Oosterweel: het spook van een verdwenen polderdorp

Oosterweel, de oude en nieuwe nachtmerrie van de Vlaamse regering


Een nieuwe aanbesteding voor de Scheldetunnel en de ringwerken op de Antwerpse linkeroever is noodzakelijk. En de Vlaamse regering mag zich niet verbergen achter het zogenaamd uitblijven van een Europese beslissing in het Oosterweeldossier. Dat blijkt volgens De Tijd uit het antwoord dat Europarlementslid Philippe de Backer (Open Vld) kreeg van EU-commissaris voor Interne Markt Michel Barnier.
De Europese Commissie “hoeft geen formele beslissing te nemen over de aanbesteding van het Oosterweelproject”, schrijft Barnier. In de technische discussies heeft de Commissie de aandacht van de Vlaamse autoriteiten enkel gevestigd op het “wettelijk kader waaraan moet worden voldaan”. “Bij die besprekingen kan niet vooruit gelopen worden op de uiteindelijke Vlaamse beslissing.”

Zoals algemeen bekend sloot de Vlaamse regering in 2009 een contract met het consortium Noriant voor de bouw van de Oosterweelverbinding.  Een jaar later werd er afgezien van een deel van de geplande werken, o.a. de Lange Wapperbrug (nvdr. de term “brug” is niet correct – het gaat om een viaductconstructie).  De Europese Commissie komt daardoor de het besluit dat de originele plannen gewijzigd, t.t.z. deels ingekort, deels vervangen, zijn en dat er om die reden een nieuwe aanbesteding aan de orde is.

EU-commissaris Barnier maakte tevens melding van een klacht van een concurrent van Noriant  over het verloop van de aanbesteding zodat een ‘regeling’ (lees ‘gefoefel’) tussen de EU en de Vlaamse regering mede door die klacht erg onwaarschijnlijk is.

Noriant zal het mislopen van het contract of het schrappen van de “brug” en een deel van het traject niet blauw-blauw laten.  Schadevergoedingen van om en nabij 1.3 miljoen euro werden genoemd.  Een welles-nietes spelletje volgde: geen recht op vergoeding, wel recht op vergoeding.  Die genoemde 1.3  miljoen zou de vergoeding zijn voor gepresteerde diensten zoals het sluiten van het contract met BAM en het indienen van bouwaanvragen.  Als het kind maar een naam heeft.  Kwestie van het Muyters niet te moeilijk te maken als hij aftrekbare kosten op de eindbalans van de Vlaamse regering moet boeken.

Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde tegen begin juli duidelijkheid over het dossier na een onderonsje met de EU-commissaris.  Nu werd alles “over het zomerreces getild” – da’s Wetstraatees voor uitstel tot in de herfst.

noriantA

Studio Rony

Wat er ook van zij, Noriant zal er niet armer van worden.  Wij wel.

FVE

2 gedachten over “Oosterweel: het spook van een verdwenen polderdorp

  1. Bij de vlaamse regering is het al niet beter dan bij de federale als het erop aan komt een besluit te nemen. Nu is het ” oosterweel-dossier” geen peulschil en zijn de flaters intussen in dat dossier niet meer te tellen. De aanbesteding zélf was al een miskleun op zich. Onduidelijkheid troef waardoor zelfs de aannemers, Noriant uitgezonderd, geen preciese offerte konden opmaken. Sommige bijkomende inlichtingen werden pas enkele dagen voor het indienen van de offerte meegedeeld, waardoor de concurrentie werd vervalst. In een openbare aanbesteding is dit quasi onmogelijk. Iedereen krijgt dezelfde inlichtingen op hetzelfde tijdstip. (hoewel ook daar nog wel achterpoortjes bestaan,) Maar in een “prijsvraag” (vorm van aanbesteding) zoals hier werd uitgeschreven is werkelijk om miserie vragen. Die is natuurlijk niet uitgebleven. Zeker nu de ganse aanbesteding op de helling werd gezet, nadat er reeds akkoorden werden gesloten. Over hoe de vlaamse regering die aanbesteding zal verder uitwerken, laat ik mij niet uit. Waar het hier om gaat : welke schadevergoedingen zullen er volgen. Wie denkt dat Noriant, indien er een nieuwe aanbesteding komt, de zaak afrondt met 1,2 miljoen euro …hij denke vlug iets anders. Vandaar dat Peeters er alles aan doet om Noriant een stuk van de werken te laten uitvoeren .

    citaat : “Peeters verwijst voor een reactie naar zijn interview met Radio 1. “Er zijn al een aantal technische vergaderingen met experts geweest en in september zijn er nog een aantal vergaderingen. Dan zit ik ook zelf samen met de commissaris”, zei hij daar. “Wij doen ook alles om ervoor te zorgen dat we de ondernemersgroep Noriant zeker een stuk van de werken kunnen geven. Om zeker te zijn dat we daarop achteraf van Europa geen commentaar krijgen, hebben we dat ook aangemeld. Wij doen er alles aan om dat op Europees niveau klaar te krijgen. Ik hoop dat we in september duidelijkheid krijgen van de commissaris. De Vlaamse regering zal dan haar verantwoordelijkheid nemen.”

    Dit duidt erop dat men bij de vlaamse regering er niet gerust op is. Noriant zal het zeker tot een proces laten komen met een schadeclaim van zowat 400 miljoen euro, als hen de opdracht niet laat uitvoeren . Uiteraard is het voor de aannemer ook afwachten wat de rechter beslist . Er zijn tal van uitspraken die in zulk geval de aannemer gelijk , maar ook ongelijk geven. Zulke uitspraak is van vele factoren (dossieropstelling) afhankelijk , maar ook van de interpretatie van de rechter. Maar in de regel heeft de aannemer, wanneer de werken werden toegewezen, recht op een schadevergoeding van 10 % van het oorspronkelijk contractbedrag.
    Verder zie ik niet hoe een dergelijk kontrakt , nu er discussie is gerezen, kan opgesplitst worden om een deel aan de aannemer te gunnen. Dat zou dan een primeur zijn waar de concurrentie zich waarschijnlijk niet zal bij neerleggen. Die lusten ook wel van die koek. Temeer daar er reeds klacht werd ingediend door de de concurrende bouwmaatschappijen.
    Peeters kan dan wel , nog maar eens, beloven de knoop in september door te hakken, de eerste steen is nog lang niet gelegd. Dit wordt zeker nog vervolgd !

Reacties zijn gesloten.