10 gedachten over “Ook de SP.a toont zich polyglot

 1. En, zoals Links altijd zegt: aanpassing en integratie moet van 2 kanten komen, dus Vlamingen: leer turks en arabisch, want binnen enkele jaren verschijnt verkiezingspropaganda ALLEEN nog in die talen.

 2. Het woord “factuur” is onvertaalbaar want het bestaat niet in het Turks. Bestaan wel in het Turks: pikken, ontvreemden, inbeslagnemen, zich toeëigenen…

 3. Maximumfactuur is zeer verklaarbaar voor onze cultuur-verrijkers, daar hun familieleden, al dan niet woonachtig in den Belgique, hier veelvuldig gebruik komen maken van onze ziekenhuizen, betaald door de sociale zekerheid. Als er dan gevraagd wordt, wie de factuur zal betalen, antwoorden ze onmiddellijk “no problème”.
  In de ziekenhuisgang wordt hun god dan nogmaals luidop geprezen.

 4. ISLAMISTISCHE IMMIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!

  Islamitische leiders en hun handlangers in Nederland financieren inbezitneming van Nederland door de moslims!

  Terwijl in Nederland wonende 2 miljoen moslims geen enkele binding hebben met de westerse cultuur en rechtsorde, gaan D66, PVDA, CDA en GL gewoon door met hun moordende migratie beleid die nog meer moslims trekt! islamitische organisaties worden zonder uitzondering gesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert. Elite stuurt de politie naar moskeeën!?
  Moslims proberen een gelovige, gematigd en vredelievend imago te presenteren, politie gaat ook naar hun moskeeën om veiligheid van de wijk te garanderen, niet andersom!. Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezen wegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristische activiteiten in die moskeen.
  Turkse premier Erdogan zegt weer dat de moslims na toetreding van Turkije en de grote gezinnen van moslims al heel snel de baas zullen zijn in Europa en ik denk dat hij gelijk heeft.
  En bij bijna alle oorlogen in de wereld zijn op een of andere manier wel moslims bij betrokken, mensen worden vermoord en gemarteld in de naam van Allah.En we hebben al meer dan 3100 moskeen veelal gesteund door extreme gelovige regimes die in eigen land nog geen Bijbel toe staan, en ook nog vaak haat prediken tegenover andersddenkenden en het verdoven westen.
  Erdogan samen met D66 en PVDA willen in Amsterdam een megamoskee bouwen, deze moskee zou capaciteit bieden voor 20 000 moslims.
  En een geloof aanhangen dat als het geen geloof was geweest waarschijnlijk allang verboden was geweest als criminele organisatie.Waar gelovigen geen handen geven aan vrouwen, eerwraak, mannelijke artsen en verplegers die worden afgetuigd omdat ze vrouwlief geholpen hebben en dat mag niet in deze vredelievende cultuur.Waar de vrouw nog minder waarde heeft dan een berggeit, en in de koran 450 passages van intolerantie staan.
  Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie, rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties.is het belangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief (en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandse democratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandse politieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee. 

  In Nederland wordt de immigratie van niet westerse, islamitische opvreters gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite, slechte bestuurders hebben grote belangen bij de anti-Nederlandse Moslim massa: naar schatting 2 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve Moslims!
  Een ieder kan aan zijn water voelen dat dit niet meer zonder slag of stoot omgekeerd kan worden. De volksvertegenwoordigers zijn meestal hoog opgeleide en intelligente mensen die wel degelijk weten wat er speelt in Nederland en de rest van Europa maar met de consensus van leugenachtigheid met elkaar zijn verbonden.
  En te laf zijn om hun nek uit te steken gaan zij deze onderwerpen als Immigratieproblematiek en etnisch daderschap uit de weg, maar bevorderen zij het middeleuwse beleid.
  Terwijl hele hordes moslimtuig wachten op het juiste moment door hun imam’s tijdens het vrijdag gebed aangesproken worden om de boel op een gewelddadige manier over te nemen.
  PVDA en GroenLinks ontmaskerd: D66 als nieuwe moslim katalysator!
  Marokkanen en Turken gebruiken islam als dekmantel: Ruim 74% van de groep Marokkaanse jongens tot 27 jaar is in aanraking geweest met politie en of justitie. Rechters en advocaten hebben zonder Marokkanen geen werk meer.!
  Marokkaanse moskeeën exporteren strijders voor de jihadistische oorlogen, er is een grote overschot aan de ratten…: slechte bestuurders laten deze anti- Nederlandse massa ongestoord hun gang gaan, politie en justitie is dus besmet geraakt met de islamitische ziekte….

  Enorme Plundering van Belastinggeld …
  Politie en justitie is dus dief van eigen portemonnee? Dat mensen uiteindelijk hun huis moeten verlaten om onder te duiken vanwege de terreur die door deze Marokkanen wordt uitgeoefend is diep treurig.
  Gelukkig slaagt de Nederlandse politie er nog wel in wat vooraf ingevulde aangifte formulieren klaar te leggen om aangifte te doen tegen Geert Wilders. 

  Dat kunnen ze heel erg goed.

