“Onmisbare VSA”…

… hebben geen last van valse bescheidenheid!

“Let me say that we are doing everything possible so that American men and women in uniform do not have to go out there again… But if we have to use force, it is because we are America; we are the indispensable nation. We stand tall and we see further than other countries into the future, and we see the danger here to all of us. I know that the American men and women in uniform are always prepared to sacrifice for freedom, democracy and the American way of life.”

Vert.: “Sta me toe te zeggen dat we alles doen opdat Amerikaanse mannen vrouwen in uniform niet opnieuw erop uit moeten gaan… Echter, als we geweld moeten gebruiken, dan is dat omdat we Amerika (VSA) zijn; wij zijn de onmisbare natie. Wij staan pal en we zien verder in de toekomst dan andere landen en we zien hier het gevaar voor ons allemaal. Ik weet dat de Amerikaanse mannen en vrouwen in uniform altijd bereid zijn zich op te offeren voor vrijheid, democratie en de Amerikaanse levensstijl.”

Met dit citaat van Madeleine Albright, voormalig VSA minister van binnenlandse zaken, wordt de lezer duidelijk gemaakt hoe de VSA in de spiegel kijken. Zij beschouwen zichzelf als essentieel in het wereldgebeuren, zij zien zichzelf als leider, als redder, als leraar, als visionair, als bestraffer, als jury, als scherprechter… als almachtige god op aarde. Het dateert van februari 1998 tijdens een gesprek met anker Matt Lauer in de Today show op NBC. Ze keerde toen net terug van een M.O.-reis, waar ze zich onledig had gehouden met het overwegen van een mogelijke Irak-oorlog tegen Sadam Hoessein.

Op het einde van het gesprek vroeg Lauer haar: “Wilt u voor mij met de ouders van Amerikaanse mannen en vrouwen gaan praten die binnenkort zullen gevraagd worden zich in gevaar te begeven en die het gevoel zullen hebben dat de meeste andere landen van de wereld stilletjes aan de kant blijven staan terwijl de VSA opnieuw gevraagd worden de puinhoop op te ruimen voor de rest van de wereld?”

In 1998 was er niets vreemds aan de pretentie van de VSA dat zij verder zagen dan eender welke andere natie en dat de VSA, “de laatste supermacht op de planeet” inderdaad de énige onmisbare natie was op aarde. In de daarop volgende jaren zouden Amerikaanse politici en overheid – presidenten inbegrepen – over de VSA spreken als het énige, echte, overgebleven “buitengewoon” land op aarde – en dit zelfs zonder de intentie te willen snoeven en over het VSA leger als “de grootste strijdkracht voor menselijke bevrijding die de wereld ooit gezien heeft” (George W. Bush) of “de allerbeste strijdkracht die de wereld ooit gekend heeft” (Barack Obama).

https://1997-2001.state.gov/statements/1998/980219a.html

In 2015 probeert Madeleine Albright haar uitspraak “onmisbare natie” af te zwakken… zij zou naar verluidt niet bedoeld hebben dat de VSA in hun eentje het exclusiviteitsrecht op de titel “onmisbare natie” dragen. Zij zwakt in zover af dat ze er deze wending aan geeft: “onmisbaar met partners, met bondgenoten”. En in de loop van het gesprek is deze uitsmijter (vanaf 2’22”) bijna hilarisch: “De USA does not want to run the M.E…. There is no question that we don’t want to run it… The question is how and who are the partners…”

Ned. vert.: “De VSA willen niet de baas zijn in het M.O…. Er is geen twijfel over dat we dat niet willen… De vraag is hoe en met wie…”