Nordine Taouil: zijn djihad

MarnixlogoIn heel die video heeft Nordine Taouil het over “de jihad” wat “de strijd” betekent (zie artikel “Ze moet beschermd worden 15.06.2013)

Gisteren enkele uitspraken over de vrouw.

Vandaag:

Als ik de beledigende uitspraken lees aan het adres van personeel en directie van de Blokkendoos is de aanleiding met het verband en de directe betrokkenheid van die man in deze zaak niet ver te zoeken zoals in 2009 Atheneum Antwerpen.

Enkele uitspraken over kinderen die verwijzen naar opvoeding en school

Video 1:12De vrouw, een moeder, is op zichzelf een school, die de volgende generaties moslims gaat opvoeden. En de fanatieke atheïsten, mensen die de islam haten, mensen die oorlog hebben verklaard tegen de islam, die zijn bezig, met alle middelen, om stap voor stap, deze islam te bestrijden. Dat is de realiteit. Niet alleen hier (in Antwerpen), in Europa of Amerika maar ook in de islam-landen.”

Opmerking: 1° Hier stelt hij de “islamitische vrouw” tegenover de westerse maatschappijen zet meteen draait hij de zaken om met te beweren dat atheïsten de oorlog verklaard heeft aan de islam. Is dat zo? 11 september 2001 vergeten zeker? In het Midden-Oosten moorden de moslims vandaag elkaar uit!  Als goede moslim zou hij zich aan de wetten en gewoontes van dit land moeten eerbiedigen en zich aanpassen, of is dat teveel gevraagd?

2° Inderdaad, de vrouw heeft van nature uit een verzorgende opvoedingstaak die eigen is aan haar persoon met een beperkte invloed op de vorming en leerproces van het kind. Stellen dat de vrouw op zichzelf een school is, is totaal overdreven en onwaar. Maar wat is de rol van de man in die opvoeding van zijn kinderen? Hier geen woord over te horen.

Video 4:12 “Ze leren, vanaf de kinderen in de kleuterklas zijn, en vanaf ze naar school beginnen te gaan, vanaf dat zij naar de crèche gaan, leren ze de kinderen om “schaamteloos” te zijn, zodat een als kind “bloot” ziet, normaal is voor dat kind! Dat hij zo groeit? En daarom zien wij hier, bij voorbeeld, dat dat dat …, het gedrag van de mens, vooral Westerse mensen, loopt scheef, eee ????, het gedrag van de Westerse mens loopt scheef.”

Opmerking: Opvoedingsfout zou zijn “schaamte” in plaats van “eerbied” als “doelstelling” te stellen voor het naakte in de persoonlijkheidsopvoeding. Als bloot niet meer als normaal gedrag kan beschouwd worden, dan schort er toch iets aan die opvoeding als er geen “eerbied” voor het blote is of kan zijn. En dat uit zich dan extreem geval als volgt: “Hey broer, we hebben er hier ene onthoofd!” “En een vrouw of dertig verkracht, dat had hij ook gedaan.” Fier dat hij was.

Video 14:51 Heel veel moslims hebben een haram-kind bij een kamina. En waarom? Omdat er geen grenzen zijn! Een haram-kind dat opgroeit tussen de kuffar en die wordt kaffer, …..???? zina, die wordt kaffer. En die jonge man, dat interesseert hem niet. Wat gaat gij zeggen wanneer gij voor Allah u gaat verantwoorden voor uw daden? Voor wat u hebt gedaan? Dit is geen spel meer, geachte broeders en zusters.”

Opmerking: 1° – Vorige opmerking is hier ook van tel. Maar hier is er nog iets anders dat spreekt, namelijk het in stand houden van de eigen geloofs- en bevolkingsgroep. Neef en nicht huwelijken, als het huwelijk maar in de eigen kleine en begrensde  bevolkingsgroep plaats heeft.

2° En juist omdat die begrenzing zo eng is kan men van integratie niet spreken en is iedere wederkerige liefde tussen autochtoon en allochtoon tot mislukken gedwongen.

3° Dit alles berust op de waangedachte  van een oordeel/veroordeling door het opperwezen Allah na de dood.

Video 16:29 “De kuffar die weten dat de jongeren hier “onwetend” zijn, heel weinig kennis hebben over de islam en daarom op school, op straat, ’t is eerder waar en stellen rare vragen, alleen maar om die kinderen te kwetsen! Alleen maar om te zeggen, ha, ge hebt geen antwoord! En daarom is het zeer belangrijk onze kinderen te bewapenen tegen die zaken. Dat ze goede bagage hebben, dat ze die vragen kunnen beantwoorden en fier zijn op hun geloof en identiteit.”

Opmerking: 1° Dat jongeren onwetend zijn over de islam, dan vraag ik mij af waarom er zo veel jonge meisjes en vrouwen een hoofddoek dragen.  Dat is toch niet uit onwetendheid. Hetzelfde voor de jongens, die meisjes en vrouwen voor hoer en ander schoons naroepen op straat en andere pesterijen: kettingrukker, sacochetrekkers, enz.

2° Goede kennis en bagage hebben. Als die mogelijkheid aangeboden wordt om een imam opleiding te geven aan de universiteit te Leuven, terwijl er van de drie gesubsidieerde Nederlandse hogere imamopleidingen is er binnenkort nog maar één over zal zijn. Waarom is dan Nordine Taouil daar tegen?

En wat wil NORDINE TAOUIL?

Zijn natte droom verwezenlijken en “eigen moslimscholen oprichten” 11.09.2009 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.595757

http://www.gva.be/antwerpen/oprichting-marokkaanse-school-steeds-dichterbij.aspx

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/992986/2009/09/12/20-tal-leerlingen-voor-school-voor-moslima-s-in-Antwerpen.dhtml

Atheneum Antwerpen: 26.06.2009     http://www.youtube.com/watch?v=RiqvXhotOo8

Naar aanleiding van het aangekondigde verbod op religieuze en politieke kentekens in de Athenea van Antwerpen en Hoboken protesteerden een 100-tal radicale moslims en moslima’s op de speelplaats van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. Hier enkele beelden van de extremistische boodschap van imam Nordine Taouil. De schooldirectie die haar standpunt wilde verklaren werd enkel maar uitgejouwd en beschimpt. De kreet ‘Inch Allah’ was niet uit de lucht… Dialoog heet dat dan bij de verdraagzamen!

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/993027/2009/09/12/De-Wever-Aparte-moslimscholen-geen-goede-evolutie.dhtml

en:

http://www.vandaag.be/binnenland/25639_drie-meisjes-per-dag-bekeren-zich-tot-islam.html

Marnix