  Het is immers overduidelijk dat de huidige Turkse Marokkaanse islam vooral een politieke doctrine van door misdadige groepen collectief aangewakkerde haat is tegen Nederland…
  Ze beweren dat ze gelovig zijn, zelfs in de gevangenissen eisen ze een moskee om 5 keer te bieden. deze geloof is dus een dekmantel voor het doel.!
  Het is volledig in strijd met het belang van onze vrije samenleving om zo’n in beginsel verwerpelijk systeem, dat er voornamelijk op uit is om onze verworven individuele rechten en vrijheden te elimineren, toe te staan en, sterker nog, van overheidswege te faciliteren. 

  Vriendelijke Groeten
  Victor Leman

 5. De speciale gezant van de Moslimlanden wordt nu A. Petchold.

  STEM ADVIES UIT TURKIJE !
  De Turkse overheid heeft zich weer rechtstreeks bemoeid met de EU verkiezingen. Met het oog op de komende EU verkiezingen roept Turkse ministerie van EU alle stemgerechtigde turken op om te gaan stemmen op de D66. Daarnaast zijn er  veel  Turken op de lijsten van PVDA, CDA. “Met onze voorkeurstemmen kunnen we onze landgenoten ….”  zegt de speciale EU Ministerie van Turkije. Er wordt door de Turkse staat voor D66 campagne gevoerd omdat D66 als beste partij  is die altijd achter de turken staat…!
  Ministerie van EU ; Turkije  heeft nu een speciale ministerie opgericht die zich alleen met de EU bezighoudt.  Ze doen weer een oproep om op D66 te stemmen.
  De belangrijkste is dat, volgens ministerie van EU, D66 is de beste partij die Turkse belangen behartigd en Turken  steunt in EU landen….
  D66 is primair voor de belangen van bureaucratische kaste in de Brusselse toren,,A. Pechtold gedraagt zich als een soort super gezant!
  islamist Erdogan wilt dus dat zijn 5. colonne op de D66 stemt. hij weet het goed dat Petchold de beste landverrader is:  D66 is directer en helder over het uitleveren van NL, Petchold is een goede sponsor …hij wilt Turkije binnen halen als Trojaanse paard!! D66 gaat voor deze Islamisten weg vrij maken.
  Turkse Islamisten vinden dat D66 kan beter met het uitknijpen van de bevolking en het misleiden van kiezers.
  Wat D66 betreft het alsmaar sjoemelen over de winst die het EU voor ons oplevert en opgeleverd heeft. Tot voor kort, cijfers van de PvdA dependance CPB de volle naakte financiële waarheid aan het licht heeft gebracht. En nu sprookje is uit?  De Europese verkiezingen dient geen enkel doel, het is alleen zakkenvullerij, weg met pechthold,,, pechtold is een vies mannetje die nu zijn bek dicht houdt en straks als d66 werkelijk gekozen word alles uit de kast haalt om maar dieper in de eu te komen zitten,,weg met die hele d66 club…
  Veel politici gedragen zich als de vertegenwoordigers van de Moslimlanden: ook de VVD,CDA en PvdA zijn allemaal voor de Bureaucratische EU, ze zijn bereid NL voor een habbekrats uit te verkopen aan de Brusselse parasieten.
  D66 NEEMT DE LEIDING VAN ISLAMISERING OVER!
  In Nederland wordt de immigratie van niet westerse, islamitische opvreters gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite, slechte bestuurders hebben grote belangen bij de anti-Nederlandse Moslim massa: naar schatting 2 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve Moslims!
  Een ieder kan aan zijn water voelen dat dit niet meer zonder slag of stoot omgekeerd kan worden. De volksvertegenwoordigers zijn meestal hoog opgeleide en intelligente mensen die wel degelijk weten wat er speelt in Nederland en de rest van Europa maar met de consensus van leugenachtigheid met elkaar zijn verbonden.
  En te laf zijn om hun nek uit te steken gaan zij deze onderwerpen als Immigratieproblematiek en etnisch daderschap uit de weg, maar bevorderen zij het middeleuwse beleid.
  Terwijl hele hordes moslimtuig wachten op het juiste moment door hun imam’s tijdens het vrijdag gebed aangesproken worden om de boel op een gewelddadige manier over te nemen.
  Mijnheer Pechtold (samen met Rutte en Samsom) is één van die heerszuchtige politici die ons willen knechten, het gaat gestaag en bijna onmerkbaar, maar het gebeurt.
  D66 en Alexander Pechtold. Kereltje Pechtold, zoals hij in de volksmond en de media vaak wordt genoemd, gaat Turkse moskeen bezoeken! Nederlandstalige inwoners, kan men tot zijn verbazing verkiezingsleuzen tegenkomen die in het Turks geschreven zijn, dit in ons eigen vaderlandje. Lezen we in Turkije ook verkiezingsleuzen in het Nederlands?
  D66 bijeenkomst in de gemeentehuis trok max. 2 moslims, maar in de moskee minimaal 600 moslims. Moslims willen dat de Nederlandse politieke partijen naar hun moskee komen, niet andersom.
  D66 is klaar? een zuivere bewijs van de politieke Islam. “gematigde” militanten zijn gepromoveerd…Ze willen duidelijk maken dat ze traditionele democratische instellingen niet meer serieus nemen…Oude politieke structuur en die nieuwe, met zijn mega moskeeën, lange minaretten, moskee met de namen dictators: ze zijn duidelijk gescheiden met elkaar. je ziet het hoe PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 politicus van de ene moskee naar de andere sprongen. Ze legitimeren Islamitische machtcentrums. De misvattingen zijn taai. In Nederland is de geest van de beschaving om zeep geholpen door een gevestigde orde die zich kennelijk bij de onvermijdelijke islamisering van het land heeft neergelegd en die voortdurend de waarheid op haar kop zet door de daders als slachtoffers te betitelen en zelfverdediging als opruiing. Oude garde vergeet dat de islam de grondslag van het hele beschaving per definitie verwerpt. Ze hebben maar niet door dat ze van harte meewerken aan hun eigen ondergang. Hoe naïef is de gedachte dat het in de ogen van de moslims een knieval, integratie kan bevorderen. 
  Een stem “TEGEN” D66 is zo vreselijk belangrijk voor de toekomst van ons eigen Nederland en de toekomst van onze kinderen. Laat uw stem horen, uw stem die u nog steeds in “Vrijheid” kunt gebruiken.
  In Oekraïne, Irak, Syrie, Afghanistan, Kenya, India, Somalie, Israël, Soedan en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan. Stop nu met de bouw van een Islamitische maatschappij in Nederland.

