Onconventionele Coburgers

De ongetwijfeld grappigste krantenkop vindt men eergisteren in Het Laatste Nieuws.

Delphine Boël, alias D. van B., wordt er geïnterviewd over haar danspremière. Ze zegt:

Een prinses moet zo goed mogelijk helpen. Ik doe dat onconventioneel”.

Over haar dansprestaties laat ik mij niet uit, ik heb ze niet gezien en ik kan er niet over oordelen. Als er twee zaken echt niét samengaan, dan is het wel ‘onconventionaliteit’ en de familie von Sachsen Coburg.

Zo wordt het gesprek tussen Leopold III (grootoom van Delphine B, denk ik, maar ik kan mij vergissen…) en Herr Hitler in november 1940 in een bepaalde pers ook steevast als ‘onconventioneel’ en ‘omstreden’ omschreven terwijl iedereen met naam en faam in de wereld stond aan te schuiven om op de koffie met Herr H. te kunnen. Het was met andere woorden conventioneel om een gesprek te hebben met de Duitse staatsman, zoals de conventionele Leopold III dus ook deed.*

Wat is er ‘onconventioneel’ aan een Belgische prinses die deelneemt aan danswedstrijd en zo enkele graantjes populariteit toevoegt aan de financiële royale vetpotten in Laken en omstreken?

De aanwezigheid van dezelfde D. van B. op de IJzerwake volgend jaar bijvoorbeeld, met een oproep uit de koninklijke mond van D. om voortaan de Vlaamse meerderheid te respecteren. Of een interview in Het Laatste Nieuws waarin D. van B. stelt verder af te zien van haar monarchale privilegies en de vorming van een Vlaamse republiek toejuicht: dàt zou pas onconventioneel zijn!

Neen, er zijn zeker woorden die rijmen op von Sachsen Coburg, maar het is niet “onconventionaliteit”. Hilarische krantenkop dus, al zal dat niet de bedoeling zijn van het koningskind noch van de krant.

Met dank geleend bij Peter Logghe

*80-jaar-geleden-leopold-iii-op-bezoek-bij-hitler

1 gedachte op “Onconventionele Coburgers

 1. Selectieve herinnering en verontwaardiging wijzen steeds op een verborgen agenda.
  Bij dit alles dient steeds de lat gelijk te leggen. Als er geen probleem is en was met de deuren plat te lopen bij Stalin, wat is dan het probleem met den Dolf ?
  Vanaf het ogenblik dat men aan tafel zat met Stalin, heeft men nog één recht : zwijgen als vermoord, uit respect voor de 150 miljoen slachtoffers van “communisme – marxisme – socialisme – maoïsme e.a.”.
  Er is echter recent nog een onconventioneel optreden geweest.
  De ontvangst door Klaus Schwab van de Flup en Mathil vergezeld van Alexander (Eveline) De Croo en sayan Wilmès.
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/12/the-great-reset-de-belgische-delegatie.html
  met titel, citaat en foto : “woensdag 9 december 2020 – ‘The Great Reset’: De Belgische delegatie in Davos – januari 2019 – ZIJ WETEN MEER VAN DE CORONA-LOCKDOWN:

