8 gedachten over “Openbaring

 1. Eigenaardig – of juist niet? – is dat het “allochtoon blijven” alleen voor islamieten en/of hun broed blijkt te zijn. Grieken, Hongaren, Italianen, Amerikanen, Russen, Oekraïners, Spanjaarden enz. smelten na een generatie gewoon samen met de rest van de samenleving.

 2. Omgaan verboden voor moslims met niet-moslims in de islam
  “Niet te laten de gelovigen de ongelovigen als beschermers.” Surah 3:28 “jullie die geloven, behalve dat het sluit geen vriendschap met jou.” Soera 3:118 “Zij wensen dat je zal geloven als ze niet geloofden, en dat je gelijk aan hen zijn. Nemen, maar geen van hen als een vriend. “Surah 4:89” Gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden. “Soera 4:144″ Gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. ” Soera 5:51 “Doe niet de ongelovigen voor vrienden.” Surah 05:57 “Er is geen god dan Hij: en afwijken van degenen die Hem metgezellen geven.” Soera 6:106

 3. Montasser Aldi schrijft een doctoraat ? Ik heb de indruk dat hij zijn lagere school nog niet heeft afgemaakt . Wat die staat te lullen past evenwel perfect bij Knack. Wat mij ook opvalt is aan het einde van dat testikel , heu artikel ” Neem nu een supervoordelig abonnement op Knack” …..God zal het U lonen , of … nog extra voordelen als U allochtoon bent….staat er niet bij !
  Ge moet maar durven dergelijke onzin te publiceren . Zij blijven bewust allochtoon ,dank zij hun opvoeding en hun apartheidspolitiek . Wij zijn en blijven in hun ogen “ongelovigen” Ik herinner mij hoe ze luid toeterend door de straten van Brussel reden toen ” hun” succes op de Twin Towers bekend werd ! en daan verschieten ze ervan……….Ze voelen zich slecht in onze samenleving ! Wie weerhoudt hun terug te keren naar hun landen waar ze zich zoveel beter kunnen voelen. Ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt ? raar , hoe zou dat komen . Indertijd in dancings , de oorden van westers zedelijk verval en alcohol ,aan de ingang borden met ” Interdit aux Nord Afrricains” Hoe zou dat komen en dat is zoveel Jaren geleden.

 4. Vervolg van mijn reactie , per ongeluk op het verkeerd knopje gedrukt !

  Het feit dat ze graag naar Syrie gaan , niet , zoals wij indertijd “wij reizen om te leren” Neen zij gaan om te vechten , ondanks de Umma die van hun allemaal broeders maakt . Het bewijst hoe primitief hun geest is en hoe groot hun integratie is in onze maatschappij . In zijn betoog naar het zoeken van oplossingen voor het welzijn van zijn naamgenoten rept hij geen woord over het terugsturen van de baardachtige Islam wezens . Zij hebben volgens hem een slechte invloed,, vermoedelijk een conclusie na maandenlang wetenschappelijk onderzoek . Mogelijk had hij dat voorstel opgenomen in zijn schrijfsels ,maar als er van minister Milket een kiekje wordt gemaakt naast dergelijk exemplaar wordt dat natuurlijk ambetant en tensslotte….. het zijn en blijven broeders!
  Voila ! mijn doctoraat is af

 5. Het hilarische is dat die uitspraak kwam van het Antwerps stadsbestuur onder leiding van socialist Janssens.
  De definitie van allochtoon volgens de stad Antwerpen.

  ”Zijn allochtoon – alle mensen met een vreemde nationaliteit behalve West-Europeanen, en ook Belgen met een vreemde voor én achternaam.”
  Hun definitie van allochtoon kwam er wel om een examen uit te schrijven dat op maat gemaakt was van allochtonen.

  Velen zullen zich nog wel herinneren dat bij een selectieproef voor ongeschoolde arbeider bij de stad Antwerpen slechts 3% van de allochtonen slaagden, een dikke streep door het diversiteitsprogramma van de stad.

  De stad die zeer verveeld zat met de zaak zocht en vond een oplossing.
  Gewoon de ”moeilijkheidsgraad” van de selectieproeven verlagen en klaar was kees.