  In Nederland zijn de tegenstellingen nog groter dan b.v, In Irak, Afghanistan of Syrië waar Moslim sektes met geweld uit elkaar te gaan…Opmars van Nederland hatende massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden: deze steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort Probleemsteden gaan heten.
  MoslimStrijdgroepen van Syrië, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van de met Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren. ze zijn dus uiteindelijk betrokken bij de Internationale conflicten,dit zijn geen arme zielige gediscrimineerde jongens van A. Petchold meer.
   
  Het is overigens een schande dat veel gemeentebesturen mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast.
  In Rotterdam en Amsterdam hebben de bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 actief mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen.!!
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor Nederland. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Nederlandse gemeenten via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, gaan de Moslims gewoon door met de Islamisering van deze steden en op termijn wordt de situatie van Oekraïne of Syrië in Nederland onvermijdelijk!.
  Als voorbeeld: In de oude Comeniusschool komen een Islamitische gebedsruimte, een sportzaal voor vrouwen en mortuarium. Terwijl de buurtbewoners fel gekant waren tegen de moslimplannen, ging gemeente gewoon door met de plannen. Gemeente is zelf een grote probleem dus…!

  In Amsterdam komt er een grote westermoskee, tegen de wil van de bevolking: corrupte gemeente bestuur is vastberaden om de grootste moskee van hele EU in Amsterdam te bouwen! Corruptie en verraad, dat is in Amsterdam zeker het geval. De gemeente ging zelf de Moslims stimuleren en regelde meteen subsidie voor nieuw te bouwen Moslimkazerne via valse voorwendselen. Westermoskee, waar Cohen toen keihard voor lobbyde en waar de gemeente Amsterdam miljoenen wegschonk aan de enge, corrupte en criminele club Milli Görüs. Met een verkapte subsidie van 9 miljoen werd het begrotingstekort van MG gevuld.  Dit gebeurde doordat de gemeente de grond van MG kocht voor 6 miljoen, terwijl het slechts 4 miljoen waard was.  Onlangs werd bekend dat het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders met de Turkse moskeevereniging Milli Görüs een deal heeft gesloten waarbij het college onderhands een lening ten bedrage van 15 miljoen euro heeft verstrekt. Belasting maffia Milli Gorus heeft sinds jaren tachtig ongeveer 456 Miljoen Euro gekregen van gemeente Amsterdam.
  Milli Gorus is een verlenging van orthodoxe islamitische AKP partij. Het Turkse Diyanet en Milli Gorus controleren in Nederland wonende Turkse moslims. De imams van de Islamitische Stichting Nederland worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Het merendeel van de Turkse moskeeën in Nederland maken hiervan deel uit. De Turkse invloed is dus levensgroot aanwezig en totaal ongewenst en contra elke vorm van integratie. Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.
   
  ISLAMISTISCHE IMMIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!
  Islamitische leiders en hun handlangers in Nederland financieren inbezitneming van Nederland door de moslims!

