Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Met deze woorden heb ik in Straatsburg uitgelegd waarom ik tegen Lagarde hebt gestemd aan het hoofd van de onzalige Europese Centrale Bank.

“Dames en Heren collega’s van de niet meer EPP-Socialistische bi-partite meerderheid maar van de inmiddels tri-partite meerderheid in dit Europees Parlement,


U hebt ondanks die uitbreiding met allerlei kunstgrepen uw Frans-Duitse aanduidingen van de EU topposities slechts met de hakken over de sloot door dit parlement gesleept. Voor de Macron-vondst Ursula Von der Leyen hebt u zelfs de 5Stelle in uw meerderheidsspel betrokken, ja, zelfs aan een substantieel deel van de Polen uit de ECR heeft zij haar nipte verkiezing te danken.

Een van de sleutels van uw wankele meerderheid is de eveneens aanduiding van uw ECB-voorzitter in de persoon van mevrouw Lagarde. Wat we zeker nu al weten is dat zij een slaaf zal zijn van uw onrealistisch eurozone-beleid. Zij zegde de heropstart van het helicoptergeld door Draghi blindelings te zullen steunen zodat u, dames en heren van de meerderheid, dit continent verder onder schulden en vooral staatsschulden zult kunnen bedelven en Mevrouw Lagarde onder uw applaus, dat steeds meer begint te klinken als het orkest op de Titanic.
Wij zullen tegen stemmen.”

Bij gebrek aan beeldmateriaal van bovenstaande tussenkomst, voegen we nog deze van Derk-Jan Eppink eraan toe. Niet dat het enige indruk maakte, Lagarde kwam zelfs niet opdagen toen zij meerderheid vs. minderheid verkozen werd. Lees hier waarom zij o.a. niet geschikt is voor het ambt.