Nog een integratiecursus nodig?

Is dit dan geen haatboodschap, opruiende taal,…?