  Terwijl in Nederland wonende 2 miljoen moslims geen enkele binding hebben met de westerse cultuur en rechtsorde, gaan D66, PVDA, CDA en GL gewoon door met hun moordende migratie beleid die nog meer moslims trekt! islamitische organisaties worden zonder uitzondering gesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert. Elite stuurt de politie naar moskeeën!?
  Moslims proberen een gelovige, gematigd en vredelievend imago te presenteren, politie gaat ook naar hun moskeeën om veiligheid van de wijk te garanderen, niet andersom!. Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezen wegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristische activiteiten in die moskeen.
  Turkse premier Erdogan zegt weer dat de moslims na toetreding van Turkije en de grote gezinnen van moslims al heel snel de baas zullen zijn in Europa en ik denk dat hij gelijk heeft.
  En bij bijna alle oorlogen in de wereld zijn op een of andere manier wel moslims bij betrokken, mensen worden vermoord en gemarteld in de naam van Allah. En we hebben al meer dan 3100 moskeen veelal gesteund door extreme gelovige regimes die in eigen land nog geen Bijbel toe staan, en ook nog vaak haat prediken tegenover andersdenkenden en het verdoven westen.
  Erdogan samen met D66 en PVDA willen in Amsterdam een megamoskee bouwen, deze moskee zou capaciteit bieden voor 20 000 moslims.
  Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie, rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties. is het belangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief (en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandse democratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandse politieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee. 

  In Nederland wordt de immigratie van niet westerse, islamitische opvreters gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite, slechte bestuurders hebben grote belangen bij de anti-Nederlandse Moslim massa: naar schatting 2 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve Moslims!
  Een ieder kan aan zijn water voelen dat dit niet meer zonder slag of stoot omgekeerd kan worden. De volksvertegenwoordigers zijn meestal hoog opgeleide en intelligente mensen die wel degelijk weten wat er speelt in Nederland en de rest van Europa maar met de consensus van leugenachtigheid met elkaar zijn verbonden.
  En te laf zijn om hun nek uit te steken gaan zij deze onderwerpen als Immigratieproblematiek en etnisch daderschap uit de weg, maar bevorderen zij het middeleeuwse beleid.
  Terwijl hele hordes moslimtuig wachten op het juiste moment door hun imam’s tijdens het vrijdag gebed aangesproken worden om de boel op een gewelddadige manier over te nemen.
  PVDA en GroenLinks ontmaskerd: D66 als nieuwe moslim katalysator!
  Marokkanen en Turken gebruiken islam als dekmantel: Ruim 74% van de groep Marokkaanse jongens tot 27 jaar is in aanraking geweest met politie en of justitie. Rechters en advocaten hebben zonder Marokkanen geen werk meer.!
  Marokkaanse moskeeën exporteren strijders voor de jihadistische oorlogen, er is een grote overschot aan de ratten…: slechte bestuurders laten deze anti- Nederlandse massa ongestoord hun gang gaan, politie en justitie is dus besmet geraakt met de islamitische ziekte….

  Enorme Plundering van Belastinggeld …
  Politie en justitie is dus dief van eigen portemonnee? Dat mensen uiteindelijk hun huis moeten verlaten om onder te duiken vanwege de terreur die door deze Marokkanen wordt uitgeoefend is diep treurig.
  Gelukkig slaagt de Nederlandse politie er nog wel in wat vooraf ingevulde aangifte formulieren klaar te leggen om aangifte te doen tegen Geert Wilders. 

  Dat kunnen ze heel erg goed.

  Het is immers overduidelijk dat de huidige Turkse Marokkaanse islam vooral een politieke doctrine van door misdadige groepen collectief aangewakkerde haat is tegen Nederland…
  Ze beweren dat ze gelovig zijn, zelfs in de gevangenissen eisen ze een moskee om 5 keer te bieden. deze geloof is dus een dekmantel voor het doel.!
  Het is volledig in strijd met het belang van onze vrije samenleving om zo’n in beginsel verwerpelijk systeem, dat er voornamelijk op uit is om onze verworven individuele rechten en vrijheden te elimineren, toe te staan en, sterker nog, van overheidswege te faciliteren. 
   
  Vriendelijke Groeten
  Victor Leman
   
   