  Is hier sprake van “misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat”?
  Van links naar rechts zijn de gelabelde deelnemers: Alexander De Croo (Federaal minister van Ontwikkelings-samenwerking & Financiën; nu ‘premier’ – Het is nu ook duidelijk waarom precies hij ‘premier’ moest worden! Hij zit in het complot!!!), koningin Mathilde, koning Filip, Klaus Schwab (World Economic Forum), premier Sophie Wilmès (die weken overspannen is geweest) en Hilde Schwab. “ (=einde citaat) Indien foto niet overgenomen : kijken in de brug.
  Klaus Schwab, een afstammeling van een familie met een nazi verleden !!!
  Een onverdachte bron :
  https://www.dewereldmorgen.be/community/aparheidsstaat-europese-unie-eu-de-banden-met-nazi-projecten-klaus-schwab/
  met citaat :
  “In de vooroorlogse jaren van de jaren dertig van de vorige eeuw, die leidde tot de Duitse annexatie van Polen, bleef de Escher-Wyss-fabriek in Ravensburg, die nu rechtstreeks werd geleid door de vader van Klaus Schwab, genaamd Eugen Schwab, de grootste werkgever in Ravensburg. De fabriek was niet alleen een belangrijke werkgever in de stad, maar Hitlers eigen nazi-partij kende de Escher-Wyss Ravensburg-tak de titel van het ‘National Socialist Model Bedrijf’ toe terwijl Eugen Schwab aan het roer stond. De nazi’s waren bezig met het inlijven van het Zwitserse bedrijf voor samenwerking in de komende oorlog, en hun vorderingen werden uiteindelijk beantwoord………
  Ravensburg was een uitzondering in Duitsland in oorlogstijd, omdat het nooit het doelwit was van geallieerde luchtaanvallen. De aanwezigheid van het Rode Kruis en een naar een gerucht, andere verdragen met verschillende bedrijven, waaronder Escher-Wyss, zorgden ervoor dat de geallieerden publiekelijk overeen kwamen om de Zuid-Duitse stad (Bayern) niet als doelwit te kiezen. Het was tijdens de oorlog niet geclassificeerd als een belangrijk militair doelwit en om die reden heeft de stad nog steeds veel van zijn oorspronkelijke kenmerken behouden. Er waren echter veel donkerdere dingen gaande in Ravensburg toen de oorlog begon……..
  Schwabs vader leidde dus dit bedrijf in Ravensburg had met banden met het nazi-project. Als zodanig was de vader van Schwab naar verluidt ook betrokken bij een andere beruchte nazi-praktijken namelijk dwangarbeiders:……
  Terug bij de Escher-Wyss-fabriek in Ravensburg, daar was Eugen Schwab druk bezig geweest met het inzetten van dwangarbeiders bij zijn model nazi-bedrijf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten bijna 3.600 dwangarbeiders in Ravensburg, ook velen bij Escher Wyss, volgens de stadsarchivaris in Ravensburg. Karl Schweizer, een plaatselijke historicus uit Lindau, stelt dat Escher-Wyss een klein speciaal kamp had voor dwangarbeiders op het fabrieksterrein…….
  Het gebruik van massa’s dwangarbeiders in Ravensburg maakte het noodzakelijk om een van de grootste geregistreerde nazi-dwangarbeiderskampen op te zetten in de werkplaats van een voormalige timmerman’s bedrijf aan de Ziegelstrasse 16 , Ravensburg…………..
  Het “bedrijf” gaf onderdak, aan het begin, in het kamp aan de Ziegelstrasse 16 in ieder geval: 125 Franse krijgsgevangenen die later in 1942 werden herverdeeld naar andere kampen. De Franse arbeiders werden vervangen door 150 Russische krijgsgevangenen die, naar verluidt, de slechtste van alle krijgsgevangenen werden behandeld. Een van die gevangenen was Zina Jakuschewa, wiens werkkaart en werkboek in het bezit zijn van het United States Holocaust Memorial Museum. Die documenten identificeren haar als een niet-joodse dwangarbeider die in 1943 en 1944 was toegewezen aan Ravensburg – Escher-Wyss, Duitsland….. “ (=einde citaat).
  Er zijn ontelbare (klein)kinderen van “zwarten” die oneindig veel meer problemen gehad hebben en nog hebben, voor oneindig veel minder. Anderen, in het verzet tegen de communistische NWO terreur en geboren na 1945, worden ook nog dagelijks geconfronteerd met de “Nazi Keule”. En de Klaus die wordt met rust gelaten !!! Heel bizar maar ook nog meer verdacht !
  Leopold III wist indertijd wel waar over het ging, maar of de Flup dit wist, is meer dan twijfelachtig. De Flup heeft daar dan ook meegespeeld in een lugubere komedie. In feite kwam dit bezoek er op neer dat de Flup een Mathil meewerken aan hun ondergang, want in The Great Reset en in de communistische NWO is er geen plaats meer voor de “koekendoos” romantiek. ( = vrij naar het schoothondje van de kust). Leopoold III was indertijd bezig met zijn vel te redden alsmede dat van den Belgiek. Het is dan uiteindelijk de Prins Charel die de “brol” gered heeft. Het paradoxale is nu dat de Flup met zijn bezoek aan de Klaus juist het omgekeerde doet van de voorvaderen. Het kan verkeren zei ooit Bredero !!!
  Alexander (Eveline) De Croo die wist maar al te goed waarover het ging, als adept van Schwab.
  https://www.younggloballeaders.org/community?class_year=&page=6&q=&region=a0Tb00000000DCLEA2&sector=&status=
  met citaat onder foto :
  “Alexander De Croo Prime Minister of Belgium, Office of the Prime Minister of Belgium, Belgium “ (=einde citaat).

  Een WEF dat één der drijvende krachten is achter de Covid 19(84) samenzwering – Agenda 21-30 en het Coudenhove Kalergi plan, om onze westerse beschaving te vernietigen.
  Alleen al het loutere lidmaatschap van een dergelijke subversieve organisatie is van aard te vallen onder toepassing van artikel 135 bis van het Strafwetboek.
  Een dergelijk optreden waar de Flup en Mathil voor de kar gespannen worden door verraders, is dan ook een daad van “Hoogverraad”. De Kroon werd daarbij ook ontbloot.
  Ik heb geen enkele affiniteit met het Hof (sic), maar als er in 40-45 een probleem was met Leopold III , dan moet er nu ook één zijn. De lat gelijk !!!
  Waar zitten de afstammelingen van het “roemrijke verzet” van WO II ???
  Den Belgiek is immers in gevaar.
  Dit laatste dient echter niet beschouwd te worden als een oproep om opnieuw massaal te beginnen met moorden en verkrachten, of om de IJzertoren nog eens op te blazen.
  Het Vlaams Belang kan toch ook al enkele vragen stellen, te meer daar ze regelmatig worden aangevallen door de Grote Lijder…. broeder Bartje , die de rol van de Charel heeft overgenomen en nu op zijn beurt bezig is met het redden van de Belgische brol.
  Hoe laag kan men vallen ?? Het is echter de keuze tussen het verraad of de dood, rekening gehouden met het tragische lot van “Ward” in een vijver van een meter diep.
  En waar zit de Staatsveiligheid ? OCAD ? en het Comité I met “sayan” Serge ??
  In plaats van eindeloos te liggen zeveren over het “rechtsextremisme”!!

Reacties zijn gesloten.