Nuchtere kijk op Oekraïense opera buffa

De verwachtingen van Oekraïne

Kiev is alles behalve opgezet met de levering van Duitse militaire helmen.  CDU en Grün maken vergelijking tussen Rusland en Nazi-Duitsland.  Experten rekenen niet met een Russische invasie.

Kiev is woedend… De Duitse belofte 5000 soldatenhelmen (en een veldhospitaal) te zullen leveren vinden ze een slechte grap.  Men blijft wapenleveringen eisen (… wie gaat die betalen?.. ) Het is zelfs geen troostpleisterke, maar eerder een belediging…

In de EU-praatbarak krijgt Kiev steun van twee Duitse parlementairen, één van de CDU en één van de Grünen.  Ze vinden dat Duitsland – de algemene buitenlandse politiek indachtig – zich hiermee isoleert van de andere “bondgenoten”, en willen het begin van WOII nog levendig in herinnering houden.

Politieke experten daarentegen trekken de zgz. dreigende Russische invasie steeds meer in twijfel. Enerzijds stelt een Oekraïense journaliste dat het om “een politieke strategie” gaat – anderzijds voorspelt een Amerikaanse diplomaat een akkoord tussen Moskou en Washington met veiligheidsgaranties voor Rusland.

Keren we terug naar de helmen.  In Kiev zijn ze razend: ze hadden immers om 100.000 helmen gevraagd… wat volgt, klinkt het: “Hoofdkussens?”

Oekraïne verwacht (… beleefde versie van “eist”) een 180° richtingdraai van de Duitse regering.

De twee EU-parlementairen vergelijken de huidige toestand met het jaar 1938, net voor de Conferentie van München, toen het Duitse leger haar troepen rond Tsjecho-Slovakije gepositioneerd had.  En zij gaan voluit… het vermelden van de Duitse erfzonde kon niet achterwege blijven… immers “daar heeft zich een groot gedeelte van gruweldaden tegen de joodse bevolking afgespeeld…”   Daarom mag Duitsland niet aan de zijlijn staan en Oekraïne wapens geven.  Wat de twee niet vermeldden was dat Oekraïense nazi-collaborateurs zoals Stepan Bandera, de OUN en de UPA, die slachtpartijen onder de joodse bevolking van de bezette Sovjet-Unie begingen… (4)

Terwijl de bewapeningswedloop van en voor Oekraïne de pan uitswingt, worden stemmen van politieke analysten steeds luider, die betwijfelen dat er een – door Moskou steeds en herhaaldelijk categoriek ontkende – Russische invasie in Oekraïne zit aan te komen.    Zelfs de voormalige Oekraïense defensieminister Andrij Sahorodnjuk stelt in een analyse: “dat een omvattende invasie die het hele land of een groot gedeelte ervan in de nabije toekomst zou omvatten onwaarschijnlijk is”. 

Een gelijkluidend bericht in de Frankfurter Allgemeine: “het gevaar van een grote militaire aanval door Rusland wordt door kenners als gering ingeschat. (6)

Bij Deutschlandfunk werd einde verleden week een Oekraïense journalist geciteerd: “… de bevolking hoort sinds 8 jaar dat Rusland morgen zal aanvallen… “ en blijft om die reden eerder rustig daar het niet in Ruslands belang is Oekraïne te veroveren… De berichtgeving in westerse media is slechts een politieke strategie vooraleer de onderhandelingen met Rusland beginnen. (7)

Zelfs de Oekraïense president Zelensky bevestigde verleden week dat het gevaar van een Russische invasie niet groter is dan vroeger: “Slechts het trommelgeroffel is luider geworden!”.  (8)

Keir Giles, verbonden aan de Chatham House denktank (Londen) is van mening dat die invasie Moskou geen voordelen brengt die het sowieso al heeft, maar schept daarentegen wel een heleboel problemen. (9)

Kenners wijzen er sinds weken op dat Rusland bij een verovering en bezetting van Oekraïne vooral in het westen en het centrum met een zwaar bewapende opstandsbeweging zal moeten rekening houden … men vergelijke met de toestand in Afghanistan (1980).

In dezelfde zin heeft zich de voormalige VSA-afgevaardigde bij de NAVO (1993-1998), Robert Hunter, geuit.  Hij betwijfelt dat Moskou ooit een invasie van Oekraïne gepland heeft, een invasie “die Rusland voor vele jaren tot een pariastaat zou maken”.  En, zo Hunter, de actuele crisis wordt door president Poetin gebruikt “om in de bovenste liga te spelen en door de VSA als zodanig erkend te worden.” (10)   En, zo Hunter, sinds Poetin en Biden einde 2021 met onderhandelingen begonnen staat de “diplomatie vooraan”.  De boodschap van Genève was duidelijk: “de crisis is in de fase van onderhandelingen die tot een akkoord moeten leiden gekomen”.  Hunter gaat ervan uit dat een NAVO-toetreding van Oekraïne op de een of andere manier uitgesloten wordt.

Wordt vervolgd.

Ingekorte Ned. vertaling van Die Erwartungen der Ukraine –