 6.  A. Petchold, de nieuwe speciale gezant voor de Moslimlanden

  STEM ADVIES UIT TURKIJE !
  De Turkse overheid heeft zich weer rechtstreeks bemoeid met de EU verkiezingen. Met het oog op de komende EU verkiezingen roept Turkse ministerie van EU alle stemgerechtigde turken op om te gaan stemmen op de D66. Daarnaast zijn er veel Turken op de lijsten van PVDA, CDA. “Met onze voorkeurstemmen kunnen we onze landgenoten ….” zegt de speciale EU Ministerie van Turkije. Er wordt door de Turkse staat voor D66 campagne gevoerd omdat D66 als beste partij is die altijd achter de turken staat…!
  Ministerie van EU ; Turkije heeft nu een speciale ministerie opgericht die zich alleen met de EU bezighoudt. Ze doen weer een oproep om op D66 te stemmen.
  De belangrijkste is dat, volgens ministerie van EU, D66 is de beste partij die Turkse belangen behartigd en Turken steunt in EU landen….
  D66 is primair voor de belangen van bureaucratische kaste in de Brusselse toren,,A. Pechtold gedraagt zich als een soort super gezant!
  islamist Erdogan wilt dus dat zijn 5. colonne op de D66 stemt. hij weet het goed dat Petchold de beste landverrader is: D66 is directer en helder over het uitleveren van NL, Petchold is een goede sponsor …hij wilt Turkije binnen halen als Trojaanse paard!! D66 gaat voor deze Islamisten weg vrij maken.
  Turkse Islamisten vinden dat D66 kan beter met het uitknijpen van de bevolking en het misleiden van kiezers.
  Wat D66 betreft het alsmaar sjoemelen over de winst die het EU voor ons oplevert en opgeleverd heeft. Tot voor kort, cijfers van de PvdA dependance CPB de volle naakte financiële waarheid aan het licht heeft gebracht. En nu sprookje is uit? De Europese verkiezingen dient geen enkel doel, het is alleen zakkenvullerij, weg met pechthold,,, pechtold is een vies mannetje die nu zijn bek dicht houdt en straks als d66 werkelijk gekozen word alles uit de kast haalt om maar dieper in de eu te komen zitten,,weg met die hele d66 club…
  Veel politici gedragen zich als de vertegenwoordigers van de Moslimlanden: ook de VVD,CDA en PvdA zijn allemaal voor de Bureaucratische EU, ze zijn bereid NL voor een habbekrats uit te verkopen aan de Brusselse parasieten.
  D66 NEEMT DE LEIDING VAN ISLAMISERING OVER!
  In Nederland wordt de immigratie van niet westerse, islamitische opvreters gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite, slechte bestuurders hebben grote belangen bij de anti-Nederlandse Moslim massa: naar schatting 2 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve Moslims!
  Een ieder kan aan zijn water voelen dat dit niet meer zonder slag of stoot omgekeerd kan worden. De volksvertegenwoordigers zijn meestal hoog opgeleide en intelligente mensen die wel degelijk weten wat er speelt in Nederland en de rest van Europa maar met de consensus van leugenachtigheid met elkaar zijn verbonden.
  En te laf zijn om hun nek uit te steken gaan zij deze onderwerpen als Immigratieproblematiek en etnisch daderschap uit de weg, maar bevorderen zij het middeleuwse beleid.
  Terwijl hele hordes moslimtuig wachten op het juiste moment door hun imam’s tijdens het vrijdag gebed aangesproken worden om de boel op een gewelddadige manier over te nemen.
  Mijnheer Pechtold (samen met Rutte en Samsom) is één van die heerszuchtige politici die ons willen knechten, het gaat gestaag en bijna onmerkbaar, maar het gebeurt.
  D66 en Alexander Pechtold. Kereltje Pechtold, zoals hij in de volksmond en de media vaak wordt genoemd, gaat Turkse moskeen bezoeken! Nederlandstalige inwoners, kan men tot zijn verbazing verkiezingsleuzen tegenkomen die in het Turks geschreven zijn, dit in ons eigen vaderlandje. Lezen we in Turkije ook verkiezingsleuzen in het Nederlands?
  D66 bijeenkomst in de gemeentehuis trok max. 2 moslims, maar in de moskee minimaal 600 moslims. Moslims willen dat de Nederlandse politieke partijen naar hun moskee komen, niet andersom.
  D66 is klaar? een zuivere bewijs van de politieke Islam. “gematigde” militanten zijn gepromoveerd…Ze willen duidelijk maken dat ze traditionele democratische instellingen niet meer serieus nemen…Oude politieke structuur en die nieuwe, met zijn mega moskeeën, lange minaretten, moskee met de namen dictators: ze zijn duidelijk gescheiden met elkaar. je ziet het hoe PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 politicus van de ene moskee naar de andere sprongen. Ze legitimeren Islamitische machtcentrums. De misvattingen zijn taai. In Nederland is de geest van de beschaving om zeep geholpen door een gevestigde orde die zich kennelijk bij de onvermijdelijke islamisering van het land heeft neergelegd en die voortdurend de waarheid op haar kop zet door de daders als slachtoffers te betitelen en zelfverdediging als opruiing. Oude garde vergeet dat de islam de grondslag van het hele beschaving per definitie verwerpt. Ze hebben maar niet door dat ze van harte meewerken aan hun eigen ondergang. Hoe naïef is de gedachte dat het in de ogen van de moslims een knieval, integratie kan bevorderen. 
  Een stem “TEGEN” D66 is zo vreselijk belangrijk voor de toekomst van ons eigen Nederland en de toekomst van onze kinderen. Laat uw stem horen, uw stem die u nog steeds in “Vrijheid” kunt gebruiken.
  In Oekraïne, Irak, Syrie, Afghanistan, Kenya, India, Somalie, Israël, Soedan en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan. Stop nu met de bouw van een Islamitische maatschappij in Nederland.

  In Nederland zijn de tegenstellingen nog groter dan b.v, In Irak, Afghanistan of Syrië waar Moslim sektes met geweld uit elkaar te gaan…Opmars van Nederland hatende massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden: deze steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort Probleemsteden gaan heten.
  MoslimStrijdgroepen van Syrië, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van de met Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren. ze zijn dus uiteindelijk betrokken bij de Internationale conflicten,dit zijn geen arme zielige gediscrimineerde jongens van A. Petchold meer.

