Nog meer onderwijsgekte

Dit is niet Beate Schücking

Blijkbaar zijn ze in meerdere Europese landen door de onderwijshervormingsmicrobe gebeten.  Waar men in Frankrijk de biologische verschillen tussen een vrouwelijke en een mannelijke leerling van de kaart wil vegen – hoera, op weg naar de maakbare, geslachtloze mens – ziet men het aan de universiteit van Leipzig helemaal anders.
Grote bazin, Beate Schücking, rector van de Universität Leipzig, gaat voluit voor een vervrouwelijking van de universiteit.  Zij heeft haar plan niet op om alle studenten en docenten in de toekomst een vrouwelijke aanspreking te zullen geven.  Weg met “Frau Professor”, weg met “student”.  Iedereen wordt “Professorin” en “studentin”.  Herr Dr. Professor von und zu Weserfelden wordt “Professorin”.  Hans, Peter, Dietmar worden allemaal “studentinnen”.
Dat de mannen dit niet over hun kant laten gaan, mag duidelijk wezen:  discriminatie, hoort men.  Of de Saksische gewestregering dit zomaar laat passeren, is nog niet bekend.
Beate Schücking is niet van plan klein bij te geven.  Zij vindt niet dat de mannelijke wezens aan haar universiteit zich benadeeld mogen voelen: “wij hebben toch ook altijd naar “Frau Professor” moeten luisteren?”
Andere universiteiten zijn eventueel ook geïnteresseerd om de vervrouwelijkte omgangstaal aan de hogere onderwijsinstellingen over te nemen.

Benieuwd te horen hoe onze nievanhier-verrijkers erover denken.  Ik kan me hun reactie al levendig voorstellen als bv. Ali, Mustafa of Mohammed dezelfde aanspreekvorm krijgen als Maria, Gertrud, Farida, Merjem…

Floriaan Terbeke
Bron: Junge Freiheit