE-RIJDEN hun namen en gewenste opstapplaats doorsturen naar ons vertrouwd adres: seniorenforumantwerpen@telenet.be.

Anderzijds: willen zij die ZELF RIJDEN en nog VRIJE PLAATSEN in hun wagen hebben dit ook laten weten, met vermelding van hoeveel vrije plaatsen en vertrekplaats. Ook in een bericht naar seniorenforumantwerpen@telenet.be .

Bijvoorbeeld:

“Louis Michel en Sophie Wilmes, meerijden, Geel P&R”
“Bart Somers, 4 plaatsen vrij, Mechelen”
.

Wij gaan dan zorgen dat “Bart Somers” 4 personen toegewezen krijgt en zullen de “zelf rijder” en de “mee rijders” daarvan verwittigen per mail.

Vriendengroepen die onderling zullen afspreken hoeven uiteraard dit niet te laten weten. Wat we willen voorkomen is dat iemand achterblijft en een ander omzeggens alleen in de wagen zit. In “samengestelde wagens” zijn mondmaskers en een goede ventilatie aanbevolen. We noemen dat solidariteit, we noemen dat kameraadschap, we noemen dat een vriendendienst. “Vlaanderen moet zichzelf bevrijden…” Afspraak op zondag 27 september aan de vertrekplaatsen: we rekenen op jullie allen!