  Het is overigens een schande dat veel gemeentebesturen mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast.
  In Rotterdam en Amsterdam hebben de bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 actief mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen.!!
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor Nederland. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Nederlandse gemeenten via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, gaan de Moslims gewoon door met de Islamisering van deze steden en op termijn wordt de situatie van Oekraïne of Syrië in Nederland onvermijdelijk!.
  Als voorbeeld: In de oude Comeniusschool komen een Islamitische gebedsruimte, een sportzaal voor vrouwen en mortuarium. Terwijl de buurtbewoners fel gekant waren tegen de moslimplannen, ging gemeente gewoon door met de plannen. Gemeente is zelf een grote probleem dus…!

  In Amsterdam komt er een grote westermoskee, tegen de wil van de bevolking: corrupte gemeente bestuur is vastberaden om de grootste moskee van hele EU in Amsterdam te bouwen! Corruptie en verraad, dat is in Amsterdam zeker het geval. De gemeente ging zelf de Moslims stimuleren en regelde meteen subsidie voor nieuw te bouwen Moslimkazerne via valse voorwendselen. Westermoskee, waar Cohen toen keihard voor lobbyde en waar de gemeente Amsterdam miljoenen wegschonk aan de enge, corrupte en criminele club Milli Görüs. Met een verkapte subsidie van 9 miljoen werd het begrotingstekort van MG gevuld. Dit gebeurde doordat de gemeente de grond van MG kocht voor 6 miljoen, terwijl het slechts 4 miljoen waard was. Onlangs werd bekend dat het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders met de Turkse moskeevereniging Milli Görüs een deal heeft gesloten waarbij het college onderhands een lening ten bedrage van 15 miljoen euro heeft verstrekt. Belasting maffia Milli Gorus heeft sinds jaren tachtig ongeveer 456 Miljoen Euro gekregen van gemeente Amsterdam.
  Milli Gorus is een verlenging van orthodoxe islamitische AKP partij. Het Turkse Diyanet en Milli Gorus controleren in Nederland wonende Turkse moslims. De imams van de Islamitische Stichting Nederland worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Het merendeel van de Turkse moskeeën in Nederland maken hiervan deel uit. De Turkse invloed is dus levensgroot aanwezig en totaal ongewenst en contra elke vorm van integratie. Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.

  ISLAMISTISCHE IMMIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!
  Islamitische leiders en hun handlangers in Nederland financieren inbezitneming van Nederland door de moslims!

  Terwijl in Nederland wonende 2 miljoen moslims geen enkele binding hebben met de westerse cultuur en rechtsorde, gaan D66, PVDA, CDA en GL gewoon door met hun moordende migratie beleid die nog meer moslims trekt! islamitische organisaties worden zonder uitzondering gesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert. Elite stuurt de politie naar moskeeën!?
  Moslims proberen een gelovige, gematigd en vredelievend imago te presenteren, politie gaat ook naar hun moskeeën om veiligheid van de wijk te garanderen, niet andersom!. Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezen wegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristische activiteiten in die moskeen.
  Turkse premier Erdogan zegt weer dat de moslims na toetreding van Turkije en de grote gezinnen van moslims al heel snel de baas zullen zijn in Europa en ik denk dat hij gelijk heeft.
  En bij bijna alle oorlogen in de wereld zijn op een of andere manier wel moslims bij betrokken, mensen worden vermoord en gemarteld in de naam van Allah. En we hebben al meer dan 3100 moskeen veelal gesteund door extreme gelovige regimes die in eigen land nog geen Bijbel toe staan, en ook nog vaak haat prediken tegenover andersdenkenden en het verdoven westen.
  Erdogan samen met D66 en PVDA willen in Amsterdam een megamoskee bouwen, deze moskee zou capaciteit bieden voor 20 000 moslims.
  Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie, rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties. is het belangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief (en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandse democratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandse politieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee. 

  In Nederland wordt de immigratie van niet westerse, islamitische opvreters gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite, slechte bestuurders hebben grote belangen bij de anti-Nederlandse Moslim massa: naar schatting 2 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve Moslims!
  Een ieder kan aan zijn water voelen dat dit niet meer zonder slag of stoot omgekeerd kan worden. De volksvertegenwoordigers zijn meestal hoog opgeleide en intelligente mensen die wel degelijk weten wat er speelt in Nederland en de rest van Europa maar met de consensus van leugenachtigheid met elkaar zijn verbonden.
  En te laf zijn om hun nek uit te steken gaan zij deze onderwerpen als Immigratieproblematiek en etnisch daderschap uit de weg, maar bevorderen zij het middeleeuwse beleid.
  Terwijl hele hordes moslimtuig wachten op het juiste moment door hun imam’s tijdens het vrijdag gebed aangesproken worden om de boel op een gewelddadige manier over te nemen.
  PVDA en GroenLinks ontmaskerd: D66 als nieuwe moslim katalysator!
  Marokkanen en Turken gebruiken islam als dekmantel: Ruim 74% van de groep Marokkaanse jongens tot 27 jaar is in aanraking geweest met politie en of justitie. Rechters en advocaten hebben zonder Marokkanen geen werk meer.!
  Marokkaanse moskeeën exporteren strijders voor de jihadistische oorlogen, er is een grote overschot aan de ratten…: slechte bestuurders laten deze anti- Nederlandse massa ongestoord hun gang gaan, politie en justitie is dus besmet geraakt met de islamitische ziekte….

