O.L.H. Hemelvaart

Op de 40ste dag na de heropstanding van Jezus wordt zijn opname in de hemel gevierd.

De oudst bekende bron van de viering van Hemelvaartsdag is een geschrift van Augustinus van Hippo (354-430) uit de 5e eeuw. Hoewel er geen bewijzen zijn dat het feest voor deze periode ook al in acht genomen werd, beschrijft Augustinus het als een traditie die al geobserveerd werd sinds de eerste apostelen.

Vanaf de middeleeuwen werd O.L.H. Hemelvaart als een afzonderlijke kerkelijke feestdag gevierd. De nacht voor het feest was het voor priesters gebruikelijk om een wake te houden. In de ochtend doofden zij dan vaak de Paaskaars, die sinds Pasen symbool had gestaan voor de wederopstanding van Christus. Vervolgens reciteerden zij liturgische verzen waarmee de verlossing en de hemelvaart van Christus voltooid werden.

Door de eeuwen heen ontwikkelden zich eigen tradities. Bv. de zegening van de eerste fruitoogst van het seizoen. Ook werden er processies gehouden of werd de hemelvaart van Christus uitgebeeld door het beeld van Jezus boven het altaar via een speciale deur naar het dak van de kerk te takelen. Geestelijken in Engeland hielden een optocht met een banier van een leeuw voorop en een banier van een draak in de achterhoede. Hiermee symboliseerden zij de overwinning van Christus op de duivel.

Het dauwtrappen  of ‘hemelvaren’ werd in de 19e eeuw gedaan omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De mensen gingen zo vroeg wandelen omdat de mis ook om negen uur begon en ze daar voor terug moesten zijn. Het gebruik is echter  terug te voeren naar de eerste eeuw n. Chr. Waarschijnlijk ontstond het in de Germaanse tijd als onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. In deze moderne tijd bestaat het dauwtrappen zowel uit een fietstocht of een wandeling bij het krieken van de dag.

Ook de politiek eigende zich O.L.H. Hemelvaart toe. Zo is het in vele landen gebruikelijk om op deze dag ook aandacht te besteden aan het Rerum Novarum, de door Paus Leo XIII in 1891 geschreven encycliek over sociale rechtvaardigheid. Daarnaast viert men in Duitsland traditioneel ook Männerdag, ofwel Vaderdag, voor zover dit nog màg plaats vinden van de meergeslachtenliga.

Mogen we er nog aan toevoegen dat Bach prachtige muziek schreef voor deze dag?

geschiedenis