  Eerst moest men natuurlijk bepalen wie allochtoon is, kwestie van op voorhand te weten wie men bij de selectieproeven moest bevoordelen.
  Hoe dat bevoordelen in de praktijk werkt kom ik later nog wel op terug.

  Eerst de definitie van allochtoon volgens de stad Antwerpen.

  Zijn allochtoon – alle mensen met een vreemde nationaliteit behalve West-Europeanen, en ook Belgen met een vreemde voor én achternaam.

  Medio 2007 werd dan een alternatieve selectieprocedure voor 153 straatvegers opgestart die fundamenteel totaal anders was dan de standardproeven.
  De vacature werd bekendgemaakt bij allerlei ”toelatingsorganisaties” voor allochtonen.

  Autochtonen en allochtonen van West-Eurpese afkomst moesten het zelf maar uitzoeken dus.

  En dan zijn we nu op het punt gekomen hoe die proeven gemakkelijker te maken.
  Bij het débacle van die vorige selectieproef waar slechts 3% allochtonen slaagden had men ondervonden dat het grootste probleem de kennis van het Nederlands was.
  Dus zelfs allochtonen van de derde of vierde generatie beheersen nog altijd niet voldoende de taal om in een proef voor ongeschoolde arbeider te slagen.

  Maar ook hier had de stad Antwerpen, vindingrijk als ze is, een oplossing voor gevonden. Hét ei van colombus!!!!
  We schaffen toch gewoon het schriftelijk examen af – geen taalkennis meer nodig – en voor het minimale schriftelijk deel waar we wettelijk niet onderuit kunnen, werken we met prentjes.

  Dat met prentjes werken kan je vergelijken met wat wij zeggen tegen iemand die het na langdurig uitleggen nog niet begrepen heeft:

  eddet verston of moetek der een tekeningske bij maken?

  Maar na al die maatregelen was men natuurlijk nog niet zeker van de slaagkansen van genoeg allochtonen.
  Dus nu het aspect bevoordelen waar ik het in ‘t begin van mijn post over had.

  Om zeker te zijn dat de jury geen ”verkeerde” beslissingen nam kregen alle juryleden een cursus diversiteit.

  Maw – de jury moest niet kijken of de antwoorden juist waren,maar wel of het antwoord afkomstig was van de juiste doelgroep – allochtonen.

  Het is eigenlijk onnodig te vermelden dat het streefcijfer van geslaagde allochtonen gehaald werd.
  En dan durft de stad na al dat gesjoemel nog zeggen dat ze daar trots op zijn.

  De allochtonentewerkstelling aan de haven is voor de stad Antwerpen ook nog een pijnpunt dat ze willen oplossen.
  Daar zijn de belangrijkste obstakels een diploma en ervaring. Op korte termijn worden die voorwaarden herbekeken en versoepeld

  Dat door gemis aan ervaring/diploma in een gevaarlijk beroep als havenarbeider er mogelijk meer accidenten kunnen gebeuren zal de stad Antwerpen blijkbaar een zorg wezen, als er maar genoeg allochtonen aan het werk zijn daar.

  En dan komt nu de uitsmijter van hypocrisie.

  ” De stad selecteert de beste man of vrouw voor de job. De belastingbetaler heeft daar recht op. DE LAT MAG NIET NAAR BENEDEN”.

  • Zouden die aanpassingen om de slaagkansen te vergroten ook van toepassing geweest zijn op het huidig bestuur ?

   • Dat weten we niet. Daarom ook de vraag aan de lezers of de genoemde positieve discriminatie en definitie van allochtoon nog steeds in gebruik is.

 6. potverdorie de geschiedenis herhaalt zich ! t’s mijne computer niet ,die heeft het laten afweten , er zitten te veel Golfcomputerbrekers in. Tot slot Mon-Tasser zou beter een boek schrijven naar het voorbeeld van Dr Spock . Hoe voedt ik mijn Mohametjes op in een westerse wereld , met respect voor hun cultuur en levenswijze !

Reacties zijn gesloten.