  Enorme Plundering van Belastinggeld …
  Politie en justitie is dus dief van eigen portemonnee? Dat mensen uiteindelijk hun huis moeten verlaten om onder te duiken vanwege de terreur die door deze Marokkanen wordt uitgeoefend is diep treurig.
  Gelukkig slaagt de Nederlandse politie er nog wel in wat vooraf ingevulde aangifte formulieren klaar te leggen om aangifte te doen tegen Geert Wilders. 

  Dat kunnen ze heel erg goed.

  Het is immers overduidelijk dat de huidige Turkse Marokkaanse islam vooral een politieke doctrine van door misdadige groepen collectief aangewakkerde haat is tegen Nederland…
  Ze beweren dat ze gelovig zijn, zelfs in de gevangenissen eisen ze een moskee om 5 keer te bieden. deze geloof is dus een dekmantel voor het doel.!
  Het is volledig in strijd met het belang van onze vrije samenleving om zo’n in beginsel verwerpelijk systeem, dat er voornamelijk op uit is om onze verworven individuele rechten en vrijheden te elimineren, toe te staan en, sterker nog, van overheidswege te faciliteren. 
   
  Vriendelijke Groeten
  Victor Leman
   
   

 7. Geen banen maar wel moslimfundamentalisten in de grootst mogelijke aantallen naar Nederland.

  Waarom heeft de Saudi’s bedreiging de hoogste prioriteit voor het D66, VVD, CDA, de PvdA en Groen Links?. Het biedt Nederland geen enkel economisch voordeel dat niet even goed kan worden behaald door een handelsverdrag of bondgenootschap.
  Rutte en Timmerman moeten weer alles accepteren wat hen wordt voorgelegd door de dictators! VVD- PvdA–D66-GL en CDA zijn een pot nat. Allen blijven loyaal aan de ergste dictators van de aarde…! 
  D66, PVDA, CDA, Groenlinks en VVD zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei verdragen met die dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. Ze hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze al die dictatoriale regimes die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat.
  Geen Rutte banen, maar meer Moslims.!

  Geen banen maar wel moslimfundamentalisten in de grootst mogelijke aantallen naar Nederland. De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk. 

  Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de olie sheks om te emigreren en de gehele wereld te onderwerpen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde Nederlandse politieke partijen zoals, D66, PVDA, VVD, CDA en GL en kerken, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.

  De verdwaasde ideologen van de kerken en politiek slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven.

  Behalve het islamistisch belang is er ook sprake van een groot economisch belang omdat alle moslimlanden een grote economisch onderontwikkelde analfabete overbevolking van ongeschoolde moslimfundamentalisten naar Europa kunnen laten overbrengen en daar laten onderhouden door de al overbelaste Europese belastingbetaler.

  Miljoenen islamitische uitkeringstrekkers wachten op een ware invasie… De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. Dit soort immigranten kost Nederland tientallen miljarden en straks een veelvoud daarvan per jaar, nog afgezien van de ontstane maatschappelijke ontwrichting en verpaupering.

  Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het zo doorgaat, bestaat Nederland over 15 jaar niet meer! zie de naamgeving van de nieuwe generaties: 98% van de nieuw geborenen krijgen de namen van de islamitische krijgsheren: mohammed, ali, ahmad, mehmet enz.. enz..! Daar er nu al 2 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit dat soort landen in ons hele kleine land zijn zou de overheid zich de grootst mogelijke zorgen moeten maken en maatregelen nemen tegen een verdere toename.

  Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici en kerken in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking manipuleren voor de Saudi’s handels leugens ? Hebben de miljoenen Moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.

  Sluipende islamitische inbezitneming van land gaat gewoon door…
  Import Moslims proces van de jaren tachtig is uiteindelijk resulteert in het export van moslim strijders uit Nederland. Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeiden Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters! Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslim strijdgroepen werven steeds intensiever onder deze moslimjongeren.
  Er vertrekken steeds meer van deze Jihad strijders naar de conflictgebieden, om te vechten tegen de internationale vijand!

  Maar ondanks dit alles blijft onze regering tienduizenden Moslims in de Nederland binnenlaten uit landen die broeinesten zijn van radicaal-islamitische militanten. Deze moslims worden toegevoegd aan de groeiende islamitische invloed in het land. We weten dat het een feit is dat het aan veel geradicaliseerde moslims is toegestaan om hier in Nederland een veilige haven te hebben. In feite hebben sommigen van hen bewezen actief Nederlandse bekeerlingen te werven en te radicaliseren.
  In Oekraïne, Irak, India, Israël, Soedan en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan. Stop nu met de bouw van een Islamitische maatschappij in Nederland.
  In Nederland zijn de tegenstellingen juist groter dan b.v, In Irak of Syrië die Moslim sektes met geweld uit elkaar te gaan…Opmars van Nederland hatende massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden: deze steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort Probleemsteden gaan heten. MoslimStrijdgroepen van Syrië, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van deze georganiseerde Moslims. 
  Het is overigens een schande dat veel gemeentebesturen mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast.
  In Rotterdam en Amsterdam hebben de bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 actief mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen.!
  Zolang Nederlandse gemeenten via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, gaan de Moslims gewoon door met de Islamisering van deze steden en op termijn wordt de situatie van Oekraïne of Syrië in Nederland onvermijdelijk!

