Oekraïne: de nieuwe dada van de EU

Het zwijgen van de pacifisten

Een lezenswaard artikel van Dr. Nathan Warzsawski, gepubliceerd bij Haolam en vertaald bij collega-blogger E.J. Bron

Er wordt de laatste dagen veel over de Oekraïne gesproken. Wat er gedaan moet worden en wat er niet gedaan zou mogen worden. Over de toekomst van de Oekraïne heerst onzekerheid, de onzekerheid van het niet willen weten. Een opdeling van de Oekraïne zou de opvatting over zichzelf van de EU verscheuren, dan maar liever een oorlog, waarbij de EU als toeschouwer en scheidsrechter fungeert. Kort voor de verkiezingen van het Europees Parlement mogen de volkeren en kiezers van Europa niet merken hoe ondeskundig hun regerenden zijn!

Lees verder

Nog meer:  De schuld van de EU en de VS

Duitsers staan aan de kant van Poetin

En ook dit.  Gisteravond kwam – hoe kan het anders? – Oekraïne uitgebreid aan bod bij Pauw en Witteman.

Is de Krim nog van Oekraïne of behoort zij toe tot Rusland? Dat is de vraag vandaag nadat de Russisch-gezinde regionale regering per direct heeft besloten zich aan te sluiten bij Rusland. De regering ziet de nu nog aanwezige Oekraïense militairen als bezetters en vindt dat zij zich moeten overgeven of vertrekken. Hoe moet het nu met het schiereiland? We praten er vanavond over met Evgeniy Levchenko, Julia Starova, Maria Otto Kovshar en Ira Koval.

U kan de uitzending hier herbekijken.

2 gedachten over “Oekraïne: de nieuwe dada van de EU

 1. Aan het einde van WO 2 toen de Duitsers verslagen waren stelde generaal George S. Patton voor de Duitse soldaten in te lijven bij het Amerikaanse leger en zo de Russen terug te drijven. Hij was geen voorstander dat de 2 machten Berlijn zouden delen. Patton was er van overtuigd dat het er binnen de kortste keren terug zou tegenzitten met de Russen. Hij heeft gelijk gekregen, getuige daarvan, de koude oorlog. De plannen van Patton mochten niet doorgaan van opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower, om dat die politieke ambities had. Hij ambieerde het presidentschap, en is het ook geworden. Ik vraag me meermaals af, indien Patton zijn zin had gekregen, zouden wij dan geen (vroegere en nu) Balkan problemen gehad hebben?

 2. Walter F.
  Patton werd vermoord door die kringen in de USA die samen heulden met Stalin en de communisten in het algemeen. Het zijn deze “kringen” die verantwoordelijk zijn voor de problemen waarmee we al eeuwenlang worden geconfronteerd.
  Op de webstek van Henri Makow archives(=een canadese jood) zijn er tal van publicaties die een andere beeld geven van wat er zich heeft afgespeeld en nog afspeelt.
  De drijvende krachten achter de Oekraïne crisis zijn dezelfden die achter de “zo gezegde burgeroorlog” in Syrië zitten. Trouwens de Oekraïne crisis is een logische gevolg van de crisis in Syrië, het kwam er immers op aan een front te openen in de voortuin van Putin, als wraak voor het afblokken van de Frans-Amerikaanse militaire interventie in Syrië. Onafgezien daarvan gaat het in beide landen ook over olie, -gas en pijpleidingen.
  Celente heeft het in de hiernavolgende link trouwens over deze energie- en nu ook muntoorlogen door deze “machtige kringen”. Moedig als hij echter is durft hij deze natuurlijk niet nader te omschrijven.
  http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2014/3/7_Celente_-_The_United_States_Is_Attempting_To_Destroy_Russia.html
  Deze machtige kringen waren ook de drijvende kracht achter de “holodomor” in Oekraïne, met ongeveer 6 miljoen doden. Een genocide waarover er tijdens deze crisis schijnheilig vals wordt gezwegen. Nu als er één reden zou kunnen en moeten worden ingeroepen tegen Putin, dan is het wel deze “holodomor”.
  Gezien dit laatste niet gebeurt, zijn er dan blijkbaar ook goede genocides.
  Ik heb in Riga en Talinn de bezettingsmusea kunnen bezoeken. Het gaat hier dan wel om de sovjetbezetting. Als men deze musea bezocht heeft dan begrijpt men waarom de Duitse inval, daar beschouwd werd als een bevrijding, en waarom er toen samen met nazi-duitsland gevochten werd tegen de communisten.
  Ik sprak er met een Zweedse vrouw in de kleine havenstad Haapsula, in het aldaar gelegen Zweedse musuem. Ze wou mij een plezier doen door een woordje frans te spreken, maar toen ik haar uitlegde hoe de kaarten lagen en een vergelijking maakte tussen enerzijds de Esten en de Vlamingen en anderzijds de franstaligen, viel ze mij in de rede door er spontaan aan toe te voegen en de “…russen…!!!.”
  Deze heilige schrik en diepe afkeer en zelfs haat tegen de russen zit er nog steeds diep in, waardoor men desnoods een pact aangaat met de duivel.. Ik heb haar echter ook pogen duidelijk te maken dat de keuze tussen Moskou en Brussel , een keuze was tussen de pest en cholera.
  Ik heb via de voormelde uiteenzetting gepoogd een beeld te geven waaruit blijkt dat de toestand allesbehalve eenvoudig is, en dat er daar tal van belangen en invloeden, uit het heden en verleden door elkaar lopen, met alle gevolgen van dien.
  Men dient dan ook een goed beeld te hebben van het verleden om het heden te kunnen begrijpen.

Reacties zijn gesloten.