Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Migratiepact nergens te bekennen

Voorzitter, collega’s,

Ik zou hier vandaag de Europese Raad ter verantwoording willen roepen. De Europese Commissie heeft op 23 september een zogenaamd Migratiepact van de Europese Unie aan de pers voorgesteld. Maar de Europese Raad die de lidstaten vertegenwoordigt heeft aanvaard dat Charles Michel en het Duitse Voorzitterschap dit hebben weggehouden van de agenda van Europese top van zowel 2 oktober als die van 15 oktober aanstaande.

Migratiepact nergens te bekennen. Overigens ook in het Europees Parlement heeft de meerderheid het Migratiepact uit de plenaire debatten geweerd. Dat u allemaal dit pact uit de aandacht wil houden is absoluut niet normaal en is absoluut onaanvaardbaar. Migratie is immers hèt topthema bij uitstek voor de burgers in de lidstaten die u moet vertegenwoordigen.

Collega’s, vorige zaterdag is in deze zaal tijdens een bijeenkomst van het Belgische Parlement een nieuwe Belgische regering geïnstalleerd. De vorige regering was eind oktober 2018, bijna twee jaar geleden, gevallen over het Migratiepact van de Verenigde Naties, dat tegen de wil van zijn regering namens België werd ondertekend door Charles Michel.

Wat de bevolking denkt over dat Migratiepact is inmiddels bekend. Het Vlaams Belang, mijn partij, dat zich verzette tegen dat Migratiepact kwam terug hier, in het Europees Parlement met drie keer zoveel zetels als voorheen.

Uw Migratiepact ligt in dezelfde globalistische lijn: verbaal de zogenaamde terugkeer van vreemdelingen omarmen, maar in de praktijk goochelen met het begrip solidariteit totdat de doorstroming van migranten richting onze lidstaten een heuse distributie van migranten wordt, met een dwang op de lidstaten om desnoods tegen hun wil, uw migranten op te nemen op basis van een asielconcept dat compleet achterhaald is en misbruikt wordt.

Ik roep hier de Raad op om het verzet tegen dit Migratiepact van de Europese Unie meteen op de agenda te plaatsen. Enough is enough!

De bevolking van de EU wil niet méér maar minder immigratie, niet méér maar minder open grenzen. Stop – naar het woord van Victor Orban – deze globalistische waanzin.

Gerolf Annemans