  Vriendelijke  Groeten

  Victor Leman

 8. EU LEIDERS EN HUN JIHADISTEN.

  BIJ DE EU VERKIEZINGEN HEEFT EU BENDE 2 BELANGRIJKE WAPENS INGEZET:

  1. In Nederland werden de EU verkiezingen eerder gehouden? Voor een mogelijke manipulatie genoeg ruimte dus. Valse Exit poll toestanden waren klaarblijkelijk een opzet…, hiermee probeerden ze de rest van EU volkeren te demoraliseren… Anti- Democratische EU klik wilde met deze tactiek hele stemming in de rest van Europa te beïnvloeden.

  2. Op 22 Mei waren goed georganiseerde Jihadstrijders in Amsterdam. Na de verkiezing rijden ze naar Brussel…Aanslag in Brussel was in de context van EU campagne uitgevoerd. Anti-Joodse aanslag was zeker door de machthebbers van EU bedacht. De Franse politie heeft deze man per toeval gearresteerd voor de aanslag bij het Joods Museum in Brussel. Het gaat om een moslimstrijder, die in een moskee opgeleid werd en vervolgens naar Syrie was verzonden….
  Zoals ik eerder (28 Mei) al gezegd heeft deze Jihadstrijder banden met de corrupte EU leiders die Europa willen Islamiseren. Hij is daar getraind om zoveel mogelijk mensen in zo’n kort mogelijke tijd te vermoorden… waar hij vervolgens de eerste brute antisemitische moord in tijden heeft gepleegd. U kunt zich ongetwijfeld nog heugen dat de laatste antisemitische aanval voor deze in Brussel ook gepleegd werd door een moslim die de stemming van EU verkiezingen wilde beïnvloeden, opdrachtgever zit nog steeds in de toren van Brussel!

  TIMMERMAN IN DE HOOFDROL!

  Na de aanslag begon Timmerman meteen: …” Antisemitisme, racisme, discriminatie en islamofobie “bedreigen het Europese project”. en ook een neppe betoog tegen vreemdelingenhaat. “Die neiging moeten we gezamenlijk onderdrukken.” Timmermans noemde antisemitisme een uiting van “één van de donkerste delen van de Europese ziel”.
  dus volgens hem de gewone EU burger is schuldig, niet hij met zijn Jihadstrijders!!

  Let op, met deze uitspraak wilde hij de Jihadistische actie als wapen gebruiken om zijn tegenstanders te bestrijden..
  Zijn betoog kreeg steun en applaus van de Kamer en premier Mark Rutte.
  En dan nu de werkelijkheid:
  Terwijl de hedendaagse vorm van anti-semitisme die het meest dodelijk is, is van Arabische en islamitische afkomst, gesteund en gefinancierd door de huidige EU leiders. Door Frans Timmermans zelf dus. Van ons geld.
  De autoriteiten in de westerse landen zijn direct verantwoordelijk voor deze moordpartijen. En alles wordt onder de pet gehouden want stel je toch eens voor dat de waarheid bekend wordt.
  Bende is bang voor de Europese sceptische partijen die minder Europa willen. En dat wil de Europese elite niet. Daarom wordt er met modder gegooid en wordt iedere kiezer voor anti- Semitisch, extreem Rechts en racist uitgemaakt. Over de extremisten gesproken, maar nu zijn ze zelf extremist geworden, met hun Jihadisten samen brengen ze hele Europa in gevaar! Bovendien heeft dit Europa heel foute vrienden. Saudi Arabië, Katar, Jordanië, Libische clans, Hamas en Hezbollah, Somalische bendes etc..

  Jihadisten worden juist opgeleid en gefinancierd door de beste vrienden van deze EU leiders(Saudi Arabië, Katar etc..). Jihadisten gebruiken EU landen als uitvalbasis, hebben speciale privileges. Ze worden nergens geweerd; ze komen binnen en gaan ze ook gewoon door…! Tot nu toe is er geen enkele Jihadist het land uitgezet!?
  Zo is dit Europa en zeker haar bewindvoerders geil naar de islam toe. Dit Europa zet graag haar grenzen open voor moslims uit Afrika.
  Onze samenleving wordt vergiftigd en besmeurd door deze met zeer foute bedoelingen ons land binnen geslopen zijnde lieden. Bloedzuigers, Profiteurs, op kosten van de werkende Nederlanders! Schaamteloos! Kennen ze eigenlijk wel een schaamtegevoel?
  Deze uitbuiters, die niks bijdragen aan onze samenleving, dienen terstond verwijderd te worden. Tot welzijn van ons eigen land en volk!

Reacties zijn gesloten.